Icon Collap
...
Trang chủ / Rượu mới, bầu da mới !

Rượu mới, bầu da mới !

Những nguyên lý Đức Giê-su hay sử dụng để làm sáng tỏ những chân lý của Ngài thật minh nhiên, thật dễ hiểu, dễ đón nhận, nhưng không dễ dàng trong việc thực hành; nghĩa là làm cho chân lý đó được thành hiện thực trong cuộc sống của mình. Một trong những nguyên lý mà Đức Giê-su sử dụng để lý giải vấn nạn người ta thắc mắc là tại sao môn đệ của Ngài không chịu ăn chay, đó là : “Rượu mới thì phải bầu da mới”. Vậy giờ đây, chúng ta cùng cầu nguyện và suy gẫm để hiểu và có thể đem ra thực hành nguyên lý này.

Rượu mới, bầu da mới !

Rượu mới, bầu da mới !

Tin Mừng vừa thuật lại cho chúng ta sự việc có người thấy các môn đệ của ông Gioan và những người Pha-ri-sêu đang ăn chay mà lại không thấy các môn đệ của Đức Giê-su ăn chay, nên bức xúc, chạy đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ ngươi Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?”. Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì bầu cũng phải mới !”( Mt 2,18-22). Với câu trả lời này, Đức Giê-su muốn nói rõ cho người này và cho cả chúng ta về ba chân lý. Thứ nhất, cái mới đi với cái mới. Không có chuyện cái mới đi với cái cũ. Vì nếu làm như vậy thì sẽ hỏng cả hai, giống như vải mới vá vào áo cũ hay rượu mới đựng vào bầu da cũ. Thứ hai, không thể so sánh các môn đệ Gioan tẩy giả hay những ông Pha-ri-sêu với các môn đệ của Đức Giê-su được. Đức Giê-su là Rượu mới, là Giao ước mới, còn những người kia thuộc về rượu cũ, giao ước cũ. Thứ ba, không thể đem kiểu ăn chay của những người thuộc giao ước cũ mà áp đặt lên cho các môn đệ của Đức Giê-su thuộc giao ước mới được. Ăn chay của những người này để tỏ ra mình đạo đức, để được có tiếng, được người ta khen ngợi. Còn ăn chay của những môn đệ Đức Giê-su là tìm về với Ngài, khi lạc xa Ngài. Đức Giê-su chính là chàng rể của họ. Đây cũng là sứ điệp quan trọng mà Đức Giê-su muốn nói với chúng ta và muốn chúng ta là những môn đệ của Ngài phải sống chân lý này.

Sống chân lý rượu mới, bầu mới !

Cuộc chiến giữa cái cũ và cái mới luôn là cuộc chiến thường xuyên và khó khăn đối với chúng ta. Dù rằng chúng ta, những môn đệ của Đức Giê-su hiểu rõ mình thuộc về Tân Ước; Giao ước mới, thì phải sống lề luật mới của Tân Ước như Tám Mối Phúc Thật, giới luật yêu thương của Đức Giê-su: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em; anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo… Nhưng trong thực tế, thử hỏi có bao người đã sống được và sống đúng với những giới luật này ? Cứ xem người ta xét mình xưng tội thì sẽ rất dễ nhận ra số môn đệ của Đức Giê-su, mà đang sống ở thời Cựu Ước khá nhiều. Những người này khi đi xưng tội thì chỉ tập trung xét và xưng các tội liên quan đến Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời thời Cựu Ước. Họ xưng rõ từng điều răn một và không bỏ qua một giới răn nào. Vì xét mình như vậy, nên cuộc sống của họ chỉ tập trung xoay quanh hai chữ “giữ đạo” mà thôi. Còn luật của Tân Ước như Tám Mối Phúc Thật, giới răn yêu thương mới, rao giảng Tin Mừng…thì những người này không hề màng tới; không hề xem đó là luật buộc. Khi hỏi họ về luật của Tân Ước thì họ cảm thấy mơ hồ, không rõ ràng, nên tốt hơn là cứ bám vào Mười Điều Răn. Có một số người, phần lớn đi vào các giáo phái còn tuân giữ cả việc ăn những thức ăn có máu nữa, tuân giữ ngày Sabbath, không thờ ảnh tượng… Họ muốn sống thời Cựu Ước. Trong khi đó, Tám Mối Phúc Thật là Hiến Chương Nước Trời thì chẳng mấy khi bám vào đó để sống, để xét mình, để thay đổi. Còn giới luật yêu thương của Đức Giê-su thì cũng chẳng mấy khi để ý lưu tâm. Riêng việc ra đi loan báo Tin Mừng cho người khác thì không bao giờ nghĩ đến và còn tự biện hộ cho mình là không có khả năng. Đây là bổn phận của mấy ông cha, bà Soeurs hay các nhà truyền giáo. Thậm chí là có nhiều  ông cha, bà Soeurs cũng không bận tâm đến lệnh truyền cốt tử này. Có lẽ cũng vì tình trạng rượu cũ bầu da mới nên giáo hội không tiến triển tốt hơn được. Bao lâu mà não trạng giữ đạo, sống đạo còn thống trị và sứ mệnh truyền đạo bị vứt bỏ thì chúng ta vẫn ở trong tình trạng bi thương rượu cũ, bầu da mới này. Ước mong sao chân lý của Thầy Giê-su về rượu mới, bầu da mới soi sáng và thức tỉnh lương tri của chúng con, giúp chúng con thay đổi mà sống giới luật của Tân Ước cách triệt để hơn. Nhờ đó, chúng con không rơi vào trong tình trạng rượu cũ mà lại bầu da mới nữa.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !  

Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Rượu mới, là Chàng Rể của Chúa Cha ban tặng cho nhân loại chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống trong những giới luật mới của Chúa. Nhờ đó, chúng con mới có thể sống chân lý : rượu mới bầu da mới mà Chúa đã giải thích và hướng dẫn cho chúng con. Chúng con xin hết lòng cảm tạ tri ân Chúa. Amen.

Bài đọc thêm: Giới răn quan trọng nhất 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận