Icon Collap
...
Trang chủ / Mối tương quan giữa bệnh tật và tội lỗi

Mối tương quan giữa bệnh tật và tội lỗi

Như thường lệ, vào mỗi dịp đầu tháng Gia đình ơn gọi Thái Hà lại có buổi tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng Gioan. Trước khi bước vào tĩnh tâm cha mời gọi anh chị em tập ý thức. Mỗi dịp tĩnh tâm là một lần được chữa lành, mà mình chỉ được chữa lành khi ở trong trạng thái ý thức. Điều thứ hai cha mời gọi tập đón nhận Lời của Chúa, để Lời của Chúa đụng chạm và chữa lành từng người trong chúng ta.

“Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9,2)

Hôm nay, Chúa Giê-su thực hiện cho chúng ta 3 điều vô cùng quan trọng:

Bệnh tật là xuất phát từ tội lỗi

Chúa Giê-su cho chúng ta thấy có một sự tương quan thật giữa bệnh tật và tội lỗi. Dẫu rằng anh ta bị bại liệt, bất lực, không làm được gì cả phải nhờ đến người khác. Bại liệt rõ ràng là về mặt thể lý. Bệnh trong tư tưởng, trong tình cảm nhiều lúc chúng ta không thấy. Nhưng bệnh bại liệt, không di chuyển, không đi lại được thì ai cũng nghĩ rằng đó là bệnh thể lý nhưng thực chất đó là tội. Chúa Giê-su không chữa cái bệnh trong người bại nhưng là chữa cái tội. Chúa tuyên bố, “tội con được tha” và người bại liệt khỏi bệnh. Cho nên giữa bệnh tật và tội lỗi có mối tương quan mà chúng ta không được coi thường. Bệnh tật là con đẻ của tội lỗi. Chúng ta nhớ lại, khởi đầu con người sống trong bình an, hạnh phúc nhưng khi tội lỗi xâm nhập cái chết đến, trong đó có bệnh tật đi cùng. Cho nên tất cả bệnh tật của chúng ta phát xuất từ tội của chúng ta chứ không phải xuất phát từ nguồn nào khác.

Thời gian qua, cha nhìn lại những anh chị em rơi vào tình trạng bệnh tật lâu ngày đó là do tội. Chúng ta bỏ bê việc xưng tội, điều này đưa chúng ta đến tình trạng bại liệt. Muốn chữa bệnh phải xóa tội. Nếu ở trong tội thì sẽ chẳng bao giờ được chữa lành. Tội là nguồn gốc gây ra bệnh tật, kể cả bại liệt. Chúng ta ý thức để mỗi tháng đi xưng tội một lần. Xưng tội xong phải có quyết tâm chừa tội. Đừng xưng tội theo nề nếp thói quen. Không có quyết tâm chừa tội thì tình trạng bại liệt, bệnh tật vẫn ở trong chúng ta. Một lần nữa, chúng ta xác tín lại tất cả bệnh tật của chúng ta khởi đi từ tội của chúng ta. Phải cắt từ tội thì mới được cứu, được chữa lành, được giải thoát.

Đó là điều đầu tiên các con suy nghĩ, để rồi trong hành trình sa mạc này, cố gắng can đảm, chiến thắng tội lỗi, để được chữa lành.

Chỉ có duy một mình Thiên Chúa là Đấng giải thoát, chữa lành chúng ta.

Chúa cho chúng ta thấy được tự chúng ta không thắng được tội. Tội lỗi làm chúng ta mê muội, trở nên tê liệt hoàn toàn. Chỉ có Thiên Chúa mới giải thoát chúng ta khỏi tội. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền tha tội cho chúng ta.

Cho nên để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền thì việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, việc chạy đến với Thiên Chúa, rất cần thiết. Chúng ta đừng mong một sự chữa lành nào khác đến từ con người. Chỉ có một sự chữa lành tận căn đó là Chúa Giê-su trong quyền năng của Thần Khí và Lời của Thần Khí. Chúng ta đọc Lời của Ngài, chúng ta để cho Lời của Ngài chạm đến, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi ô uế. Đó là cách chữa lành duy nhất, tận căn nhất. Đừng lầm tưởng những cách chữa trị về mặt thể lý, tâm lý là cái gốc rễ. Không. Cái đó cần cho việc chữa trị nhưng chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất chữa lành. Cho nên trong hành trình sa mạc này, cha xin các con dành giờ cầu nguyện, dành giờ ở với Chúa, đọc Lời Chúa. Dành giờ nói chuyện với Chúa Thánh Linh. Việc quan trọng nhất của nhà tĩnh tâm là việc chữa lành. Vì vậy, giờ cầu nguyện là giờ bắt buộc. Ai cầu nguyện sẽ được cứu, ai không cầu nguyện sẽ hư mất.

Trong tình trạng của những người bại liệt hoàn toàn mà không thể đến với Chúa được thì Chúa đòi chúng ta phải giúp họ

Hình ảnh người ta khiêng người bại liệt đến để Chúa chữa lành, cho thấy chúng ta phải khiêng những anh chị em trong nhà chúng ta đến với Chúa. Có những anh chị em không thể cầu nguyện được, không thể đến với Chúa được. Họ bại liệt, bên ngoài không sao nhưng bên trong họ bại liệt hoàn toàn chúng ta phải giúp đỡ họ. Họ không có khả năng đến với Chúa, không có khả năng ngồi với Chúa thì xin tất cả chúng ta cố gắng khiêng họ đến. Khiêng bằng cách nào?

Có ba cách như sau:

– Đưa người ta đến với Chúa trước hết là trong lời cầu nguyện.

Ngày nào mình cũng nhớ khiêng từng anh chị em một đến với Chúa, để Chúa chữa lành cho họ.

Hãy cố gắng đồng hành với họ, bước đi với họ, cố gắng giúp họ đến với Chúa, giúp họ biết cầu nguyện. Đồng hành, cộng tác, giúp đỡ họ trong việc cầu nguyện, trong mọi công việc để họ có thể đến với Chúa được.

– Làm những việc chay tịnh, hi sinh cụ thể, để cầu nguyện cho họ.

Xét mình

  • Các con có ý thức bệnh tật là xuất phát từ tội lỗi không?
  • Các con có tin điều Chúa Giê-su nói không? Bệnh tật là do tội lỗi gây ra. Nếu tin các con có ý thức thường xuyên lãnh nhận Bí tích để được giải thoát không?
  • Xét xem con đã thành tâm chạy đến với Chúa trong giờ cầu nguyện không?
  • Con có đến với Chúa một cách thành tâm trong Bí tích Thánh Thể, Bí tích Hòa Giải không?
  • Con có dứt khoát đoạt tuyệt với tội lỗi không?
  • Con có biết giúp người khác để họ chạy đến với Chúa để Chúa chữa lành không?
  • Con có cầu nguyện cho họ mỗi ngày?
  • Con có làm những việc hi sinh cụ thể để cầu nguyện cho họ được đến với Chúa, được chữa lành không?

 

BTT Gia đình ơn gọi Thái Hà

 

Bình luận