Icon Collap
...
Trang chủ / Loan báo “Hồng ân cứu độ”

Loan báo “Hồng ân cứu độ”

Chúa Nhật ngày 10/1/2021 – Cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính biến cố Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan, các bạn sinh viên thuộc cộng đoàn bác ái Martino đã cùng quy tụ về nguyện đường Thánh Giê-ra-đô để hiệp dâng Thánh Lễ. Cùng với cha chủ tế – Cha Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh chiêm ngắm mầu nhiệm lạ lùng và cao cả của Thiên Chúa đồng thời đón nhận sứ mạng Thiên Chúa trao ban qua phép rửa của Chúa Giê-su.

Ý nghĩa của Mùa Thường niên

Với biến cố Chúa Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Mùa Giáng Sinh khép lại và mở ra cho chúng ta một mùa mới gọi là Mùa Thường niên – Mùa Chúa Giê-su ra đi rao giảng, loan báo Tin Mừng cứu độ, mở mắt cho kẻ mù lòa, công bố một năm hồng ân cứu độ. Bởi đó, Mùa Thường niên nhắc nhở chúng ta ý thức những điều Chúa Giê-su đã làm cho từng người trong thời Chúa Giê-su được ghi lại trong Thánh Kinh cũng chính là những điều Ngài làm cho từng người trong chúng ta khi chúng ta lắng nghe và tin nhận Ngài. Để nhờ đó, mỗi lần tham dự Thánh Lễ, mỗi lần đọc Thánh Kinh, mỗi lần cầu nguyện; chúng ta được chính Chúa thân hành đến công bố Lời giải thoát là Tin Mừng cứu độ của Ngài mà chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho từng người trong chúng ta. Đồng thời, được Ngài đến trong Lời của Ngài để kêu mời chúng ta đến với Ngài và hướng dẫn, nuôi dưỡng chúng ta trong từng ngày sống.

Lễ Chúa chịu phép rửa, công bố một năm hông ân cứu độ

Ý nghĩa của Bí tích Thánh tẩy

Để nhân loại có thể tin nhận Chúa Giê-su khi Ngài thực hiện sứ vụ Loan báo Tin Mừng, hôm nay, dưới dòng sông Gio-đan, Thiên Chúa đã dùng những dấu lạ để chứng thực Đức Giê-su chính là Đấng Thiên Sai, chính là Con yêu dấu của Người. Khi Chúa Giê-su từ sông Gio-đan đứng lên thì Thần Khí đã ngự trên Người và Isaia đã nói: Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, công bố một năm hồng ân cứu độ. Lời chứng của Thần Khí rất quan trọng vì Thần Khí là Sự Thật. Hơn nữa, Chúa Cha còn dùng Lời của Ngài để minh chứng, để xác nhận: Đây là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng, các con hãy vâng nghe Lời Người. Như vậy, không cần nhân chứng của con người nhưng chính chứng của Thiên Chúa, của Thần Khí, của Người Cha về Chúa Giê-su là Đấng Thiên Sai hoàn toàn đáng để chúng ta tin nhận. Vì vậy, phép rửa của Chúa Giê-su tại sông Gio-đan gợi nhớ về phép rửa của mỗi người chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta được thanh tẩy trong quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng của Thần Khí Chúa ngự xuống, thánh hiến và sai chúng ta đi Loan báo Tin Mừng cứu độ. Khi chúng ta được thánh hiến cho Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Tẩy là lúc chúng ta đón nhận được Lời của Chúa Cha: Đây là con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng. Vì vậy, nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta chính thức trở thành con yêu dấu của Cha, được thánh hiến và được sai đi Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân muôn nước, công bố một năm hồng ân cứu độ.

Lễ Chúa chịu phép rửa, công bố một năm hông ân cứu độ

Sứ mạng của người ki-tô hữu qua Bí tích Thánh Tẩy

Trong Thánh lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại sứ mạng cao cả của mỗi người chúng ta qua Bí Tích Thánh tẩy để xét duyệt lại đời sống của mình. Chúa Giê-su lãnh Bí tích Thánh Tẩy để công khai rao giảng Tin Mừng, công bố năm hồng ân cứu độ. Còn chúng ta, chúng ta lãnh Bí tích Thánh Tẩy và chúng ta đã công khai loan báo Tin Mừng, công bố năm hồng ân cứu độ của Thiên Chúa hay chưa?

Bí tích Thánh Tẩy nhắc nhở chúng ta 3 sứ vụ cao cả mà Chúa Giê-su đã đón nhận đó là: Tư tế – phụng thờ Thiên Chúa, Vương đế – Chăn dắt đoàn chiên, Ngôn sứ – Loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Qua Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta cũng được trao ban 3 sứ mạng là phụng thờ Thiên Chúa, chăm sóc những người Chúa gửi đến cho mình và ra đi loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ. Ba sứ mạng đó là 3 sứ mạng vô cùng quan trọng và rất cao cả với từng người trong chúng ta.

Các Ki-tô hữu tiên khởi đã đón nhận 3 sứ mạng đó và hăng say ra đi Loan Báo Tin Mừng. Nhờ đó, đạo của Chúa được phát triển khắp nơi. Nhưng nhìn vào Giáo Hội Việt Nam hiện tại, sứ vụ ra đi loan báo Tin Mừng đang bị cầm hãm và đình trệ bởi não trạng “Giáo sĩ trị” đang thống trị trong lòng Giáo hội chúng ta. Trong tâm thức của người giáo dân, việc truyền đạo là của các linh mục tu sĩ nam nữ mà không phải là việc của người tín hữu. Não trạng đó đã ăn sâu đến mức biến người tín hữu trở thành người thụ động giữ đạo mà không phải người truyền đạo.

 Bài đọc thêm: Vô cảm là một tội trọng

Công đồng Vatican 2 năm 1963-1965 đã minh xác lại rằng: căn tính, bản chất của người Ki-tô hữu là truyền giáo, lãnh phép rửa để truyền giáo. Ai không truyền giáo, người đó không phải là Ki-tô hữu. Người ki-tô hữu với những đặc tính trần thế, học có cách loan báo Tin Mừng cho những người trong thế giới: sinh viên truyền giáo cho sinh viên, công nhân truyền giáo trong môi trường công nhân, nông dân truyền giáo trong môi trường nông dân, bác sĩ truyền giáo trong môi trường bệnh viện, doanh nhân truyền giáo trong môi trường cơ quan xí nghiệp. Những đặc tính này các linh mục và nam nữ tu sĩ không thể làm được mà chỉ có những người giáo dân với đặc tính trần thế mới có thể làm được.

Học hỏi Giáo hội Hàn Quốc – Giáo Hội được xem là phát triển mạnh nhất tại Á Châu bởi Giáo hội Hàn Quốc là Giáo hội do chính giáo dân thiết lập chứ không phải do các giáo sĩ thiết lập. Bởi đó, các ki-tô hữu là những người nhiệt thành, năng động và mạnh mẽ trong việc truyền giáo. Mỗi gia đình, mỗi người kết niên với một gia đình, một người không có đạo để trong mối tương quan giao tiếp, trong lời cầu nguyện và việc hi sinh, họ dần dần đưa những người không có đạo vào đạo và trở thành người ki-tô hữu.

Qua Thánh Lễ hôm nay, phép rửa Chúa Giê-su nhắc nhở mỗi người chúng ta chuyên chăm đọc Lời của Chúa, đón nhận Lời của Chúa và xin Ngài đến thực hiện những điều Ngài đã làm cho dân Chúa thuở xưa nơi chính mỗi người chúng ta. Đồng thời chuyên chăm học hỏi và suy gẫm Lời của Chúa để ra đi giới thiệu Chúa với muôn người muôn nước và trở thành con chí ái của Ngài.

Điều đáng chi hơn hết của mỗi người chúng con trên trần gian là hạnh phúc Nước Trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đầu tư đúng mức cho việc học hỏi Lời Chúa, can đảm xông pha, lên đường thực hiện lệnh truyền cao cả của Chúa, ra đi Loan Báo Tin Mừng để trở thành con đường dẫn người khác đến với Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa cách cụ thể và chân thành.Amen.

Maria Thanh Tâm

Truyền thông Sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!