Icon Collap
...
Người từ giáo phái trở về
Tiêu điểm
  Mẹ đã cứu con thoát khỏi giáo phái, mẹ không bỏ rơi con, giáo phái

  Mẹ không bỏ rơi con, dù con đã bỏ rơi Mẹ

  Ngày đăng: 17/09/2020 - Tác giả: Van Phong
  Sau sáu năm lạc xa Hội Thánh Công Giáo, chạy theo những giáo lý lầm lạc, con đã được ơn trở về với Mẹ Hội Thánh, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Không chỉ trở về với Hội Thánh mà con bây giờ đã là thỉnh sinh của Đan Viện Nữ Biển Đức tại Đài Loan. Những tâm tư mà con muốn thưa lên với Đức Maria,...
  Giải thoát khỏi giáo phái lại một con chiên lạc trở về từ giáo phái, giáo phái

  Lại một con chiên lạc trở về từ giáo phái

  Ngày đăng: 13/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Giải thoát khỏi giáo phái - Tôi đã đánh liều để đi nghe và sống theo những điều luật như: không ăn máu, không ăn tiết, không thờ hình tượng, không tuân phục Đức Giáo Hoàng, không tin vào tín điều Đức Mẹ Đồng Trinh, không thắp hương, không chôn kẻ chết, không ăn đồ cúng, không đi lễ, không tôn sùng bí tích Thánh Thể, không xưng tội rước...

  Sự trở về từ một giáo phái – Phần 1

  Ngày đăng: 20/02/2018 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Sự trở về của một giáo phái - Thời đại ngày nay khi con người chới với trong nhịp sống quay cuồng, bị áp lực cuộc sống đè nặng  trên đôi vai thì người ta đến với các tôn giáo để tìm trốn tựa nương. Các giáo phái đã lợi dụng cơ hội này để lôi kéo con người đi theo những giáo lý sai lạc. Hay những người mà niềm...
  Giải pháp khi roi vào lạc giáo, giáo phái và cách giải thoát, canh - cánh tay nối dài của Thiên Chúa

  Anh – Cánh tay nối dài của Thiên Chúa

  Ngày đăng: 06/10/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Hai năm tôi rơi vào lạc giáo, xa Giáo Hội cũng là  quãng thời gian định hạn của Chúa đã mãn để thử thách lòng Tin của tôi và để cho tôi đủ nhận ra đâu là chân lý và đâu là Đức tin căn bản mà tôi cần học hỏi.

  Sự trở về từ một giáo phái (Phần 2)

  Ngày đăng: 29/09/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
  Trong nỗi đau đớn nhìn đứa con của mình đang bị giáo phái cướp đi bố mẹ tôi vẫn không ngừng cầu nguyện và tín thác vào lời Chúa Giê-su đã phán hứa “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ của thì sẽ mở cho”.