Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giêsu, Thầy dạy chúng ta bài học về lòng nhân từ

Chúa Giêsu, Thầy dạy chúng ta bài học về lòng nhân từ

“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6,36-38). Có thể nói lời mời gọi trên là bài học cụ thể và sâu sắc nhất về lòng nhân từ mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta trong phụng vụ lời Chúa sau Chúa nhật II Mùa chay. Điều đó càng được diễn tả một cách cụ thể, rõ ràng hơn nữa cho chúng ta ngang qua bài chia sẻ của Cha Gioan trong Thánh Lễ lúc 19h00, ngày 19/03/2019 của Gia đình ơn gọi tại nguyện đường Giêrađô giáo xứ Thái Hà.

“Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ”. Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có lòng nhân từ như Cha của chúng ta là Đấng nhân từ, và lòng nhân từ đó phải được diễn tả qua bốn hành vi, thái độ rất rõ ràng như sau: 

Thứ nhất: lòng nhân từ không cho phép chúng ta xét đoán ai cả

Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy cái vỏ, chứ không thể nhìn thấy được cái ruột. Chỉ nhìn thấy một hành vi, một giây phút người ta lỡ làng chúng ta đã vội vàng xét đoán cả con người cuộc đời người ta. Lòng nhân từ Chúa cấm chúng ta tuyệt đối không được xét đoán người khác. Bởi chúng ta không có quyền đoán xét, với lòng con người trắc ẩn không ai hiểu được cả và chỉ duy một mình Thiên Chúa Đấng thấu suốt lòng dạ con người mới có quyền phán xét con người, còn chúng ta không ai có quyền và cũng chúng ta cũng không có khả năng thấu suốt lòng dạ con người. Tội xét đoán là tội thượng phạm nhất của con người chúng ta. khi có một hành vi cử chỉ hay một hành động sai trái chúng ta xét đoán họ gần như đóng đinh họ suốt cả cuộc đời trong cái hành vi có khi chỉ chốc lát mà họ sai lỗi mà thôi.

Hành vi thứ hai: Chúa cấm kết án, đây là cái lỗi chúng ta rất dễ phạm, xét đoán hay phạm kết án lại càng dễ phạm hơn.

Chúng ta thường lên án, kết án người khác một cách dễ dàng còn bản thân mình thì chẳng thấy. Cái nguy hiểm lớn nhất vẫn là không thấy tội mình, không thấy cái xà trong mắt mình mà chỉ thấy cái rác trong mắt anh em mình. Cho nên Chúa cấm chúng ta hành vi kết án người khác. Không được xét đoán, không được kết án đó là một phần của lòng nhân từ.

Hai hành vi thái độ tích cực của lòng nhân từ đó là tha thứ và trao ban

Chúa đòi chúng ta tha thứ không chỉ một lần mà tha thứ bẩy mươi lần bảy nghĩa là tha thứ cho đến vạn kiếp, dẫu người ta có làm mình tổn thương đau khổ đến đâu thì chúng đòi chúng ta phải tha thứ thì mới được Thiên Chúa tha thứ. Chúng ta khó được Thiên Chúa tha thứ vì chúng ta khó tha thứ cho người khác thì làm sao Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta được. Vì Chúa nói “anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa đong lại bằng đấu ấy”. Nếu chúng ta tha thứ cho họ thì Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta, ngược lại nếu chúng ta cố chấp không tha thứ cho người khác thì đừng mong Thiên Chúa tha thứ cho mình.

Điểm thứ tư Chúa mời gọi chúng ta: hãy cho đi, hãy trao ban, đừng có ích kỉ, đừng có vun vén nhưng hãy trao ban cho người khác: thời gian, sức lực, lòng đạo đức, kinh nghiệm, lòng nhiệt thành. Bởi tất cả những gì chúng ta có đều bởi quyền năng của Chúa, cho nên chúng ta hãy cố gắng trao ban: cho thì có phúc hơn là nhận, cho đi thì sẽ được cho lại, càng cho đi thì Chúa sẽ càng cho lại, càng vun vén thì càng bị lấy đi. Ai càng quảng đại thì Chúa càng làm cho phong phú, ai càng keo kiệt, ki bo thì người đó càng trở nên nghèo túng nơi chính bản thân mình.

Cho nên, hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đối diện với bản thân để xét bốn cái tội:

Chúng ta có xét đoán ai không?

Chúng ta có kết án người nào không? 

Chúng ta có cố chấp, càn bướng không chịu tha thứ cho người xúc phạm đến mình không?

Chúng ta có biết hi sinh hiến tặng trao ban không hay chỉ biết vun vén tích cóp cho riêng mình?

Đó là bốn điều mà Chúa đòi chúng ta để chúng ta có được lòng nhân từ như Cha của chúng ta là Đấng nhân từ. Chúa dạy không mơ hồ, nhân từ không phải nhân từ chung chung mà nhân từ đó được diễn tả qua bốn hành vi: không xét đoán, không kết án, sẵn sàng tha thứ và sẵn sàng cho đi. Bốn hành động, bốn thái độ đó diễn tả lòng nhân từ của một con người mà chính Chúa đang mong đợi nơi chúng ta.

Xin Chúa cho chúng con nghe được lời của Chúa để chúng con biết nhìn lại mình, duyệt xét lại lòng mình một cách nghiêm túc, để chúng con được sám hối và trở về với Chúa một cách thật sự trong mùa chay Thánh này. Amen

 

svconggiao. net

Bình luận
error: Content is protected !!