Icon Collap
...
Trang chủ / Sám hối để đón Chúa đến !

Sám hối để đón Chúa đến !

Hôm nay, khi tấm màn được kéo lên trên tấn thảm kịch thần linh, chúng ta đã có thể nghe thấy tiếng ai đó công bố: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”(Mc 1:3). Hôm nay chúng ta được gặp thấy Gioan Tẩy Giả, người đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của Chúa Giêsu.

Một số người tin rằng Gioan chính là Đấng Messia, bởi Ông đã phát ngôn như các vị tiên tri thời xưa, rằng, con người phải thoát khỏi tội lỗi để thoát khỏi hình phạt và trở về với Thiên Chúa để tìm được lòng thương xót! Nhưng đây không chỉ là sứ điệp của thời xưa, mà  là một sứ điệp cho mọi lúc, mọi thời và mọi nơi; và Gioan đã khẩn trương công bố nó. Và thế là một dòng người từ Giêrusalem và khắp miền Giuđê tràn ngập sa mạc của Gioan để nghe ông rao giảng.

Bài đọc thêm: Lòng sám hối thật !

Sám hối để đón Chúa đến !

Tại sao Gioan lại thu hút được cả người nam lẫn  người nữ đông đến thế ? Chắc chắn ông đã tố cáo vua Hêrôđê và các nhà lãnh đạo tôn giáo, một hành động can đảm đã làm mê hoặc dân thường. Nhưng đồng thời, Ông cũng không ngại dành những lời lẽ mạnh mẽ đối với họ: họ cũng là những kẻ tội lỗi và phải ăn năn sám hối! Và để giúp họ thú nhận tội lỗi, ông đã rửa tội cho họ ở sông Giođan. Đây là lý do tại sao Gioan Tẩy Giả đã cuốn hút được họ; họ đã hiểu được thông điệp về sự sám hối đích thực mà Ông Gioan muốn truyền đạt cho họ. Một sự ăn năn không chỉ là sự thú nhận tội lỗi là đủ – bản thân của sự ăn năn là một bước tiến lớn và trên thực tế, là một bước tiến rất đẹp! Nhưng phải là sự sám hối dựa trên Niềm Tin. Chúng ta phải tin rằng chỉ có Chúa mới có thể đồng một lúc vừa tha thứ xóa bỏ, vừa xóa nợ và xóa tan mọi điều bất lương, sai trái và mọi hậu quả của nó khỏi tâm trí chúng ta, chỉ có Chúa mới có thể san phẳng con đường đạo đức của chúng ta mà thôi!

Thánh Grêgôriô Cả đã nói: “Đừng lãng phí thời gian thương xót mà Thiên Chúa ban tặng này. – Chúng ta đừng làm hỏng khoảnh khắc có khả năng thấm nhuần tình yêu thanh tẩy này, tình yêu được ban cho chúng ta, chúng ta hãy tự nhủ, giờ đây Mùa Vọng đang mở ra dưới chân chúng ta.”

Bài đọc thêm: Niềm tin vào Thiên Chúa

Sám hối để đón Chúa đến !

Trong Mùa Vọng này, chúng ta có sẵn sàng dọn đường cho Chúa không? Tôi có thể biến giai đoạn này thành thời gian đặc biệt để xét mình xưng tội chân thực hơn, sâu sắc hơn trong cuộc đời mình không? Thánh Gioan đã kêu gọi chúng ta hãy sống sự chân thành – sự chân thành đối với chính lòng mình – đồng thời biết phó thác cho Lòng Thương Xót Chúa. Đó cũng là điều cốt lõi mà Ông Gioan muốn giúp dân chúng, và hôm nay, Vị Ngôn Sứ cũng đang giúp cho chúng ta, để chúng ta biết sống trung thực, ngay thẳng trước Thiên Chúa; để chúng ta hiểu rằng sống là chiến đấu, là biết mở ra những con đường nhân đức và nhờ đó, ân sủng của Thiên Chúa mới có thể làm sinh động tinh thần của chúng ta với niềm vui trường tồn, vĩnh cửu!

Cha Faust BAILO (Toronto Canada)

Bình luận