Icon Collap
...
Trang chủ / Tin vào Giê su, bạn sẽ chạm đến phép lạ

Tin vào Giê su, bạn sẽ chạm đến phép lạ

Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.   

Ngày ngày lướt qua các trang mạng về vấn đáp thắc mắc những vấn đề liên quan đến Công giáo, tôi vẫn thấy ở đâu đó có người đặt câu hỏi về hình ảnh người người xoa lên tượng Chúa, tượng Mẹ hay tượng các Thánh rồi xoa lên đầu, lên cổ, lên khắp người. Admin bài viết và một số comment vẫn cho đó là mê tín dị đoan. Nhưng với bản thân tôi, hình ảnh đó quá thật diễn tả một lòng tin đơn thành. Không phải đến thời đại của chúng ta mới có những hình ảnh đó những từ thời Chúa Giê su đến thời các Tông đồ thì nhiều người vẫn chen chúc chạm được vào áo của các Tông đồ để được chữa lành. Và chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra với những người có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.

  1. Chúa Giê su là Thiên Chúa có toàn quyền trên tất cả mọi sự

Hãy tin rồi bạn sẽ biết phép lạ là gì. Có lẽ một trong những điều làm cho Chúa Giê su thành công trong bước đường rao giảng đó là những phép lạ mà Ngài làm. Những bậc Rappi, những bậc thầy Do Thái họ có thể giảng dạy hay nhưng họ không thể làm được một phép lạ nào cả. Còn Chúa Giê su đi đến đâu thì Người làm phép lạ đến đó. Tại sao vậy? Bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Ngài có toàn quyền trên tất cả, còn những bậc thầy, những con người khác dù thông thái học vấn đến đâu cũng không thể làm được một phép lạ nào cả vì tất cả chỉ là phàm nhân. Những phép lạ Chúa Giê su làm cho chúng ta thấy, rõ ràng Ngài là Thiên Chúa thật. Chỉ có Thiên Chúa mới làm được những việc như vậy.

Chỉ có Thiên Chúa mới có toàn quyền trên bệnh hoạn tật nguyền và trên tất cả cái chết. Và chính nhờ những phép lạ đó mà Chúa Giê su đã chinh phục người ta, đã làm cho người ta lũ lượt đi theo Ngài. Ngài không chỉ làm một phép lạ mà Ngài làm liên tục nhiều phép lạ, nhiều đối tượng, nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Để cho thấy Ngài không phải là kẻ ngẫu hứng, chuyện phép lạ xảy ra là chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Không. Ngài làm bao nhiêu phép lạ nơi chốn khác nhau để cho người ta đủ tin rằng Ngài là Thiên Chúa thật.

  1. Tin Giê su là Thiên Chúa thật thì mới có thể chạm đến phép lạ của Ngài

Chúa Giê su, hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là một. Ngài vẫn tiếp tục làm tất cả những phép lạ trên con người cuộc đời chúng ta. Ai tin thì người đó được, còn ai không tin thì Ngài không dùng phép lạ để ép người ta phải tin.

Với các thành viên trong nhà tĩnh tâm, trong hành trình sa mạc, điều quan trọng là xin cho được ơn đức tin. Để nhờ ơn đó, Chúa mới chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho chúng ta. Mọi giải pháp của con người chỉ là tương đối, còn chữa lành tận căn chỉ có Chúa Giê su trong tư cách là Thiên Chúa mới có toàn quyền trên mọi bệnh hoạn tật nguyền kể cả cái chết của chúng ta.

Hôm nay, nhìn lại đức tin của vị kỳ mục và người đàn bà loạn huyết và nhìn lại lòng tin của mỗi người chúng ta. Xem lại chúng ta đã có lòng tin đủ lớn để Chúa đến cứu chúng ta hay chưa? Để rồi với sự nhìn lại đó chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn niềm tin. Tái thiết lại lòng tin của chúng ta để hành trình chữa lành, giải thoát được chính Chúa Giê su tiếp tục thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Xin Chúa tha thứ cho sự yếu tin, cứng tin và ban cho chúng con ơn đức tin để chúng con cũng được giải thoát và được chính Chúa chữa lành như Chúa đã chữa lành cho người đàn bà loạn huyết và con gái vị kỳ mục.

Huệ Mary

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!