Icon Collap
...
Trang chủ / Khao khát gặp Đức Giê-su !

Khao khát gặp Đức Giê-su !

Đức Giê-su khi đến trần gian này đã trở thành một vị khách lạ, một nhân vật mà nhiều người muốn tìm gặp. Sau khi sinh hạ ở Bê-lem đã có những mục đồng tìm đến để bái thờ Ngài giữa đêm đông giá buốt. Rồi sau đó, lại có ba nhà đạo sĩ từ Phương đông tìm đến với Hài Nhi Giê-su để tiến dâng cho Ngài cả vàng, nhũ hương và mộc dược. Còn trong thời kỳ Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng thì có vô số người tìm đến để được gặp Ngài, vì tiếng đồn về Đức Giê-su đã vang khá xa. Rồi ngay cả vua Hê-rô-đê cũng rất muốn được gặp Ngài. Nhưng hiển nhiên là không phải người nào gặp Đức Giê-su cũng có mục đích tốt và có được lợi ích như nhau. Chúng ta hãy xem kỹ từng đối tượng đến gặp Đức Giê-su thì sẽ hiểu được động cơ và mục đích của họ.

Hê-rô-đê đến gặp Đức Giê-su !

Chúng ta biết rằng một số người muốn gặp Đức Giê-su chỉ vì tính hiếu kỳ, tò mò, vì những tin đồn về Ngài. Cũng có số người khác vì muốn được nghe giảng hay muốn được chữa lành nên mới tìm đến với Đức Giê-su. Song le cũng có những người tìm gặp cốt để bắt bẻ và thử thách Ngài như những kinh sư và các người Pha-ri-sêu. Còn Hê-rô-đê thì gặp Đức Giê-su để làm gì?Tin Mừng vừa thuật lại việc vua Hê-rô-đê cũng rất muốn được gặp Đức Giê-su. Nhưng có lẽ không phải vì muốn được nghe Đức Giê-su giảng dạy, mà ông có lẽ cũng không muốn được chữa lành, vì ông ấy đang sống trong tội lỗi do nhục dục điều khiển. Có chăng vị vua này vì sự tò mò, hiếu kỳ trước những tiếng đồn về Ngài như là tiên tri Ê-li-a, ông Gioan tẩy giả hay một ngôn sứ nào đó, nên ông mới muốn gặp Đức Giê-su để xem, để kiểm chứng về những tin đồn về Ngài thôi. Vì thế, khi gặp Đức Giê-su, ông đã phải thất vọng vì không thỏa mãn được dự tính của mình. Đức Giê-su đã không trả lời những câu hỏi của ông đưa ra và cũng không giải quyết bất cứ vấn đề nào của vua Hê-rô-đê, vì ông không xứng đáng với đặc ân này. Điều này cũng dễ hiểu, vì Đức Giê-su là Thiên Chúa, là chủ của tất cả mọi người, dù người đó là ông vua của một nước. Không ai có quyền sai khiến hay ra lệnh cho Đức Giê-su. Ngài muốn làm gì hay tỏ mình cho ai đó là quyền tự do, tự quyết và tình thương của Đức Giê-su dành cho kẻ mà Ngài muốn. Còn chúng ta có thực sự khao khát muốn được gặp Đức Giê-su không? Chúng ta muốn gặp Đức Giê-su để làm gì vậy?

Khao khát gặp Đức Giê-su !

Là người môn đệ của Đức Giê-su chắc chắn người đó sẽ khao khát được ở với Thầy, và được gặp gỡ Thầy mỗi ngày. Còn Thầy Giê-su thì rất muốn được ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Vậy thì chúng ta sẽ gặp Đức Giê-su ở đâu dễ nhất? Trước hết, địa điểm mà Đức Giê-su hẹn gặp chúng ta rõ ràng nhất là trong các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy nghe những lời Đức Giê-su nói với chúng ta :”Đây là Mình và đây là Máu Thầy, sẽ đổ ra vì anh em! Anh em hãy cầm lấy mà ăn và uống”. Như vậy, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giê-su hiện diện thật với chúng ta. Đức Giê-su ở trong Bí tích Thánh Thể không chỉ muốn chúng ta đến gặp mà còn muốn được ăn lấy chính Ngài, để Đức Giê-su nên một với chúng ta, ở trong chúng ta và chúng ta sẽ được nên một với nhau. Chúng ta không chỉ gặp được Đức Giê-su, để đàm đạo, để tâm sự nơi Bí tích Thánh Thể mà còn được chính Đức Giê-su nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày bằng chính thần lương là thịt máu của Ngài. Khi đến với Thánh Thể thì chúng ta còn được ăn lấy chính Lời Chúa nữa. Và Lời Chúa chính là Chúa đang hiện diện và hoạt động ở giữa chúng ta, để hướng dẫn, dạy dỗ và cứu độ chúng ta. Còn một địa điểm nữa mà chúng ta có thể gặp được Đức Giê-su dễ dàng, đó là những con người đói nghèo, đang sống chung quanh chúng ta. Đức Giê-su cũng đã nói rất rõ với chúng ta rằng :”Những gì các con làm cho những kẻ bé mọn này, là làm cho chính Thầy”. Vấn đề được đặt ra là chúng ta có thực sự mong muốn, khao khát được gặp Đức Giê-su hay không mới là quan trọng. Hơn nữa, khi gặp Đức Giê-su, chúng ta phải có thái độ như thế nào, để không bị trở nên vô ích như đã từng xảy ra với ông vua Hê-rô-đê vậy.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con! Chúa đã đến để cứu chúng con và ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế nhất là nơi Bí tích Thánh Thể và Lời Hằng Sống, cũng như trong những con người bé mọn đang sống chung quanh mỗi người chúng con, để chúng con có thể được gặp Chúa bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Chúng con tha thiết nguyện xin Chúa Giê su ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn khao khát đến gặp Chúa trong từng Thánh lễ hằng ngày và trong những con người cụ thể mà Chúa sẽ gởi đến cho chúng con. Amen.

 

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận