Icon Collap
...
Trang chủ / Chuỗi hạt mân côi thần diệu !

Chuỗi hạt mân côi thần diệu !

Hôm nay, chúng ta cử hành thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, hay Đức Mẹ Hoa Hồng, để cùng Mẹ chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn, mời gọi Mẹ mở lòng đón nhận Thiên Chúa và cả kế hoạch cứu độ của Người. Đồng thời, chúng ta cũng tạ ơn Thiên Chúa đã ban Mẹ Maria cho chúng ta, như một khuôn mẫu, một người hướng dẫn và trợ giúp cho chúng ta cũng biết đón nhận Thiên Chúa và cộng tác vào trong kế hoạch cứu độ của Người. Để thực hiện được điều đó, chúng ta hãy noi gương và vâng lời Mẹ : siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày, nhất là trong tháng mười được dâng kính đặc biệt cho Mẹ Maria, Mẹ của tất cả chúng ta. Tại sao vậy? Xin thưa rằng : chuỗi hạt mân côi là lời kinh thần diệu mà Mẹ dạy và muốn chúng ta thực hiện để có được kinh nghiệm như Mẹ và biết chuyển giao kinh nghiệm đó cho những người khác, nhất là những người đang gặp khó khăn và sống bên chúng ta.

Chuỗi hạt mân côi thần diệu !

Bài đọc thêm: Ba nhân đức chúng ta có thể học được khi lần chuỗi mân côi

Mân côi – Lời kinh thần diệu !

Lời kinh mân côi trở thành lời kinh thần diệu và linh nghiệm lạ kỳ, vì lời kinh đó bao trọn ba lời kinh tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, để biết cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ba kinh đó là : kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh. Chúng ta biết rằng, chúng ta không thể biết cầu nguyện như thế nào cho đẹp lòng của Thiên Chúa, cho phù hợp với thánh ý của Người, nên qua Đức Giê-su, chúng ta được dạy cho biết kinh Lạy Cha, qua miệng sứ thần Gabriel mà Tin Mừng vừa thuật lại, chúng ta có được kinh Kính Mừng và qua Chúa Thánh Thần, từ Lời Vinh Tụng Ca, chúng ta có kinh Sáng Danh. Đặc biệt hơn nữa, trong kinh mân côi thì ba lời kinh tuyệt vời này bao trọn những mầu nhiệm cứu độ của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng ta, chính là Quả Phúc bởi lòng Mẹ. Vì thế, khi đọc kinh mân côi, chúng ta được Đức Maria hướng dẫn và trợ giúp, đi sâu vào trong từng biến cố cứu độ của Đức Giê-su, bằng việc suy gẫm, lắng nghe và đụng chạm đến chính Chúa Giê-su, trong từng biến cố cứu độ của Ngài. Nhờ đó, chúng ta sẽ được Đức Giê-su cứu chính chúng ta, khi chúng ta được đụng chạm đến trong từng biến cố. Đây mới là điều thần diệu mà Thiên Chúa thực hiện cho những ai dám thực hành việc lần chuỗi mân côi một cách nghiêm túc. Để nhờ đó, sau kinh nghiệm được Thiên Chúa cứu, chúng ta bắt chước Mẹ Maria ra đi và dạy cho người khác biết đón nhận ơn cứu độ, qua việc lần chuỗi mân côi mỗi ngày.

Lời kinh Mẹ truyền cho chúng ta !

Chúng ta biết rằng, trong biến cố ngày 07 tháng mười, năm 1571, tại vịnh Lepante cũng như biến cố Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, đều có liên hệ thiết thân với lời kinh mân côi. Sự can thiệp của Mẹ Maria, qua lời kinh mân côi để cứu giúp, Giáo Hội, cứu giúp nhân loại là có thật. Bởi vì, không chỉ lời kinh mân côi có giá trị nội tại tuyệt vời, mà còn là lời kinh Mẹ Maria yêu thích và truyền dạy cho chúng ta thực hành siêng năng, để cứu nhân loại này. Và chúng ta, trong tư cách là các tín hữu, đã thực hành việc lần chuỗi mân côi, cũng đã có những trải nghiệm, kinh nghiệm quý giá về sự cứu giúp của Mẹ dành cho riêng mình. Tại sao vậy? Xin thưa rằng, vì chính Mẹ Maria đã truyền dạy cho chúng ta phải siêng năng lần chuỗi mân côi. Chắc hẳn đây là lời kinh đã mang đến cho Mẹ không biết bao nhiêu ân sủng và tình thương của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Việc Mẹ suy đi gẫm lại những gì đã xảy đến với Mẹ, giúp Mẹ chu toàn được thánh ý của Thiên Chúa trên con người và cuộc đời của Mẹ chúng ta, gợi lại cho chúng ta việc gẫm suy từng mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, trong khi miệng của chúng ta đọc các kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh. Rõ ràng, tự sức riêng mình, chúng ta rất khó suy gẫm để hiểu và thực hành những lời Chúa Giê-su dạy trong từng biến cố cứu độ của Ngài. Nhưng với những lời kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh vây quanh từng biến cố này, thì chính Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta đi sâu vào trong từng biến cố để được Đức Giê-su cứu chuộc chúng ta, để chúng ta có được kinh nghiệm này mà truyền lại cho người khác. Đó là điều Mẹ Maria muốn chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày.

Chuỗi hạt mân côi thần diệu !

Bài đọc thêm: Mân côi – chuỗi hạt tình yêu !

Cầu nguyện với Mẹ Maria !

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của tình thương, chúng ta xin chân thành cám ơn Mẹ thật nhiều, vì Mẹ đã được Thiên Chúa ban tặng cho chúng con, như vừa là một mẫu gương cho chúng con trong việc đón nhận Thiên Chúa và thực thi thánh ý của Người, vừa là Đấng chuyển cầu có thế giá cho chúng con trước tòa vinh hiển của Thiên Chúa. Chúng con xin Mẹ khẩn cầu cho chúng ta ơn biết lắng nghe và thực hiện lệnh truyền của Mẹ là hãy siêng năng lần chuỗi mân côi, nhất là trong tháng được dâng kính đặc biệt cho Mẹ. Nhờ đó, mỗi người chúng con sẽ đón nhận được tình thương của Thiên Chúa và biết cách thông truyền tình thương đó cho những người chung quanh, như chính Mẹ đã làm gương cho chúng con. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cám ơn Mẹ nhiều. Amen

Lm. Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh, CsSR

Bình luận