Icon Collap
...
Trang chủ / Nhìn lại mình

Nhìn lại mình

“Nhìn lại mình” là chủ đề chính mà cha linh hướng Gio-an chia sẻ tại đền thánh Giê-ra-đô vào ngày thứ 6 tuần I Mùa Chay. Qua đoạn Lời Chúa hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta suy xét lại đời sống của chúng ta dưới ánh sáng chỉ dẫn của Ngài. Mỗi người chúng ta cần xét xem lại cách sống đạo của mình, để kịp thời điều chỉnh, quay trở về cho đúng đường đi trong đời sống đạo của mình.

Cách sống đạo giả hình:

Cách sống của những người Biệt phái, Kinh sư: Là sống đạo theo kiểu giả hình, không sống đạo thật bên trong mà chỉ sống cái vẻ bên ngoài, không sống thực sự đạo mà Chúa truyền dạy.

Cách sống của những người Pharisiêu: Là cách sống đạo dựa vào sức riêng mình, nỗ lực giữ lề luật của mình để đạt được sự công chính.

nhìn lại mình

Cách sống đạo mà Chúa Giê-Su mời gọi:

Chúa mời gọi chúng ta phải sống chân thật bên trong và bên ngoài mà không mang tính giả bộ. Nếu mỗi người chúng ta còn có những mối bất hòa, những sự bực dọc trong lòng, mà đi dâng của lễ thì Chúa mời gọi mỗi người hãy để của lễ đó lại, đi “làm hòa” với người khác trước đã, đó là điều Chúa mong muốn hơn cả. Hơn thế nữa, Chúa còn kêu mời chúng ta sống đạo không dựa vào sức riêng của mình nhưng dựa vào ân sủng và sự trợ giúp từ ơn Chúa.

Trong tin mừng Chúa đã từng nói rõ “Nếu anh em không sống công chính hơn những người Pharisiêu thì chẳng được vào nước trời”. Nếu chúng ta sống đạo theo kiểu Kinh Sư thì chúng ta không được vào nước trời. Nhưng nếu chúng ta sống chân thật và không giả dối, sống một cách khiêm tốn, chân thành thì với ân sủng Chúa và sự nỗ lực của mình thì chúng ta vào được nước trời. Nhờ ân sủng Chúa mà chúng ta sống được như vậy thì chúng ta phải tạ ơn Chúa thật nhiều và luôn mãi trong từng ngày sống.

nhìn lại mìnhCầu nguyện

Xin Chúa giúp chúng con trong hành trình sa mạc biết lắng nghe Lời Chúa, nhìn lại chính mình. Xem thử trong cuộc sống hiện tại mình còn có những mỗi bất hòa với ai chưa được tháo gỡ hay chưa? Để tìm cách tháo gỡ những bất hòa mà chúng con “nén chịu, ráng chịu” và chôn giấu từ lâu không dám nói ra, hay không dám chấp nhận để đi đến hòa giải. Vì thế, chúng ta cần có một cuộc hòa giải tận căn nhờ đó của lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Chúa thương chấp nhận.

Xin Chúa Giê-Su, Đấng đã dùng Lời của Ngài mời gọi mỗi người chúng con biết “dừng lại” để duyệt xét lại đời sống đạo của chúng con và ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến cùng với sức mạnh của chính Chúa. Để mỗi người có được cuộc hoán cải bên trong mà trở về với Chúa, sống theo con đường công chính mà chính Chúa mời gọi. Nhờ đó chúng con sẽ được sống hạnh phúc muôn đời với Chúa. Amen.

Bài đọc thêm: Truy tìm sự thật trong tôi

An-na Bảo Minh

Truyền thông sinh viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!