Icon Collap
...
Trang chủ / Sự thật sau những lời này

Sự thật sau những lời này

Lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho chúng ta trong cuộc sống khi dịch bệnh đang lan rộng khắp nơi: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã dấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11, 25-27). Qua bài tin mừng cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR chia sẻ về sự thật sau những lời Chúa Giê-su muốn nhắn gửi con người ba điều cần trong cuộc sống để hưởng được hạnh phục:

Sự thật

Sự thật thứ nhất: Trước ân huệ mà Đấng Tạo Dựng, con người chỉ là loài thọ tạo nhưng cớ sao Thiên Chúa lại đến, tự mình tỏ lộ chính Ngài cho con người để con người nhận ra Thiên Chúa, tin nhận Thiên Chúa và được trở thành con của Ngài. Nếu Ngài không tỏ lộ cho chúng ta thì chúng ta không bao giờ có thể biết được về Ngài. Thiên Chúa là Cha, Người tỏ lộ cho chúng ta qua vũ trụ vạn vật, thế giới mênh mông vĩ đại, qua dòng lịch sử, tuyển chọn một dân riêng qua đó Người tỏ lộ chính Người qua Đức Giê-su Ki-tô.

Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Thiên Chúa phải lưu tâm. Con người là gì mà Thiên Chúa phải đích thân đến mặc khải chính mình Người. Trước hồng ân cao cả đó, Chúa Giê-su với tư cách là Thiên Chúa nhưng Ngài đã xuống thế làm một con người bình thường để dâng lời ngời khen Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã dẫu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”

Chúa Giê-su đón nhận Thiên Chúa là Cha, như thế chúng ta là anh em với nhau, chúng ta phải sống tâm tình tạ ơn mỗi ngày cùng với Chúa Giê-su mà ngợi khen Cha chúng ta.

Sự thật thứ hai: Chúa Giê-su cho chúng ta biết: “Cha đã dấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”, kế hoạch của Thiên Chúa là tỏ lộ vĩ đại, sự cao cả của Ngài cho những con người ý thức được thân phận thọ tạo của mình, ý thức được thân phận mỏng manh của mình để mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa.

Những con người bé nhỏ, cảm thấy mình quá mong manh trước nhan thánh của Thiên Chúa, trước vũ trụ vạn vật, một cơn gió thoảng, một con sóng vỗ cũng có thể giết chết mình. Người nào ý thức được giới hạn bé nhỏ, những người đó sẽ có khả năng đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Người tự cho mình là khôn ngoan, thông thái, có quyền đặt các câu hỏi chất vấn về Thiên Chúa, như bình sứ chất vấn người làm ra nó, những con người đó sẽ không bao giờ nhận được mặc khải của Thiên Chúa.
Đây là điều Chúa Giê-su nhắc chúng ta tạ ơn Cha, Người cho chúng ta nên bé nhỏ, không biến chúng ta thành những kẻ ngạo mạn, kiêu căng để rồi không đón nhận được mặc khải của Ngài.

Sự thật

Sự thật thứ ba: Chúa Giê-su nói “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Chúa Giê-su là mặc khải cuối cùng, đầy đủ hoàn toàn mà Thiên Chúa muốn tỏ lộ cho con người. Ngoài Chúa Giê-su không còn mặc khải nào khác, Chúng ta không trông chờ vào mặc khải của người nào khác. Chúa Giê-su là Đấng biết rõ nhất mọi sự của Chúa Cha và Ngài đã cho chúng ta biết. Nếu chúng ta không tin vào Ngài thì những mặc khải của người khác không thể đúng được.

Hôm nay chúng ta thấy nhiều người lầm lạc đức tin, những điều Chúa nói đầy đủ trong Thánh Kinh thì không tin, nhưng một con người nào đó tự xưng là Chúa nói với mình thì lại tin, đây là một điều rất nguy hiểm, lệch lạc về mặt giáo lý, thiếu lòng tin cho nên đã đi tìm những niềm tin nửa vời, chạy theo những chuyện lạ… Những gì Thiên Chúa muốn nói, Ngài đã nói hết trong Chúa Giê-su, chẳng cần phải đi tìm mặc khải nào khác nữa. Chỉ cần nghe và thực hiện những điều Chúa Giê-su nói là đủ để được trở thành con của Cha, đủ để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Chẳng cần phải đi tìm một mặc khải nào khác cả, nếu có mặc khải nào chỉ là khơi dậy một điểm nào đó trong mặc khải mà Chúa Giê-su đã tỏ lộ ra cho chúng ta, cho nên chúng ta ý thức điều đó để cầm giữ niềm tin của mình vào Chúa Giê-su không để cho các giáo phái, lạc thuyết làm cho mình trở nên hư đốn đi lệch con đường mà chính Chúa Giê-su đã tỏ lộ cho chúng ta.

Cầu nguyện

Trong năm thánh kính thánh Giu-se, xin thánh Cả khẩn cầu với Chúa Giê-su cho chúng con để chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa là Cha. Xin Thánh Nhân giúp chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa Giê-su để sống những điều Chúa Giê-su dạy. Xin thánh cả Giu-se giúp chúng con biết phân định, đừng tìm mặc khải nào khác ngoài Chúa Giê-su, kẻo chúng con đi sai đường lạc lối mà chính Chúa Giê-su đang mong đợi nơi mỗi người chúng con.
Chúng con tạ ơn Thiên Chúa là Cha đã cho chúng con trở thành những kẻ khiêm nhường bé mọn, ý thức được thân phận của mình để mở lòng ra đón nhận mặc khải Nước Trời của Người.

Bài đọc thêm: Xem lại lòng tin của mình

Sự thật sau những lời này
Bài giảng cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Fx Đức
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!