Icon Collap
...
Trang chủ / Triều đại Thiên Chúa đã đến gần

Triều đại Thiên Chúa đã đến gần

“Triều đại Thiên Chúa” hay “Nước Thiên Chúa” là một cụm từ được Đức Giê-su nhắc đi nhắc lại nhiều lần và được diễn giải bằng nhiều dụ ngôn khác nhau. Điều này cho thấy: “Triều đại Thiên Chúa” hay “Nước Thiên Chúa” vô cùng quan trọng và rất khó nắm bắt hay hiểu được về thực tại này. Trong đoạn Tin Mừng vừa công bố, Khi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy nhìn xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều đại của Thiên Chúa đã đến gần”. Rồi Đức Giê-su lại quả quyết : “Thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. Thế nhưng khi những người Pha-ri-sêu hỏi bao giờ Triều đại Thiên Chúa đến thì Đức Giê-su đã trả lời:”Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói : ở đây này hay ở kia kìa ! Vì Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. (Lc 17,20-21). Vậy, chúng ta phải hiểu về thực tại “Triều đại Thiên Chúa” như thế nào cho xứng hợp ?

triều đại thiên chúa đã đến gần

Làm sao diễn tả xứng hợp được !

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa khác xa chúng ta như thế nào thì thế giới của Thiên Chúa cũng sẽ khác xa với thế giới của chúng ta như vậy. Mọi hình ảnh được dùng để diễn tả về Thiên Chúa cũng như về thế giới của Người đều trở nên khập khiễng và khiếm khuyết. Bởi thế, để giúp cho con người có thể tiếp cận và hiểu được phần nào về chính mình và những gì liên quan đến thế giới đó thì Đức Giê-su đã phải dùng những hình ảnh, những câu chuyện dụ ngôn, gần gũi với cuộc sống của con người. Mỗi hình ảnh hay mỗi câu chuyện chỉ có khả năng diễn tả về một khía cạnh hay một chiều kích về Thiên Chúa hay về Triều đại của Người. Chẳng hạn như dụ ngôn về ” viên ngọc quý” hay dụ ngôn ” kho báu trong ruộng” đều muốn nói đến giá trị vô cùng cao cả của “Nước Trời”. Người ta phải đánh đổi tất cả những gì mình có mới mua sắm được. Nhưng các dụ ngôn về hạt cải hay nắm men trong thúng bột thì lại muốn nói tới sức mạnh vĩ đại nội tại của Nước Trời mà không một mãnh lực nào có thể ngăn cản được.

Vậy Đức Giê-su muốn nói gì ?

Ngang qua kinh nghiệm : xem cây biết mùa, xem hiện tại biết tương lai, Đức Giê-su muốn các môn đệ luôn có được một thái độ, một tâm thế sẵn sàng mở ra và tập trung hướng về Thiên Chúa. Đừng bao giờ ảo tưởng mình đã nắm chắc hay hoàn toàn sở hữu được Triều đại Thiên Chúa để rồi miên man ngủ quên trong chiến thắng. Ngược lại, chúng ta phải luôn tỉnh thức, sẵn sàng đón Chúa đến với chính mình. Cần dựa vào những gì Đức Giê-su đã nói, đã tiên báo, đã dạy dỗ để mà biết phân định những gì sẽ xảy đến trong tương lai của mình. Đồng thời, chúng ta cũng đừng bao giờ có ý nghĩ rằng Triều đại Thiên Chúa còn xa, còn lâu mới xảy đến. Chỉ khi nào chết thì Triều đại Thiên Chúa mới đến với mình. Còn bây giờ mình phải tính đến bao chuyện đang phải đối mặt, phải xoay xở. Như vậy, cả hai thái độ : thờ ơ, dửng dưng, vô cảm hay tự đắc, tự mãn vì đã đạt được, vươn tới, sở hữu được Triều đại Thiên Chúa đều phải tránh và cần tránh xa. Thay vào đó, chúng ta phải luôn tỉnh thức, thao thức tìm kiếm, làm mọi cách thức và ở trong tâm thế sẵn sàng chờ đợi, đón nhận Triều đại Thiên Chúa đang ngự đên với mình.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su

Lạy Chúa Giê su là Vua của toàn thể vũ trụ, Vua của mỗi người chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa đã nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng con về thái độ thờ ơ vô cảm cũng như thái độ tự mãn vì đã sở đắc được Triều đại Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con luôn biết tỉnh thức bằng cách hướng lòng, trí, linh hồn, thân xác về Chúa mà cầu nguyện, mà làm tất cả những gì có thể làm được để cho Nước Cha và Triều đại của Cha mau được ngự đến trong con người và cuộc đời của chúng con và ngang qua chúng con mà lan sang những người khác. Chúng con tạ ơn Chúa rất nhiều. Amen.

Bài đọc thêm: Triều Đại Thiên Chúa đã đến

Lm.Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận