Icon Collap
...
Trang chủ / Mùa Vọng – Mùa Chúa đến !

Mùa Vọng – Mùa Chúa đến !

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng Mùa Vọng là Mùa mà mỗi người chúng ta được mời gọi sống tâm tình trông mong, khao khát đón chờ Chúa đến, trong một thái độ tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng đúng theo ngữ nghĩa của thuật từ Advent thì Mùa Vọng lại là Mùa Chúa đến. Vậy, chúng ta hãy đối diện với những mạc khải Thánh kinh để tìm hiểu rõ hơn về giá trị cũng như ý nghĩa đích thực của Mùa Vọng mà cùng với toàn thể Giáo hội chúng ta đang cử hành. 

Mùa vọng - Mùa Chúa đến !  

Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu ! 

Trong bụi gai đang rực lửa bốc cháy, Thiên Chúa đã tỏ lộ cho Môsê biết về một trong những Danh xưng quan trọng nhất của Người là Đấng Hiện Hữu, Đấng luôn có, thường xuyên hiện hữu để mọi vật, mọi sự nhờ Người mà được hiện hữu. Với Đấng luôn hiện hữu thì chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa đang bao phủ chúng ta, dù có lên trời hay xuống biển, không ai có thể thoát ra khỏi Nhan Thánh của Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta có cần chờ đợi Thiên Chúa đến với mình không? Hay nói đúng hơn là chính Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta đến với Người ? Nhưng mặc khải này vẫn chưa đủ thuyết phục con người dám đón nhận sự hiện diện thật, sự hiện diện liên lỉ thường trực của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa tiếp tục tỏ mình cho con người biết qua Con Một Duy Nhất của mình là Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời nhập thể, chính là Đấng có tên gọi là Emmanuel. Mà nghĩa của danh xưng Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng, ở với chúng ta. Một lần nữa, Thiên Chúa lại nói cho chúng con biết rõ Người luôn luôn ở gần, ở giữa và ở cùng chúng ta. Riêng Thánh Phaolô còn xác tín rằng: “Chính anh em là Đền thờ của Thánh Thần Thiên Chúa”(1Cr 19-29). Vì thế, Thiên Chúa không phải là một vị Thần ở xa chúng ta, vốn dĩ là những con dân của Người, như các thần linh khác. Rồi trước khi rời  các môn đệ để về trời, Đức Giê-su cũng đã cam kết với những môn đệ: “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Như vậy, Thiên Chúa đã tỏ lộ cho chúng ta nhiều lần, nhiều cách, để chúng ta biết rằng Người luôn ở với, ở cùng, ở trong mỗi chúng ta, chứ  không phải ở xa chúng ta. Vấn đề là từng người chúng ta có dám tin thật như vậy không ? Nếu tin thì hãy ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa và sống tình con thảo thiết thân với Người trong từng ngày sống, nhất là trong Mùa Vọng.

Hãy chạy đến với Thiên Chúa !

Thiên Chúa đã tỏ lộ cho chúng ta biết được Người luôn hiện diện, ở với, ở cùng và ở trong mỗi người chúng ta, để yêu thương, để bảo vệ, chở che, gìn giữ, ủi an, nâng đỡ, chữa lành, canh chừng chúng ta khỏi những mưu mô xảo quyệt của quỷ dữ, tà thần. Nhưng lòng tin của chúng ta chưa đủ lớn để tin tưởng, cậy trông và cầu xin Thiên Chúa can thiệp, cứu giúp cho mình. Dẫu rằng, có nhiều lúc chúng ta không ý thức, kêu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa, nhưng vì tình yêu và lòng chạnh thương lân mẫn vô biên, Người vẫn âm thầm hành động để bảo vệ chở che cho chúng ta. Vì Thiên Chúa vẫn luôn trung thành với chính Người. Mùa vọng về, Giáo hội nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện để đón chờ Thiên Chúa ngự đến. Nhưng thực chất là mùa Thiên Chúa, Đấng đang ở với chúng ta, mong muốn chúng ta chạy đến với Người, sống mối tương quan và tình con thảo với Thiên Chúa trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe những lời căn dặn của Đức Giê-su: “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời…Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người”(Lc 21,34-36). Nhờ vậy, cho dù ngày tận thế xảy đến, với bao nhiêu điều kinh khủng bao trùm khắp cả mặt đất này thì chúng ta vẫn: “đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu độ”. Nếu chúng ta sống được như vậy thì như Thánh Phaolô quả quyết trong thư thứ nhất, gởi cho các tín hữu ở Thêxalonica: “Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta quang lâm cùng với các Thánh của Người” (1Tx 3,13).

Cầu nguyện với Chúa Giê-su

Lạy Chúa Giê-su Kitô, chúng con bắt đầu bước vào Mùa Vọng, Mùa Chúa đến với chúng con. Chúng con tha thiết nài xin Chúa ban thêm sức mạnh lòng tin cho mỗi chúng con, để chúng con ý thức và xác tín mạnh mẽ Chúa đang ở với, ở cùng và ở trong chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn biết sống thân nghĩa với Chúa, không còn để Chúa phải sống cô đơn trong chính tâm hồn của chúng con. Chúng con xin chân thành cám ơn Chúa rất nhiều. Amen.

Bài đọc thêm: Mùa vọng là một hành trình hoán cải

Lm.Gioan Lưu Ngọc Quỳnh,CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!