Icon Collap
...
Trang chủ / Trở nên hạt giống của Thiên Chúa

Trở nên hạt giống của Thiên Chúa

Bước vào Chúa Nhật V mùa chay, hôm nay ngày 21/03/2021 trong Thánh lễ của cộng đoàn Martino tại Đền Thánh Giêrađô Cha linh hướng Gioan đã giảng cho mỗi người chúng ta hiểu biết làm thế nào để “trở nên hạt giống Thiên Chúa“, đưa ta về con người hoàn thiện mà Thiên Chúa tạo lên ta từ muôn thủa. Để có được thành công đó không chỉ chuẩn bị bên ngoài mà còn phải cả thế giới nội tâm bên trong, với lòng khao khát mong đợi hòa giải được trở về với Thiên Chúa, cùng với sự cố gắng bên ngoài và có kết quả diễn ra một cách khá thành công.

nên giống Chúa, biến đổi nên giống Chúa, nên giống Chúa Giêsu Kito

Mục đích Chúa Giêsu đến với con người

Để làm việc gì thành công thì chúng ta phải có mục đích rõ ràng, không làm mọi việc mơ hồ và xác định mục đích rõ ràng thì phải xác định mục tiêu cụ thể. Để cho mục đích đó được thành toàn không phải trìu tượng và khi xác định mục tiêu cụ thể ta phải chọn những phương pháp, những cách làm để đạt hiệu quả nhất định. Khi đã chọn xác định rồi, hướng tới từng bước làm chắc chắn kết quả sẽ thành công. Chúa Giêsu Ngài xác định rõ mục đích, Ngài đến trần gian này để cứu con người, nhân loại, thế giới này. Để trả con người, thế giới, nhân loại về cho Cha của Ngài. Cho nên Chúa Giêsu đã chọn những bước mầu nhiệm nhập thể đến mầu nhiệm rao giảng và cuối cùng đến mầu nhiệm cuối tuần.

Trong mầu nhiệm vượt qua suốt mùa chay này từng bước, Chúa đã lộ tỏ ra cho mọi người biết những con đường để Ngài thực hiện xứ mệnh, cứu độ, cứu chuộc thế giới nhân loại con người, về cho Chúa Cha ngày càng rõ ràng cụ thể hơn. Chúa Giêsu chỉ rõ cách Ngài làm đó là thực hiện cuộc vượt qua cái chết của Chúa Giêsu để hướng tới sự sống. Mỗi người chúng ta cũng vậy, đi theo Chúa Giêsu Kitô để có một mục tiêu rõ ràng được lên giống Thầy Giêsu kitô của mình trong mọi sự. Bước theo Ngài, để trở thành đồ đệ đó là mục tiêu của cả cuộc đời chúng ta.

nên giống Chúa, biến đổi nên giống Chúa, nên giống Chúa Giêsu Kito

Chúa Giêsu cho chúng ta thấy để thực hiện sứ vụ đó Ngài làm ba việc

Thứ nhất: Tôn vinh Chúa Cha

Thúa hai: Phục vụ Chúa Cha

Thứ ba: Ngài kéo mọi người đến với Chúa Cha

Ngài đã quyết định một lựa chọn duy nhất là trở nên hạt giống Thiên Chúa gieo xuống trần gian này, trở lên một hạt giống bị vùi lấp, chôn vùi trở lên sinh hoa trái hay nói cách khác tự nguyện chết hiến thân mình, chết đi cho chính mình hoàn thiện mục tiêu mà Thiên Chúa đã giao phó. Ngài chọn cái chết đó không phải ngẫu nhiên, ép buộc Chúa Giêsu tự nguyện chọn thực hiện đến cuối cùng cái chết đó để rồi Ngài hoàn thành mục tiêu tôn vinh Thiên Chúa, phục vụ Thiên Chúa và đưa mọi người về với Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Con đường nên Thánh là con đường giống Chúa

Chúng ta đi theo Chúa Giêsu muốn được lên giống Người, tôn vinh Thiên Chúa là Cha của chúng ta, phục sự Thiên Chúa. Chúng ta không có con đường nào khác tự nguyện hiến thân của mình, chết đi cho con người của mình, chết đi cho mọi toan tính ích kỷ, so đo lợi ích, ham vui trần gian, dự toán, dự định cuộc đời của mình. Chết không phải chết tình cờ, ngẫu nhiên đều có mục đích để được nên giống Chúa Giêsu. Đưa thế giới này về với Cha, phục vụ và tôn vinh Cha. Và khi chúng ta lựa cái đó có thể đạt tới phục sinh vinh hiển mà chính Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta. Vậy Chúa Giêsu thực hiện vượt qua đó để đạt được phục sinh vinh hiển. Ngài Nêu gương đảm bảo cho chúng ta, ai đi theo con đường của Chúa Giêsu như Ngài đã thực hiện thì chắc chắn chúng ta sẽ được phục sinh vinh hiển với Ngài.

Để đánh đổi cuộc sống trần gian, vinh hoa phú quý, danh lợi thoáng qua này để có được sự sống, niềm vui, hạnh phúc vĩnh viễn đó là lựa chọn của mỗi người chúng ta. Chúng ta lựa chon đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta không có con đường nào khác, phải bỏ đi những danh lợi, lạc thú trần tục những cái thoáng qua này. Để mỗi chúng ta bước vào cõi phục sinh vinh hiển với Ngài. Còn nếu chúng ta muốn được hạnh phúc vinh hiển mà ôm chặt lấy thế gian này, ôm chặt lấy toan tính ích kỷ của mình, thú vui của trần gian này thì chúng ta không bao giờ đạt tới sự phục sinh vinh hiển với Chúa.

nên giống Chúa, biến đổi nên giống Chúa, nên giống Chúa Giêsu Kito

Chúng ta bước vào hành trình sa mạc, xác định mục đích sa mạc rõ ràng từng bước chuẩn bị thật tốt từ lòng khao khát nội tâm, muốn được chết đi cho con người tội lỗi, thế gian, trần tục chúng ta phải nuôi dưỡng khao khát đó. Cùng với khao khát đó mỗi người chúng ta cần phải chuẩn bị, để rồi khi vào hành trình sa mạc chúng ta mới đạt đến mục đích được lên giống Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu cho chứng kiến cuộc vượt qua của Ngài nơi chính thân xác con người của mỗi người chúng ta. Khi chúng ta can đảm chết đi cho tội lỗi, chết đi con người của quá khứ, ký ức, thế gian để chúng ta hướng đến sự sống vĩnh cửu sự sống phục sinh như chính Chúa Giêsu đã thực hiện và hứa ban tặng cho chúng ta. Ngài nói “khi trao con người lên, con người được tôn vinh, ai phục vụ thầy thì hãy theo thầy” và “Khi Cha ta lên ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta” hãy nói cách khác hơn để bắt chước Chúa Giêsu tôn vinh Thiên Chúa, phục vụ thiên Chúa và hướng mọi người đến với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất tự nguyện chết vì tình yêu giành cho Thiên Chúa, tự nguyện chết giành tình yêu cho tha nhân chúng ta mới đạt được mục tiêu đó. Bước vào sa mạc mà chúng ta không chết đi cho thời gian giành giờ cầu nguyện, chuẩn bị chúng ta không bao giờ đạt được mục tiêu đó hoàn chỉnh. Nếu mỗi người chúng ta hy sinh nhiều thời gian sức lực tâm sức, trí lão để cho hành trình sa mạc đạt kết quả thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục đích mà chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta nghĩa là chúng ta thật sự bước vào cuộc vợt qua với Chúa Giêsu.

Để trở về trong hân hoan vui tươi có được những thành quả đạt được tốt đẹp nhất đó mỗi người chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn suốt sáng để bước sang tuần Thánh lễ Chúa phục sinh. Chúa Giêsu cho chúng ta được khai hoàn chiến thắng phục sinh vinh hiển trở thành con người mới, con người Giêsu đang ở với mỗi chúng ta mọi ngày và tiếp tục để cứu độ thế giới, dẫn đưa mọi người về với Thiên Chúa Là Cha của muôn người.

Bài đọc thêm: Con đường đến với Chúa

Maria Trần Thị Huệ

Trở nên hạt giống Thiên Chúa

Truyền thông sinh viên Công Giáo

Bình luận