Icon Collap
...
Trang chủ / Kinh Mân côi – chìa khóa thiên đàng

Kinh Mân côi – chìa khóa thiên đàng

Kinh Mân côi – chìa khóa thiên đàng

Tháng mân côi – tháng để con cái Đức Mẹ thể hiện lòng yêu mến của bản thân mình qua việc lần chuỗi Mân côi. Và trong ngày lễ Đức Mẹ mân côi, các thành viên của cộng đoàn sinh viên Công Giáo Martino đã quy tụ với nhau nơi đền thánh Giêrado thân thương để cùng với cha chủ thế Giusu Trần Hữu Hoan hiệp dâng thánh lễ mừng ngày lễ Mẹ Mân côi.

kinh mân côi

Trong bài giảng cha Giuse đã chia sẻ cho tất cả các thành viên trong cộng đoàn sinh viên hiểu được vai trò của Đức Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa cùng với tầm quan trọng của lời kinh Mân côi – lời kinh tuyệt hảo, lời kinh cứu độ.

Bài đọc thêm: Kinh Mân côi –  phương thế cầu nguyện hữu hiệu

Đức trinh nữ Maria cầm giữ vai trò quan trọng trong công trình cứu độ của Thiên Chúa

Có thể nói Đức Maria có một vai trò rất là quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngay từ khi con người phạm tội thì Thiên Chúa đã hứa là sẽ có một người phụ nữ được tuyển chọn và sẽ mang Đấng Cứu Thế sinh hạ, Đấng cứu độ cả nhân loại này. Một người phụ nữ sẽ đạp nát đầu con rắn và người phụ nữ trong sách Sáng thế nói đó chính là Mẹ của Thiên Chúa, là chính Mẹ Maria. Từ ngàn xưa Chúa đã tuyển chọn Mẹ để Mẹ được cộng tác vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và Mẹ được Thiên Chúa chọn để làm Mẹ của Đấng Cứu Thế.

kinh mân côi

Đức trinh nữ Maria luôn là Đấng gìn giữ, bảo vệ Hội Thánh của Thiên Chúa

Sau khi Chúa Giêsu kết thúc cuộc đời ở trần gian này thì Mẹ đã cùng đồng hành với các môn đệ. trong sách Công vụ tông đồ đã thuật lại cho chúng ta thấy: 11 môn đệ đã cùng với Mẹ Maria cầu nguyện. Đức trinh nữ Maria như là người ở đó để cầu nguyện, hiệp thông, chia sẻ, động viên cho các môn đệ trong sự mất mát, sự sợ hãi. Đức trinh nữ Maria đã luôn khích lệ các môn đệ chuyên chăm cầu nguyện chờ Chúa Thánh Thần đến để Ngài tiếp tục công trình cứu độ của Thiên Chúa ở trần gian này. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh thì Mẹ đóng một vai trò rất là quan trọng và suốt trong dòng lịch sử suốt hơn 2000 năm qua thì chúng ta thấy được Mẹ luôn luôn xuất hiện với những biến cố quan trọng như:

  • Ở thế kỉ thứ 12 xuất hiện một bè rối Albigeois chống phá lại đạo Công giáo, đưa ra những giáo lý sai lệch về Chúa Ki-tô. Mẹ Maria đã hiện ra và chỉ cho thánh Đaminh phương thế cầu nguyện là kinh mân côi để có thể dẹp tan bè rối Albigeois. Và Thánh Đaminh đã cùng với các học trò của mình đã bày tỏ lòng sùng kính Đức Maria qua tràng chuỗi Mân côi cho nên bè rồi ấy đã bị phá tan.
  • Vào thế kỉ thứ 16 (7/10/1571) khi quân Hồi giáo đánh chiếm thành Rôma và đứng trước một đội quân hùng mạnh thì các Đức Giáo Hoàng cùng với các con chiên của mình cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ, lần chuỗi Mân côi. Chính tràng chuỗi Mân côi đã trở thành phương tiện chiến đấu đẩy lùi được đội quân Hồi Giáo.
  • Năm 1917 khi chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra, đứng trước lưỡi gươm của chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa xã hội, Đức Mẹ đã hiện ra và hướng dẫn con cái mình dùng tràng chuỗi mân côi để làm vũ khí chiến đấu và đã chiến thắng được lưỡi gươm của chủ nghĩa vô thần.

Kinh Mân côi – chìa khóa thiên đàng

Ai muốn nắm chắc phần phần thắng, nắm chắc chìa khóa thiên đàng thì đó là phải là người siêng năng lần chuỗi mân côi. Chuỗi mân côi như là phương thế, là sợi dây đưa chúng ta về nước thiên đàng. Lời kinh kính mừng là lời kinh tuyệt hảo bởi đó là lời Thiên sứ nói với Đức Maria: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ”. Đó là một lời chào, một lời kinh tuyệt vời mà ai ai cũng thuộc. Và “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen” –  đó như là lời chào đáp trả của Hội Thánh với Đức Trinh nữ Maria.

Bài đọc thêm: Kinh Mân côi đổi mới cuộc đời

Ý thức được điều đó, trong thánh Mân côi này cha chủ tế mời gọi mỗi thành viên trong cộng đoàn sinh viên Công Giáo Martino luôn ý thức được tầm quan trọng của tràng chuỗi Mân côi, siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi mân côi; và hãy luôn dùng chuỗi Mân côi để làm phương tiện chiến đấu giúp bản thân mình, anh chị em xung quanh thoát khỏi những cám dỗ, sự chai lì, khô đạo, cứng tin. Hãy dâng những hi sinh nhỏ bé cho Đức Mẹ bằng việc lần chuỗi Mân côi và qua đó giúp bản thân mình thêm lòng yêu mến Đức Mẹ hơn nữa.

kinh mân côi- chìa khóa thiên đàng

                                                kinh mân côi- chìa khóa thiên đàng

Cầu nguyện:

Nguyện xin đức Mẹ đồng hành với mỗi người chúng con, cho chúng con luôn biết ý thức tầm quan trọng của việc cầu nguyện bằng chuỗi mân côi. Và cho chúng con luôn siêng năng chạy đến cùng Mẹ để được Mẹ chở che và nâng đỡ chúng con mỗi ngày trong cuộc sống. Amen.

<Trích bài giảng cha Giuse Trần Hữu Hoan>

Maria Hoàng Thảo

Truyền thông sinh viên Công Giáo

 

Bình luận