Icon Collap
...
Trang chủ / Từ lòng tin đến Đức tin !

Từ lòng tin đến Đức tin !

Lời Chúa, trong Tin Mừng hôm nay, qua viên sỹ quan, nhắc cho chúng ta nhớ rằng giữa lòng tin của con người vào bản thân mình hay vào những người khác và Đức tin vào Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Ki-tô có một tương quan vô cùng mật thiết. Nói một cách khác thì lòng tin tự nhiên nơi con người sẽ có vai trò dọn đường cho Đức tin của con người vào Thiên Chúa. Đồng thời, qua viên sỹ quan này, chúng ta có thể nhận ra một đức tin chân thật mà Thiên Chúa, qua Đức Giê-su, đang thật sự mong chờ nơi mỗi người chúng ta.

Từ lòng tin đến Đức tin !

Từ lòng tin đến Đức tin !

Không phải ngẫu nhiên mà viên sỹ quan ngoại giáo này lại có thể có được một cảm thức Đức tin trong sáng và mạnh mẽ như vậy. Dựa vào những tâm tư chia sẻ từ đáy lòng của ông, chúng ta sẽ có thể ngộ ra được cơ sở để làm nên sự xác tín của chính ông vào Đức Giê-su. Tin Mừng thuật lại là sau khi nghe các kỳ mục đệ trình ước nguyện muốn được Đức Giê-su đến để chữa lành cho một người nô lệ của ông đang bị ốm nặng, thì Đức Giê-su đã nhận lời và lên đường đến giúp cho người nô lệ này. Khi Đức Giê-su sắp đến gần nhà của viên sỹ quan này thì ông đã sai những người thân tín của mình đón gặp và thưa lên với Đức Giê-su rằng :”Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi đây được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này “Đi” là nó đi; bảo người kia “Đến” là nó đến; bảo người nô lệ “Làm cái này” là nó làm”(Lc 7,4-8). Với những bộc bạch chân thành như vậy, chúng ta thấy rõ, sở dĩ viên sỹ quan này có được một Đức tin mạnh mẽ vào Đức Giê-su, chính là nhờ dựa trên kinh nghiệm về lòng tin vào vị trí và vai trò, do chính ông đã và đang đảm trách. Hơn nữa, trước khi đến với Đức Giê-su, viên sỹ quan này đã có lòng kính sợ Thiên Chúa, làm những việc tốt lành cho dân Chúa và cả những người nô lệ của ông. Như vậy, lòng tin dựa trên chính kinh nghiệm của mình và sự tốt lành đối với người khác, là những viên đá lót đường để dẫn viên sỹ quan đến được với một đức tin chân thật, nơi Đức Giê-su Ki-tô và tái khẳng định chân lý là : ân sủng siêu nhiên không đè bẹp tự nhiên nơi con người, tự nhiên đã được Thiên Chúa ban tặng trước, để làm tốt công việc dọn đường cho ân sủng siêu nhiên đến sau.

Từ lòng tin đến Đức tin !

Bài đọc thêm: Giấc mơ đã thành sự thật

Một lòng tin chân thành !

Sau khi nghe và thấy cách diễn tả Đức tin của viên sỹ quan này, Đức Giê-su đã nói rõ :”Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Israel tôi cũng chưa thấy một người nào có được lòng tin như thế”. Vậy thì lòng tin của viên sỹ quan này đã được diễn tả một cách cụ thể và sống động như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu xem. Thứ nhất, đó chính là sự vâng phục hoàn toàn và thi hành cách nghiêm túc, mau lẹ, tất cả những lệnh truyền, xuất phát từ chủ nhân mình. Lòng tin này đòi buộc những người ở dưới thẩm quyền không được nghi ngờ hay tranh cãi lại ý định của chủ nhân, dưới bất cứ hình thức nào. Chủ nhân sai bảo cái gì thì cứ phải làm đúng y như vậy. Thứ hai, một lòng tin chân thành thì luôn ý thức được sự bất toàn, bất xứng của mình để biết sống khiêm nhường, hạ mình trước tôn chủ, chứ không phải vênh vang, tự cho mình là trọn tốt trọn lành trong mọi việc. Viên sỹ quan này biết rõ mình là người ngoại đạo, không thể chạy đến cậy nhờ Đức Giê-su, nên mới nhờ cậy những nhà kỳ mục đi xin sự trợ giúp của Đức Giê-su; rồi ngay cả khi Đức Giê-su sắp đến nhà thì ông vẫn nhờ tới những người bạn hữu ra để thưa với Đức Giê-su, chứ mình ông thì vẫn không dám. Thứ ba, lòng tin chân thành thì luôn nhận ra được quyền năng vô biên của Thiên Chúa thì không bao giờ bị giới hạn bởi không gian, thời gian, nhưng luôn cận kề bên chúng ta. Chỉ cần Thiên Chúa muốn thì lập tức mọi sự sẽ được chữa lành mà không cần đến sự di chuyển hay bất cứ một công cụ hay là thuốc thang nào cả. Người nô lệ của sỹ quan này, chẳng cần Đức Giê-su đến tận nơi đặt tay, nhưng được chữa lành, nhờ ý muốn của Đức Giê-su. Tóm lại, một đức tin chân thật bao gồm ba chiều kích: đó là sự vâng phục tuyệt đối thánh chỉ của Thiên Chúa, ý thức được giới hạn của bản thân để biết hạ mình trước Thiên Chúa và tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng vô biên, vô lượng của Thiên Chúa.

Từ lòng tin đến Đức tin !

 

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Ngang qua lòng tin của viên sỹ quan dân ngoại, Chúa đã nhắc cho chúng con nhớ rằng môi trường và kinh nghiệm sống tự nhiên của cá nhân có một vị trí, vai trò rất quan trọng và cần thiết để kiến tạo nên một đức tin chân thành vào Chúa. Chúa cũng chỉ rõ cho chúng con một đức tin chân thành được thể hiện và diễn tả cụ thể qua những khía cạnh như một sự vâng phục hoàn toàn trước lời của Chúa, một sự khiêm nhường trước nhan thánh của Chúa và là sự tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng vô biên vô lượng của Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Nguyện xin Chúa Giê su ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con có thể sống và diễn tả được Đức tin của mình như chính viên sỹ quan đã làm gương cho chúng con trong Tin Mừng. Amen.

Bài đọc thêm: Cứng tin để vững tin hơn !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận