Icon Collap
...
Trang chủ / Từng sinh viên, hãy theo tôi !

Từng sinh viên, hãy theo tôi !

Đức Giê-su đến trần gian để rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua trừ quỷ dữ, các thần ô uế, và mời gọi người ta đi theo Ngài, trở thành môn đệ của Đức Giê-su và công dân của Nước Trời. Qua Tin Mừng vừa được công bố, Đức Giê-su, trong lời của Ngài, đang trực tiếp đích thân mời gọi chúng ta hãy theo Ngài. Vậy chúng ta đã sẵn sàng buông bỏ tất cả những gì đang trói buộc mình chưa và đâu là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã dứt khoát đi theo Đức Giê-su? Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống soi sáng và hướng dẫn chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng ta.

Từng sinh viên, hãy theo tôi !

Từng sinh viên, hãy theo tôi !

Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống, Lời của Ngài là Lời Hằng Sống, đang nói với từng cử tọa nhất định, ngay trong những hoàn cảnh rõ ràng, cụ thể chính lúc này đây, với từng người trong cộng đoàn sinh viên công giáo Bùi Chu chúng ta, ngang qua các nhân vật trong Tin Mừng vừa thuật lại. Vì Lời Chúa chính là sự hiện diện thật của Chúa, nên mới xua đuổi được quỷ dữ và các thần ô uế, chữa lành bệnh tật và làm biến đổi người ta cách tức khắc. Đây là điều chúng ta cần xác tín vững vàng, chứ không phải là một giả định hay giả thuyết nào cả. Rõ ràng trong đoạn Tin Mừng này, có ba đối tượng muốn đi theo hay là được Đức Giê-su mời gọi đi theo Ngài, nhưng mỗi đối tượng lại có những trở ngại riêng. Người thứ nhất, đang khi Đức Giê-su đi với các môn đệ trên đường, thì anh thưa với Ngài rằng :“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Còn người thứ hai, thì được Đức Giê-su ngỏ lời :“Anh hãy theo tôi”. Và người thứ ba lại thưa với Đức Giê-su rằng :“Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”. Với anh thứ nhất, Đức Giê-su nói rõ :“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”; nghĩa là theo Chúa thì không được bám víu vào bất cứ một cái gì, ngoại trừ chính Chúa. Còn người thứ hai thì lại muốn về chôn cất cha mình trước đã. Còn người thứ ba thì xin muốn về giã biệt gia đình. Còn mỗi chúng ta thì sao? Chúng ta còn bị vướng bận gì không? Chúng ta còn đang bám víu vào những thứ nào khác mà không phải là chính Chúa Giê su không? Chúng ta có sẵn sàng dám vứt bỏ mọi sự để quyết tâm đi theo Đức Giê-su chưa? Chúng ta sẽ tìm được câu trả lời chính xác nhất để thưa với Đức Giê-su. Vậy thì đâu là dấu hiệu cho thấy chúng ta muốn theo Đức Giê-su?

Từng sinh viên, hãy theo tôi !

Bài đọc thêm: Để Thiên Chúa bước vào cuộc đời bạn

Thầy đi đâu, con cũng theo !

Có lẽ câu trả lời :“Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” là dấu chỉ cho thấy chúng ta đã có quyết tâm đi theo Đức Giê-su. Dù Đức Giê-su đi đâu thì chúng ta cũng đi theo Ngài. Nhưng để thực sự đi theo Đức Giê-su thì trước hết và trên hết, chúng hãy ý thức và xác tín rằng chúng ta đã thuộc về Đức Giê-su, và thuộc về Thiên Chúa, khi được hiến thánh trong Bí tích Thánh tẩy. Nếu chúng ta xác tín dứt khoát mình đã thuộc về Thiên Chúa, về Đức Giê-su, thì chúng ta sẽ luôn biết sống thân mật, hiếu thảo với Đấng đã thánh hiến chúng ta cho Người. Thứ hai, chúng ta hãy luôn quy hướng tất cả mọi suy nghĩ, chọn lựa, quyết định của mình về Thiên Chúa một cách cụ thể là làm theo những gì Thiên Chúa dạy bảo trong Thánh Kinh cách ngoan ngùy tuyệt đối. Điều gì hay những thứ gì, không phù hợp với giáo huấn của Thiên Chúa thì phải từ bỏ ngay lập tức, không chút do dự. Còn những gì Thiên Chúa dạy bảo thì suy gẫm và đem ra thực hành trong chính đời sống của mình. Sẵn sàng hy sinh đón nhận tất cả những gì mà Thiên Chúa cho xảy đến trong tin tưởng và phó thác cho tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Thứ ba, là hãy bắt chước Gioan tẩy giả là :“Tôi phải nhỏ lại, còn Ngài phải lớn lên”. Khi chúng ta ý thức và xác tín Thiên Chúa ở lại trong chúng ta là Đấng cao cả và chúng ta chỉ là những tội nhân khốn khổ, đang cần đến lòng xót thương của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ luôn biết sống khiêm tốn, hạ mình xuống, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ đến và ở lại trong chúng ta, để yêu thương và cứu độ mỗi người chúng ta. Còn nếu chúng ta sống trong kiêu căng ngạo mạn thì Thiên Chúa sẽ rời xa chúng ta. Vậy giờ đây, tất cả chúng ta hãy duyệt xét lại chúng ta đã đi theo Đức Giê-su chưa và đi theo đến mức nào? Đức Giê-su đòi buộc chúng ta phải dứt khoát buông bỏ tất cả mới xứng đáng làm môn đệ của Ngài, kể cả cha mẹ, gia đình và tất cả những gì chúng ta đang cầm giữ trong tay. Xin Chúa Giê-su giúp cho chúng ta can đảm để đối diện với lời mời gọi của Ngài.

Bài đọc thêm: Để Thiên Chúa bước vào cuộc đời bạn

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con. Hôm nay, Chúa dùng Lời của Chúa để mời gọi từng người trong chúng con : Hãy theo Chúa ! Chúng con xin tạ ơn Chúa rất nhiều. Nhưng Chúa biết lòng của từng người chúng con chưa hẳn đã sẵn sàng từ bỏ những gì chúng con đã vất vả kiến tạo và đang bám víu vào để mà bước đi theo Chúa. Chúng con xin Chúa ban thêm sức mạnh lòng tin cho từng người chúng con, để chúng con dám thưa lên với Chúa :“Thầy đi đâu, chúng con xin đi theo !” như một người trong Tin Mừng đã thưa lên với Chúa. Amen.

Bài đọc thêm: Đôi mắt kì quái

Bình luận