Icon Collap
...
Trang chủ / Ta là Bánh Hằng Sống

Ta là Bánh Hằng Sống

Con người được tạo dựng trong một thể phức hợp tình cảm và khởi điểm cũng như cùng đích của chúng ta là trở nên một với Thiên Chúa trong cùng một tình yêu.

Hôm nay, Chúa nhắc đến cho chúng ta hai điều quan trọng liên quan đến hạnh phúc và đau khổ của mỗi người:

Thứ nhất: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta.” (Ga 6,51) 

Chúa Giêsu đã quả quyết có một thứ lương thực khác quan trọng hơn thứ lương thực mà chúng ta lao công tìm kiếm để nuôi dưỡng thân xác. Có một thứ lương thực mà ai trong chúng ta cũng khao khát. Đó chính là Bánh Bởi Trời – là con người, cuộc đời của Chúa Giêsu.
Chúng ta đến với Chúa Giêsu không phải chỉ để nghe, để nhìn mà để đón nhận Ngài vào trong con người, cuộc đời chúng ta. Nhưng có khi nào ta ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa qua tấm bánh mà ta rước hằng ngày không? Hay ta nghi ngờ và coi đó cũng chẳng khác nào một tấm bánh bình thường như người Do thái xưa: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được”.
Đó là mầu nhiệm đức tin, đòi hỏi chúng ta là những người đi theo Chúa hãy tin vào Bánh hằng sống, tin vào Lời của Ngài thì chúng ta sẽ được đến gần với sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa có toàn quyền trên tất cả mọi sự.

Thứ hai: ” Hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời.” (Ga 6,27)

Bánh Bởi Trời không phải do con người làm ra. Và Thiên Chúa cũng không ban một cách nhưng không. Như vây, để đón nhận Chúa Giêsu vào trong con người, cuộc đời thì chúng ta phải cộng tác với Ngài qua những hi sinh vất vả, tập luyện, chịu đựng, chết đi cho con người cứng tin, ngạo mạn, chết đi cho những đam mê trần tục, hãy vùi dập con người cũ để Chúa đổ đầy chúng ta bằng con người mới – con người của Đức Giêsu Kitô. Hãy mặc lấy con người của Thần Khí – Đấng đã làm cho Chúa Giêsu chết và sống lại vì tự sức ta không thể làm được.

Và để làm được điều đó thì chúng ta phải:

Khao khát xin Chúa đến với chúng ta, đừng biến Chúa trở thành công cụ mà ta cần thì dùng.

Tha thiết cầu nguyện với Thần Khí để ta được xứng đáng đón nhận Chúa Giêsu vào trong cung lòng, cuộc đời chúng ta như Ngài đã mời Chúa Giêsu vào trong cung lòng, cuộc đời của Mẹ vậy.

Hãy dọn lòng nột cách sốt sắng đón lấy Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, khiêm tốm xin Ngài tẩy rửa con người tội lỗi, con người yếu hèn của ta và xin Chúa hãy bẻ chúng ta cho người khác ăn như Ngài đã bẻ chính bản thân Ngài cho chúng ta ăn.

Ước chi mỗi người chúng ta hãy ra đi đem tấm bánh của Giêsu là tấm bánh của Đức tin, tấm bánh của tình yêu phân phát nó cho mọi ngõ ngách là cuộc đời, là những thân phận nghèo hèn của anh chị em mình. Nguyện Xin Thần Khí của Chúa ban bình an trên mỗi chúng ta. Amen

Gioan Lưu Ngọc Quỳnh

Svconggiao.net

Bình luận