Icon Collap
...
Trang chủ / Martino – Lớn mạnh hay hủy diệt!

Martino – Lớn mạnh hay hủy diệt!

Sống trong một thời đại tôn sùng chủ nghĩa cá nhân- cái tôi lên ngôi, ai cũng tôn mình lên, ai cũng muốn người khác trọng vọng, ai cũng phải ngẩng cao đầu chứ không ai muốn mình cúi xuống trước người khác hay ai cũng cho mình là “number one.”  Nhưng hôm nay trong thánh lễ sinh viên Martino vào lúc18h ngày 27/10/2019, qua bài giảng của Cha Gioan Chúa nói cho chúng ta con đường trở nên công chính, được sạch tội và được nhậm lời thì đi ngược lại với lối sống của thời đại này hay đúng hơn là sống lời Chúa dạy. Đó là “khiêm nhường trước nhan thánh của Thiên Chúa và khiêm nhường trước người đời.”

 Thứ nhất: Khiêm nhường trước nhan Thánh Chúa.

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Con người là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên, cho nên chúng ta cần có một thái độ tôn kính. Đến trước nhan Thánh của Chúa đừng có kiêu căng, ngạo mạn, đừng có đứng thẳng người mà phải quỳ xuống, phủ phục, đấm ngực ăn năn, nhìn nhận mình là tội lỗi như người thu thuế để được tha thứ. Ai khiêm nhường như thế thì được Chúa chúc phúc, được Chúa nhận lời.

Đức Thánh Cha bước vào nhà thờ thì phủ phục xuống trước nhan Thánh Chúa, nhìn nhận mình là tội nhân và cần đến lòng xót thương của Chúa. Còn chúng ta là ai mà dám ngẩng cao đầu khi ở trước nhan Thánh Ngài.  Nhiều khi chúng ta bước vào nhà thờ cầu nguyện với một thái độ bất kính, một thái độ cho thấy sự kiêu căng, ngạo mạn, không hạ mình xuống. Đứng trước mặt Chúa cầu nguyện mà như không, tham dự thánh lễ cũng vậy. Sự ngạo mạn trong ta quá lớn mà không có lòng khiêm nhường để nhận ra tội. Cho nên không được ơn tha thứ, không được nên công chính, không được Chúa ở cùng mình. Chúng ta canh chừng men Pharisiêu tự cho mình là người công chính không nhận ra tội lỗi trước mặt Chúa.

Thứ hai: Khiêm nhường trước mặt người đời.

Chúa đòi chúng ta không chỉ khiêm nhường trước mặt Chúa mà còn khiêm nhường trước mặt người đời. Ai hạ mình xuống nhận mình thấp kém, nhận mình thua người, nhận mình yếu ớt để cố gắng học hỏi vươn lên thì người đó được Chúa kể là người công chính và được Chúa chúc phúc. Còn ai nghĩ mình là tài giỏi, không cần ai giúp mà nghĩ mình làm được mọi việc thì người đó sẽ bị hạ xuống tầng đất thấp. Con người khiêm nhường giống như bông lúa, nó cúi xuống thì nặng trĩu hạt còn người kiêu ngạo như cây lúa vọt mình lên cao nhưng không có bông hạt nào.

Trong cộng đoàn trước mặt người đời, những ai mà để mình thua người ta, nhận mình thấp kém hơn người khác để khiêm tốn học hỏi thì người đó sẽ giỏi, sẽ trở nên tốt. Còn những ai cảm thấy mình cao ngạo, mình giỏi hơn tất cả, mình làm được mọi việc mà không cần hỏi ý kiến ai, không tham vấn ai người đó trở nên bông lúa lép và không còn ích nghĩa gì.

Hiểu được tình thế hiện giờ của Martino cha mời gọi các bạn trong cộng đoàn ý thức cộng đoàn Martino này là của Chúa trao cho các bạn, chứ không của riêng ai. Cho nên, mỗi người ý thức trách nhiệm tình liên đới trong cộng đoàn chứ không phải một vài người làm. Nếu các bạn không lắng nghe, không bàn hỏi thì phải chịu tội tập thể chứ không phải của cá nhân. Còn ban điều hành thì ý thức và cố gắng học hỏi, cố gắng gặp gỡ các anh chị cựu để hỏi han để bàn bạc chứ đừng có tự mình làm không rồi mọi nỗ lực của cộng đoàn xây dựng sẽ tan thành mây khói. Và một người thủ lãnh giỏi là người biết điều phối, phân chia công việc, biết liên đới các thành viên lại với nhau để cùng nhau xây dựng cộng đoàn, chứ không phải là người ôm hết mọi việc. Cộng đoàn được tồn tại và phát triển là nhờ vào sức mạnh của tập thể chứ không phải của một cá nhân.

Cho nên cha xin các bạn ý thức vườn nho là của Chúa không phải của ta. Chúa trao cho ai người đó phải làm cho vườn nho sinh lợi. Chúa phải tính sổ lại trên vườn nho của mình để mà lo lắng, để biết cách làm việc chứ không phải làm việc tùy tiện. Để làm được điều đó đòi hỏi các bạn sống khiêm tốn trước nhan thánh Chúa, biết quỳ xuống đấm ngực ăn năn, nhìn nhận mình là tội lỗi xưng thú với Chúa. Xin Chúa tha thứ và cho con quyết tâm sửa đổi, cho con nhận ra lỗi thì khi đó các bạn mới trở nên những thủ lãnh tốt trong cộng đoàn và có ích cho vườn nho của mình.

Maria Ánh

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận