Icon Collap
...
Trang chủ / Ba đặc ân quan trọng

Ba đặc ân quan trọng

Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng ta, đến trần gian dùng lời của Ngài để rao giảng Tin mừng nước Thiên Chúa, và Ngài ban cho những ai đi theo Người ba đặc ân quan trọng. Qua bài tin mừng (Mt 10. 1-7) cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR chia sẻ cho chúng ta ba đặc ân quan trọng đó.

Đặc ân - Ba đặc ân quan trọng

Cùng với việc rao giảng Tin mừng, Chúa Giê-su dùng quyền năng của Ngài chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền cho con người, Ngài còn dùng lời quyền năng của Ngài mà xua đuổi ma quỷ và thần ô uế ra khỏi con người. Chúa Giê-su tiếp tục làm công việc rao giảng, chữa lành bệnh tật cho con người suốt dòng lịch sử Hội Thánh. Mỗi khi Tin mừng được vang lên, chính lúc đó Tin mừng được Chúa Giê-su rao giảng, chính lúc đó Ngài thực hiện quyền năng, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và xua đuổi ma quỷ cho Hội Thánh, cho con người mọi thời, mọi lúc.

Có lòng tin sẽ có ba đặc ân quan trọng

Chúa Giê-su không chỉ rao giảng Tin mừng cho chúng ta, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền, trục xuất ma quỷ và các thần ô uế ra khỏi con người chúng ta mà Ngài còn ban cho các Tông đồ, môn đệ ba quyền là quyền rao giảng Tin mừng, quyền chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, quyền trục xuất ma quỷ và các thần ô uế ra khỏi người khác.

Chúa thương chúng ta, Ngài đến cứu chúng ta và trao cho chúng ta ba quyền đó. Nhưng rất tiếc, chỉ ít người tin rằng Chúa cho mình quyền rao giảng, chữa lành, xua đuổi ma quỷ. Chính vì không tin vào lời của Chúa nên tin mừng vẫn bị đóng băng, bệnh tật vẫn hoành hành, quỷ dữ luôn luôn trấn át, khống chế con người.

Xin Thiên Chúa ban ba đặc ân quan trọng

Hôm nay xin Chúa cho chúng con có được một chút lòng tin, để mỗi lần đọc lời của Chúa, chúng con ý thức chính Chúa đang rao giảng. Mỗi khi lời của Chúa vang lên là lời quyền năng chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền, quỷ dữ, các thần ô uế phải ra khỏi con người chúng con. Nhờ đó chúng con có kinh nghiệm được Chúa rao giảng, chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ. Nhờ kinh nghiệm, chính chúng con được Chúa sai đi để thực hiện ba lệnh truyền cao cả.

đặc ân - Ba đặc ân quan trọng

Xin cho Hội Thánh biết tiếp nối truyền thống các Tông đồ, tiếp nối truyền thống Giáo Hội sơ khai, không chỉ rao giảng Tin mừng mà còn chữa lành bệnh tật, trục xuất ma quỷ ra khỏi con người nhờ đó họ mới tin thật có một Thiên Chúa quyền năng đang ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa quyền năng đang ở trong những người tin, tiếp tục thực hiện quyền năng của Ngài. Nhờ lòng tin đó họ đón nhận được Thiên Chúa và chính Thiên Chúa cho họ được hưởng sự sống muôn đời.

Đặc ân của thánh Giu-se

Thánh Giu-se trong bài đọc I là thánh Giu-se của Cựu Ước. Trong gia đình mười hai anh em, vì ghen tương các anh đã tìm cách hãm hại rồi bán người em sang Ai-Cập. Nhưng tin Chúa nên Chúa ban cho những ơn sủng đặc biệt, ơn nói tiên tri, ơn giải những giấc mộng cuối cùng làm tể tướng phụ trách phân phát lương thực. Để rồi đến lúc những người hại mình đến thì Thánh nhân lại giúp cho những con người đó. Con người tin Chúa, dẫu hoàn cảnh éo le đến đâu cũng không oán hận nhưng đón nhận, tín thác và chính Chúa sẽ giải thoát.

Thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, con người luôn tin tưởng nơi Thiên Chúa, gặp những hoàn cảnh thật khó khăn, thật đau khổ nhưng tuyệt đối tín thác vào Chúa.
Cả hai người đã trở nên Đấng Công Chính nhờ lòng tin. Cả hai trở thành nơi để Thiên Chúa ban phát ân sủng, tình thương của Ngài. “Hãy đến cùng Giu-se” là điều vua Ai-Cập nói với dân Ai-Cập, cũng là điều Thiên Chúa nói với chúng ta hãy đến với thánh Giu-se để xin Thánh nhân khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta có được chút lòng tin. Nhờ lòng tin đó quyền năng của Thiên Chúa mới tỏ lộ ngang qua cuộc đời mỗi con người chúng ta như ngang qua cuộc đời của thánh cả Giu-se.

Xin thánh Giu-se chuyển cầu cùng Chúa cho Hội Thánh, cho mỗi người chúng con có được lòng tin kiên vững như Ngài.

Bài đọc thêm: Xem lại lòng tin của mình

Bài giảng cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Fx Đức
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!