Icon Collap
...
Trang chủ / Truyền tin cho ông Da-ca-ri-a !

Truyền tin cho ông Da-ca-ri-a !

Chỉ còn mấy ngày nữa, chúng ta sẽ được đón nhận một biến cố vô cùng quan trọng, đã xảy ra trong lịch sử nhân loại : chính là biến cố Đức Giê-su được Đức Maria sinh ra trong trần gian này, để ở cùng chúng ta và để cứu độ chúng ta. Trong kế hoạch dọn đường cho Đức Giê-su ngự đến, Thiên Chúa đã chọn những gia đình, những con người cụ thể, như làm gương cho chúng ta.Một trong số những gia đình hay nhân vật được Thiên Chúa chọn lựa, để dọn đường cho Đức Giê-su ngự đến, rất thế giá nhất, đó là gia đình ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, với người con là Gioan tẩy giả. Vậy chúng ta cùng nhau suy gẫm về cuộc truyền tin của sứ thần cho ông Da-ca-ri-a.

Cuộc truyền tin cho Da-ca-ri-a !

Kinh Thánh vừa thuật lại biến cố sứ thần Gabriel đến để truyền tin cho ông Da-ca-ri-a, trong lúc ông đang lo việc tế tự ở trước nhan của Thiên Chúa, về chuyện bà vợ ông, là Ê-li-sa-bét sẽ mang thai và sinh hạ được một con trai :”Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét, vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan… Được đầy tràn thần khí và quyền năng của ngôn sứ Ê-li-a, em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu… và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”. Nhưng ông Da-ca-ri-a đã không thể đón nhận được câu chuyện hy hữu này theo cái nhìn và suy đoán của lý trí tự nhiên nơi con người, nên đã thưa với sứ thần rằng :“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi” Sứ thần đáp :”Tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời, đúng buổi”(Lc 1, 13-21). Như vậy, Thiên Chúa cho xảy đến những việc như vậy là để dọn đường cho người ta có thể đón nhận được Đức Giê-su sẽ sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Vì đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể xảy đến. Hơn nữa, chính ông Gioan tẩy giả sẽ là người trực tiếp giới thiệu và dọn đường cho Đức Giê-su sau này. Thứ đến, ông Da-ca-ri-a, vì không tin vào lời của Thiên Chúa, nói qua miệng của sứ thần Gabriel, nên ông đã bị câm cho đến lúc kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện. Thứ ba, dù con người tin hay không tin, nghĩa là vâng nghe hay không vâng nghe lời của Thiên Chúa thì Thiên Chúa vẫn quyết định thực hiện kế hoạch của Người.Riêng mỗi người chúng ta thì sao ?

Bài đọc thêm: Xin vâng như Mẹ Maria !

Chúng ta có như ông Da-ca-ri-a?

Đó cũng là câu hỏi, chính Thiên Chúa đang ngỏ với từng người trong chúng ta. Ông Da-ca-ri-a là một người đạo hạnh, phụng thờ Thiên Chúa tuyệt vời, nhưng vẫn chưa thể đón nhận được những lời sứ thần Gabriel nói với ông về kế hoạch của Thiên Chúa, vì ông vẫn chỉ dừng lại ở lý trí tự nhiên mà chưa thể vươn tới lòng tin vào Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, có thể làm được mọi sự theo kế hoạch của Người. Vậy thì chúng ta có đón nhận những lời Thiên Chúa đang nói với chính mình trong mỗi ngày sống và đem ra thực hành chưa ? Ông Da-ca-ri-a đã trở nên câm, vì không đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Còn mỗi người chúng ta thì có nhận ra sự câm lặng của mình, khi mà những lời của Thiên Chúa không được chúng ta đón nhận và đem ra thực hành chưa? Chúng ta có nhận ra rằng : dù có đón nhận hay không đón nhận lời của Thiên Chúa thì Lời của Người vẫn sinh hoa kết trái, vẫn phải chu toàn sứ mệnh của nó, như Người đã nói rõ :“Ví như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nảy lộc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của Ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý Ta muốn và hoàn thành việc Ta giao”( Is,55, 11). Mỗi người trong chúng ta hãy duyệt xét lại thái độ của mình trước những lời mời gọi của Thiên Chúa, để có được câu trả lời chính xác cho Thiên Chúa. Nếu chúng ta biết đón nhận và thực hành lời của Thiên Chúa như Đức Maria, thì chúng ta đã biết dọn đường cho Chúa Giê-su ngự đến. Ngược lại, nếu như chúng ta chưa biết lắng nghe và đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trên con người và cuộc đời của mình, thì sẽ nên giống như ông Da-ca-ri-a. Xin Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con biết sám hối chân thành mà trở về với Chúa và được đón nhận Chúa vào ở trong tâm hồn chúng con như chính Mẹ Maria đã đi trước để làm gương cho tất cả mọi người chúng con.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, Chúa đã được Thiên Chúa Cha sai đến để ở với chúng con và để cứu độ chúng con. Xin Chúa ban thêm sức mạnh lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn biết mở lòng trí ra để có thể lắng nghe được lời của Chúa mà đem ra thực hành mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con sẽ đón nhận được chính Chúa vào trong con người và cuộc đời của chúng con, giống như Mẹ Maria đã làm gương cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con rất nhiều. Amen.

Bài đọc thêm: Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông Sinh Viên Công giáo

Bình luận