Icon Collap
...
Trang chủ / Uy quyền của Đức Giê-su !

Uy quyền của Đức Giê-su !

Một trong những chứng cứ minh chứng rõ nét nhất về Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai, Đấng Ki-tô, đó chính là uy quyền của Ngài trong lời nói của như trong hành động. Để nhờ đó mà nhiều người đã tin nhận Đức Giê-su là Chúa và tiếp tục đón nhận được sự trợ giúp và nhất là ơn cứu độ của Ngài. Từng bản văn Tin Mừng và nhất là bản văn vừa được công bố càng làm sáng tỏ uy quyền của Đức Giê-su.

uy quyền cuae đức Giê- su !

Uy quyền của Đức Giê-su !

Xuất thân trong một gia đình chả phải giàu sang phú quý mà lại rất nghèo, lớn lên trong một làng quê cũng hẻo lánh chẳng mấy ai biết đến, vậy mà chỉ một thời gian rao giảng khá ngắn, Đức Giê-su đã có được nhiều đồ đệ đi theo mình và danh tiếng của Ngài đã lừng vang khắp nơi; người ta lũ lượt kéo đến với Ngài. Tin Mừng vừa thuật lại: “Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ lui về phía Biển hồ, từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giêrusalem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người” (Mc 3,7-8). Sở dĩ người ta khắp nơi tuôn đến với Đức Giê-su như vậy là do họ được nghe tin đồn về những gì Ngài đã làm “Giảng dạy thì như một kẻ uy quyền, không giống như các kinh sư, giáo lý thì mới mẻ, các thần ô uế và quỷ dữ thì phải vâng lời”. Vì lượng người đi theo Đức Giê-su quá đông, nên: “Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một con thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn” (Mc 3, 9). Những người này đi theo Đức Giê-su còn muốn được chữa lành khỏi bệnh hoạn tật nguyền và khỏi sự thống trị của quỷ dữ và các thần ô uế: “Người chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên “Ông là Con Thiên Chúa” (Mc 3,19-11). Nếu chỉ cần nhìn lại lịch sử của nhân loại và lịch sử của các tôn giáo, ngoài trừ Đức Giê-su ra, thử hỏi có ai đã làm được những điều cao cả, lớn lao như vậy ? Người nào có thể có được uy quyền như Đức Giêsu được thể hiện cả trong lời nói và trong hành động để có sức hấp dẫn, lôi cuốn người ta như vậy ?

Còn đối với chúng ta thì sao ?

Tin Mừng cho thấy Đức Giê-su là một Đấng có uy quyền không chỉ trên con người, trên bệnh tật, trên cả những mãnh lực thần thiêng, khiến cho nhiều người đã tin vào Người. Còn với chúng ta thì sao ! Chúng ta có còn bỏ hết tất cả để đọc và lắng nghe lời dạy của Đức Giê-su như đám đông dân chúng vào thời của Người chưa ? Chúng ta có dám thưa với Đức Giê-su và xin Ngài chữa lành mọi bệnh tật cho mình với một lòng tin vững chắc như những con bệnh trong Tin Mừng thuật lại chưa ? Chúng ta có dám mang những người bị quỷ dữ và các thần ô uế ám hại đến xin Đức Giê-su cứu chữa cho họ chưa ? Lòng tin của chúng ta so với lòng tin của những người đương thời với Đức Giê-su đã đạt tới mức như thế nào ? Kinh thánh dạy cho chúng con biết rằng Đức Giê-su Ki-tô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Ngài là Thiên Chúa và là Cứu Chúa của chúng ta. Những gì Đức Giê-su đã làm cho con dân thời Ngài như thế nào thì cũng làm cho con dân mọi thời, mọi nơi, mọi lúc như vậy. Chính Đức Giê-su đã nói : “Ta là an pha, là Ô mê ga, là khởi nguyên và là cùng tận”. Mãi mãi Ngài vẫn là một Thiên Chúa Hằng Sống, uy quyền và luôn luôn cứu giúp cho con người. Điều quan trọng nhất vẫn là lòng tin của chúng ta về sự hiện diện thật, về quyền năng vô biên và tình yêu luôn muốn cứu độ muôn dân muôn nước của Đức Giê-su, Chúa của chúng ta. Thường sau khi chữa lành cho người ta, Đức Giê-su vẫn nói rõ rằng đức tin của con đã cứu chữa con. Vì Ngài vẫn luôn tôn trọng sự tự do của mỗi chúng ta. Đức Giê-su không muốn dùng quyền năng của mình để buộc người ta phải tin theo Ngài. Ngược lại, Đức Giê-su muốn mỗi người, khi đối diện với chính Ngài và những gì mà Đức Giê-su đã làm để quyết định chọn lựa có nên tin vào Ngài hay không ? Nếu tin và đầu phục Đức Giê-su làm Chúa của mình thì chúng ta sẽ vâng nghe, sống theo những gì Ngài đã dạy và sẽ được Đức Giê-su tiếp tục cứu độ chúng ta và cho chúng ta được sống hạnh phúc với Ngài.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cảm tạ Chúa vì đã tỏ cho chúng con biết được Chúa là một Thiên Chúa Hằng Sống, đầy uy quyền và luôn luôn sẵn sàng cứu giúp chúng con trong mọi hoàn cảnh. Để nhờ đó, chúng con luôn biết chạy đến với Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy, thực tâm xin Chúa cứu chữa cho mình và cho những người khác khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền và khỏi sự thống trị, khống chế của quỷ dữ và các thần ô uế đang tìm mọi cách để trói buộc và giam cầm chúng con vào trong sự dữ, sự tội và sự ác của chúng. Chúng con xin tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.

Bài đọc thêm: Người bảo sao, cứ làm vậy !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận