Icon Collap
...
Trang chủ / Đâu là nền tảng để xây dựng cộng đoàn sinh viên Martino?

Đâu là nền tảng để xây dựng cộng đoàn sinh viên Martino?

“Giờ này đây, toàn thân xác con thuộc trọn về Chúa”.

Tĩnh tâm là hướng về Chúa, là nghe được tiếng Chúa nói trong tâm hồn mỗi người chúng ta, để đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Sau những ổn ào, náo nhiệt cùng với tiếng cười nói của cuộc thi rung chuông vàng, tất cả các thành viên nhà Ái lại quây quần bên nhau trong ngôi Đền để cùng nhau tĩnh lặng bước vào giờ tĩnh tâm. Cha Gioan mời gọi Cộng đoàn đóng cửa lòng lại cho những thứ bề bộn bên ngoài, làm chủ cái đầu cũng như trái tim để chỉ hướng đến một mình Chúa, dành trọn giờ này cho Chúa.

“Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em.”

Không phải anh em chọn nhau, nhưng chính Thầy đã chọn anh em vào trong Cộng đoàn để cùng xây dựng Cộng đoàn. Bởi vậy, mỗi người chúng ta ý thức vào đây để xây dựng Đền thờ của Chúa là Cộng đoàn Martino. Biết rằng Chúa chọn vào đây để xây dựng đền thờ là Cộng đoàn này, tất cả chúng ta ý thức mình là viên đá sống động nghĩa là mình vào đây để xây dựng chứ không phải vào đây để đạp đổ. Bởi thế, mỗi thành viên là anh chị cựu, các thành viên cũng như tân thành viên xét lại xem mình đã làm hết sức mình chưa, mình đã làm như làm cho chính Chúa hay chưa?

Đền thờ phải được xây dựng vững chắc trên nền tảng là Đức Giê-su Ki-tô.

Sở dĩ nước Do Thái bị đánh tứ bề nhưng vẫn tồn tại bởi họ có niềm tin nơi Thiên Chúa. Họ xây một kho Thánh Kinh để khi Quốc hội quyết định bất cứ việc gì phải vào kho để cầu nguyện với Thánh Kinh. Cũng vậy, để xây dựng, phát triển Cộng đoàn điều quan trọng là xây dựng trên nền tảng vững chắc là Đức Giê-su Ki-tô. Cho nên mỗi cá nhân cũng như tập thể phải lấy Chúa Giê-su là đá tảng của mình, làm bất cứ việc gì hay quyết định bất cứ việc gì luôn luôn phải xin Chúa Giê-su – Đấng đang ở trong mình giúp mình chọn lựa, hành động cho đúng. Cộng đoàn chúng ta có những hoạt động, chương trình luôn phải được thực hiện bởi Đức Giê-su và trong Đức Giê-su.

Trong giờ tĩnh tâm này, mỗi người trong chúng ta cùng duyệt xét lại:

  • Tôi có ý thức Chúa sai tôi đến đây để xây dựng Cộng đoàn hay không?
  • Tôi đã hi sinh, từ bỏ, đóng góp gì cho Cộng đoàn hay tôi chỉ tham gia Cộng đoàn như một tham dự viên?
  • Tôi có đặt nền tảng Cộng đoàn cũng như cuộc đời mình là Đức Giê-su Ki-tô hay không?
  • Làm bất cứ việc gì hay đứng trước một quyết định của cá nhân cũng như của Cộng đoàn tôi có hỏi ý kiến Chúa Giê-su hay không?
  • Tôi có ý thức góp phần làm cho Cộng đoàn thành nơi phát sinh sự sống của Thiên Chúa hay không? Hay Cộng đoàn sống hay chết cũng chẳng dính dáng gì đến tôi?

Lạy Chúa Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết can đảm đối diện với chính mình, với những yếu đuối để chúng con có thể đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, làm hòa với Chúa, làm hòa với nhau để nhờ đó chúng con ý thức hơn về sứ vụ Chúa trao cho chúng con là xây dựng Hội Thánh Chúa chính là Cộng Đoàn Bác Ái Martino. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa Thánh lễ sinh nhật Cộng đoàn, xin Chúa ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa, yêu mến Thánh quan thầy để hầu tất cả những việc chúng con làm đều vinh danh Chúa. Amen.

Huệ Mary

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận