Icon Collap
...
Trang chủ / Nên Thánh nhờ lòng tin

Nên Thánh nhờ lòng tin

Cùng với toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính Thánh Cả Anton Padua – Vị thánh hay làm phép lạ. Tối thứ 6 ngày 12/6/ 2020, tại Nguyện Đường Thánh Giêrado, cộng đoàn Anton Padua thuộc cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng kính thánh bổn mạng của cộng đoàn. Bước vào thánh lễ, Cha linh hướng Gioan mời gọi cộng đoàn hợp với thánh Anton dâng thánh lễ để tạ ơn và tôn kính Thiên Chúa, Đấng đã tuyển chọn, mời gọi và làm cho Anton trở nên vị thánh vĩ đại xuyên qua dòng thời gian, xuyên qua cả lịch sử, để vị thánh đó tiếp tục cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta, để tiếp tục thực hiện bao điềm thiêng dấu lạ để cứu con dân của Ngài trong đó có những người con của Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh chúng ta.

Thiên Chúa tiếp tục rao giảng Tin Mừng, tiếp tục chữa lành bệnh hoạn tật nguyền của nhân loại mọi thời, ngang qua những con người cụ thể mà Thiên Chúa đã mời gọi, tuyển chọn và sắp đặt sai họ đi làm công việc của Chúa. Những người đó thường là những vị thánh. Những vị thánh là những người được Chúa tuyển chọn và mời gọi ra đi để tiếp tục rao giảng Tin Mừng, tiếp tục chữa lành bệnh tật, tiếp tục xua đuổi ma quỷ, tiếp tục dạy người ta tuân giữ mọi điều Thiên Chúa đã truyền dạy cho họ. Như vậy, điều mà Chúa Giêsu nói: “Anh em là muối, là men, là ánh sáng cho đời” thì chính các vị thánh là những hạt muối rất rõ ràng, là những nắm men, là những ánh sáng rất cụ thể mà Thiên Chúa dùng để chiếu dọi vào thế gian để làm cho mọi người ngang qua các Ngài mà tin nhận những điều Thiên Chúa nói là chân thật.

Bài đọc thêm: Nên thánh khi lên mạng 

Chúng ta thấy, lịch sử nhân loại được phát triển, được tiếp nối, được duy trì chính nhờ sự cầm giữ, sự hướng dẫn của Thiên Chúa ngang qua các vị thánh. Các vị thánh được ví là những linh hồn của nhân loại, bởi vì những lúc nhân loại khốn đốn, gặp những bất trắc, khủng hoảng thì chính những lúc đó Thiên Chúa lại ban cho Hội Thánh, ban cho nhân loại những con người vĩ đại, tức là những vị thánh để tiếp tục cầm giữ niềm tin, để tiếp tục dẫn đưa nhân loại vượt qua khủng hoảng và tiếp tục tiến bước trong lịch sử. Các thánh là những ngọn đuốc, những nắm men, là những hạt muối đích thực.

Trong số các thánh thì có những vị thánh  lớn, có những vị thánh nhỏ, vị thánh vừa. Không phải các vị thánh đều ngang nhau. Trong mức độ, trong ơn lành, trong phúc ban của Thiên Chúa dành cho họ thì mỗi vị thánh được Thiên Chúa tuyển chọn, mời gọi và ban các đặc ân khác nhau. Có những vị thánh chết cả trăm năm mới được phong thánh. Có những vị thánh thì có thể nói sống trên đời này không ai biết đó là vị thánh. Cũng có những vị thánh được phong thánh trước sự ngỡ ngàng của nhiều người vì chưa biết tại sao những con người đó lại được phong thánh. Tuy nhiên, những vị thánh cả là những vị thánh đặc biệt, là những vị thánh có thể nói là vượt trên hết các thánh. Những vị thánh đó được gặp gỡ Thiên Chúa một cách trực tiếp hữu hình và làm được những phép lạ ngay khi còn sống ở trần gian này. Những vị thánh đó được gọi là những vị thánh cả, những vị thánh lớn trong lòng Hội Thánh của chúng ta. Thánh Anton Padua là một trong những vị thánh vĩ đại của Hội Thánh Công Giáo. Thường thì các vị thánh hay làm phép lạ sau khi đã về với Chúa. Còn thánh Anton thì làm những phép lạ ngay khi còn ở sống trần gian.

Thánh Anton  trở thành một vị thánh cả, một vị thánh lỗi lạc của toàn thể Hội Thánh Công Giáo là nhờ lòng tin của thánh nhân vào Thiên Chúa. Như một ngọn đèn, như là một cái gì đó vô cùng vững chãi khi thánh nhân còn sống. Chúng ta biết được một người mà có thể gặp gỡ Thiên Chúa, nói chuyện với Thiên Chúa và được Thiên Chúa báo  cho những điều cụ thể, chẳng hạn: khi một kẻ rối đạo bỏ thuốc độc cho Thánh Anton thì Ngài được Thiên Chúa cảnh báo cho biết. Sau đó Ngài làm dấu thánh giá  trên thực phẩm có thuốc độc rồi ăn ngay trước mặt kẻ muốn bỏ độc Ngài và thấy Ngài bình an vô sự thì kẻ đó mới trở lại. Khi còn sống Ngài đã làm nhiều điềm thiêng, dấu lạ mà chúng ta được ghi lại, được kể lại trong những câu chuyện về hạnh của thánh Anton. Con người này tin Chúa một cách tuyệt vời, tin đến nổi mà mối tương quan của Ngài với Thiên Chúa trở nên hiện hữu, sống động. Đối với Ngài, Chúa Giêsu hài nhi như một khuôn mẫu, một cái biểu tượng cho Ngài. Ngài bắt chước Chúa Giêsu sống đơn sơ hiền lành, thật thà, chất phác. Và với Chúa Giêsu Thánh Thể thì Ngài yêu mến một cách say mê. Đối với thánh Anton lòng tin vào Chúa Giêsu đó là một cái gì đó rất thực, rất cụ thể đến nỗi Chúa Giêsu thường xuyên xuất hiện với Anton để tỏ mình và để thực hiện quyền năng của Ngài ngang qua thánh Anton ngay khi thánh Anton còn sống. Thánh Anton là một con người làm được nhiều phép lạ nhưng không phải do chính mình mà là do chính quyền năng của Thiên Chúa. Và để quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện nơi mình thì thánh Anton phải tuyệt đối tin tưởng và hết lòng yêu mến Chúa Giêsu. Lòng tin không phải là cái trên môi miệng, cho nên lời giảng và cuộc sống của mình phải đi đôi với nhau. Thậm chí không cần giảng mà qua lối sống khiêm hạ, sống theo gương của Chúa Giêsu, sống hiền lành đó là bài giảng hùng hồn nhất. Một người có lòng tin là một người sống theo gương mẫu của Chúa Giêsu, một người hiền lành như Chúa Giêsu , một người yêu mến người nghèo như Chúa Giêsu, một người thiết tha thao thức với việc rao giảng Tin Mừng, chữa lành  bệnh tật và làm cho  muôn dân trở thành môn đệ của Chúa Giêsu giống như Chúa Giêsu  làm. Tin là vậy, tin là hành động, tin là thực thi những điều Chúa dạy. Tin là hành động nói là làm. Nói theo chúa là sống hiền lành, nói theo Chúa là khiêm nhường, nói theo Chúa là yêu thương người nghèo, làm mọi việc để cứu người nghèo, nói theo Chúa là sẵn sàng xả thân loan báo Tin Mừng, tìm mọi cách để xả thân loan báo Tin Mừng. Chúa sống thể nào? Chúa làm sao? thì tất cả chúng ta sống như vậy. Đó là người tin Chúa. Thánh Anton  là người như vậy.

Cộng đoàn Anton Padua duyệt xét mình lại xem thử có giống Anton trong việc thao thức giới thiệu mọi người đến với cộng đoàn chưa? Có giống Anton làm mọi cách thế để cho mọi người  ở lại với cộng đoàn và có tâm xây dựng cộng đoàn chưa? Có làm như  thánh Anton là không dựa vào trí khôn của con người nhưng dựa và quyền năng của Thần Khí và sống theo lời chứng của Thần Khí để cho mọi người ở lại và gắn kết với cộng đoàn không?  Nhiều lúc chúng ta xét mình cứ xưng  ba tội lặt vặt, còn tội phạm hiển nhiên rõ ràng thì chúng ta không xưng.

 Hôm nay cùng với thánh nhân  chúng ta tạ ơn Chúa  đã làm cho thánh nhân trở thành  con người của thần khí, con người của lòng tin. Sống hết mình cho chúa, sống không so đo tính toán với Chúa, sống trong khiêm nhường, sống  trong học hỏi để rồi bao nhiêu phép lạ điềm thiêng  không chỉ qua lời giảng, qua cuộc sống, qua lời cầu nguyện mà qua những lời khẩn cầu của ngài được đổ xuống cho nhân loại. Và chúng ta xin thánh Anton làm một phép lạ cho tất cả chúng ta, làm cho chúng ta được tràn đầy lòng yêu mến chúa Giêsu thánh thể để chúng ta khao khát đến với Chúa Giêsu, để chúng ta khao khát đàm đạo với Chúa Giêsu, để chúng ta say mê Chúa Giêsu, rước Chúa Giêsu vào lòng và chọn Chúa Giêsu làm Chúa của mình để Chúa Giêsu tiếp tục rao giảng, tiếp tục chữa lành, tiếp tục làm phép lạ ngang qua cuộc đời của chúng ta như ngài đã làm ngang qua cuộc đời thánh Anton.

Xin Thánh Anton chuyển cầu cho  chúng con để tất cả chúng con  đón nhận được phép lạ của Ngài và tràn đầy lữa yêu mến dành cho Chúa Giêsu. Đặc biệt, yêu mến Chúa Giêsu Hài nhi và Chúa Giêsu thánh thể để Chúa Giêsu nhập thể đến với chúng con chúa tiếp tục hành động ngang qua chúng con, trong con người chúng con mà cứu độ chúng, mà  giải thoát nhân loại và dẫn đưa nhân loại tất cả về với Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người. Xin cho các thành viên được noi theo gương thánh nhân, được khao khát yêu mến Chúa Giêsu để được Chúa Giêsu chiếm hữu, và được Chúa Giêsu sữ dụng con người cuộc đời mình, để tiếp tục làm phép lạ, để tiếp tục làm công việc mà chính thánh nhân đã làm, chính chúa Giêsu đã làm khi Người còn ở trần gian này.

Bài đọc thêm: Đường hẹp con đường nên thánh

Maria Minh Hướng

Svconggiao.net

Bình luận