Icon Collap
...
Trang chủ / Dùng sức mạnh đạt nước Trời

Dùng sức mạnh đạt nước Trời

Chúng ta đã bước vào Chúa Nhật hai mùa vọng và mỗi ngày lời Chúa giúp chúng ta củng cố lòng tin mà chuẩn bị đón Chúa đến một cách xứng hợp. Chúa nhật thứ nhất Chúa mời gọi canh thức, đón Chúa. Chúa nhật thứ hai Chúa mời gọi chúng ta can đảm dọn một con đường trong cói lòng mình để Chúa đến với chúng ta như Gioan tẩy giả. Còn hôm nay Chúa lại mời gọi chúng ta hướng về nước trời và Chúa nói rõ phải dùng sức mạnh mới chiếm được nước trời. Để chiếm được nước Trời ngày 10/12/2020 gia đình sinh viên Y Dược đã quy tụ về tầng 2 nhà mục vụ giáo xứ Thái Hà cùng với cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh dâng thánh lễ thường kỳ để tạ ơn Thiên Chúa.

suc-manh-dat-nuoc-troi

Qua bài tin mừng cha linh hướng chia sẻ có hai điều cần suy nghĩ:

Thứ nhất là trước khi Gioan tẩy giả đến người ta thụ động, chờ đợi đấng Mêssia đến. Đến khi Gioan tẩy giả đến thì thời Cửu Ước thương đau, không còn thụ động nữa. Mà Thiên Chúa mời gọi con nguời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy chứ không thụ động, chờ đợi.

Thứ hai là khi Chúa nói so sánh thời Cửu Ước với thời Tân Ước. Nếu thời Gioan tẩy giả xuất hiện, thời mà Gioan tẩy giả ví đại nhất thì đối với nước Trời kẻ bé nhỏ nhất lại còn lớn hơn cả Gioan tẩy giả. Tại sao vậy? Vì trước thời Gioan tẩy giả người ta trông chờ, thụ động, người ta chờ đấng Mêssia đến. Từ khi Gioan tẩy giả giới thiệu đấng Mêsia đến rồi thì không còn thụ động, chờ đợi nữa. Mà chủ động dón lấy Ngài, phải chịu trách nhiệm về việc đón rước Ngài và phải dùng sức mạnh mới có thể đón nhận được chính Ngài.

Chúng ta bước vào thánh lễ nếu không dùng năng lực, sức mạnh của mình để cầm lòng cầm trí để tập trung, để cử hành thánh lễ, để nghe lời Chúa thì thánh lễ chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúa có đến cũng chẳng vào được. Còn ngược lại ai tập trung, lăng nghe, chăm chú, cầu nguyên, khao khát đón lấy Chúa thì từng lời của Chúa mới đi vào trong chúng ta, mới biến đổi chúng ta. Chúa dùng hình ảnh rất cụ thể nhưng nhiều người chẳng suy nghĩ gì. Gia đình Y Dược cũng vậy đã đến lúc phải dùng sức mạnh của chính mình để giữ lấy nước Trời, giữ lấy Hội Thánh Chúa ban cho mình. Đừng có thụ động, đừng có chờ đợi như thời Cửu Ước, thời xa xưa nữa. Mỗi người đến thì phải chủ động, dẫn thân, tự chọn chỗ ngồi, công việc để tích cực xây dựng nên bầu khí phục vụ thì mới đạt được hiệu quả. Còn nếu cứ thụ động, chờ đợi, ai bảo gì thì làm cái đó. Không có tính sáng tạo, năng lực sức mạnh của mình thì gia đình Y Dược sẽ chẳng bao giờ lớn được. Vấn sống thời Cửu Ước chứ chưa bước sang thời Tân Ước được.

suc-manh-dat-nuoc-troi

Kể từ thời Gioan tẩy giả đến hiện tại nước trời phải đương đầu với sức mạnh và ai mạnh sức mới vào được. Nên có ba việc cần phải làm:

Việc thứ nhất là tham dự phụng vụ thánh: chủ động cầu nguyện, tĩnh lặng, khao khát trông mong Chúa đến. Tập trung hướng lòng trí các con sẽ chiếm được nước Trời hay Chúa sẽ đến với các con.

Mời bạn đọc thêm: Nước Trời là gì vậy Thầy?

Việc thứ hai phải dùng sức mạnh của mình để bước vào. Đừng có thụ động, phải đóng góp hết sức mình để xây dựng nước Trời, vườn nho của Chúa là gia đình Y Dược bằng tất cả sức mạnh của mình.

Thứ ba là đời sống cá nhân mỗi ngày với Chúa. Phải dùng sức mạnh, ý chí nghị lực, quyết tâm để vượt thắng cám dỗ lười biếng, học hành công việc để giành cho được thời gian đến với Chúa. Để nước Chúa hiện trị nơi chúng ta và khi đó làm cho nước Chúa hiện trị nơi môi trường mình đang sống.

Chính như vậy chúng ta những người bé nhỏ nhất trong nước trời còn ví đại hơn Gioan tẩy giả. Không một người đàn ông nào sinh ra bời người nữ mà cao cả hơn Gioan tẩy giả là dọn đường cho Chúa đến.

Gioan tẩy giả ví đại, cao cả là người dọn đường. Còn chúng ta là thời người bé nhỏ nhất của nước Trời, là thời Chúa Giê-su đã đến, chết và sống lại nên chúng ta chỉ cần trở thành người bé nhỏ nhất trong nước Trời thì cũng vĩ đại hơn Gio-an tẩy giả rồi.

Nhưng để trở thành người bé nhỏ nhất thì phải dùng sức mạnh của mình chiến đấu từng giây phút, từng ngày mới có được nước Trời hạnh phúc, Thiên Chúa làm gia nghiệp.

Xin Chúa Giê-su giúp chúng ta ý thức dùng sức mạnh của chính mình mà vào cho được nước Trời trong từng ngày sống của chúng ta. Dùng sức mạnh của mình đón lấy Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Đặc biệt trong khi cử hành phụng vụ thánh để Chúa thật sự trở thành đấng Emmanuel. Đấng đã trở thành tấm bánh sẽ đến với chúng ta để chúng ta đón nhận Ngài là Chúa, là vua bình an chứ không phải là tấm bánh bình thường mỏng, trắng như người vô thần. Để khi Người ngự đến Người sẽ ban bình an, hy vọng, hành phúc và làm cho nước Trời biểu lộ trong con người, cuộc đời chúng ta. Khi đó Chúa sẽ sai chúng ta đi xây dựng nước Trời bằng cách thông truyền niềm vui có Chúa, Chúa ở với mình cho anh chị em khác. Lúc đó kinh lạy Cha “xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời” sẽ được thành sự nơi mỗi người. Đó mới chính là đích điểm của mỗi người. Amen.

Bài đọc thêm: Chúa đến như thế nào

Phanxico

Truyền thông sinh viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!