Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi và Chúa Cha là một

Tôi và Chúa Cha là một

Hôm nay chúng ta thấy lúc Chúa Giêsu đang “đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn” (Ga 10:23), trong lễ Cung Hiến Đền Thờ ở Giêrusalem, thì có những “Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết!”; và Chúa Giêsu đã trả lời cho họ: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi.” (Ga 10,24.25).

Chỉ có đức tin mới giúp con người nhận ra Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Vào năm 2000, trong cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ ở Tor Vergata, Đức Gioan Phaolô II đã nói về “phòng thí nghiệm của đức tin”. Đối với câu hỏi “Dân chúng nói Thầy là ai?” (Lc 9,18), có nhiều câu trả lời… Nhưng rồi Chúa Giêsu đi đến mức độ cá nhân: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Để có thể trả lời chính xác câu hỏi này, cần phải có “sự mặc khải của Chúa Cha”. –  Vâng, cần phải có ân sủng của Thiên Chúa mới có thể đáp lại được như Phêrô – “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16).

toi-va-cha-toi-la-mot

Mặc dù Thiên Chúa luôn muốn mọi người tin và được cứu, nhưng chỉ những người khiêm nhường mới có thể đón nhận được Ơn Phúc này. “Sự khôn ngoan luôn dành cho kẻ khiêm nhường”, chúng ta đọc thấy câu này trong sách Châm ngôn (11,2). Sự khôn ngoan thực sự của con người bao gồm việc tin cậy vào Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Tin vào tôi thì sẽ sống!

Thánh Tôma Aquinô đã bình luận về đoạn Tin Mừng này như sau: “Tôi thấy được nhờ ánh sáng mặt trời, nhưng nhắm mắt lại thì tôi không thấy; đó không phải là lỗi của mặt trời, mà là của tôi”.

Chúa Giêsu nói với họ rằng nếu họ không tin, thì ít nhất họ cũng tin những công việc Người làm, là những việc biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa: “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,25).

Chúa Giêsu biết chiên của Người và chiên của Người nghe tiếng Người. Đức tin sẽ dẫn đến việc thường xuyên đến với Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện. Cầu nguyện là gì nếu không phải là đến với Chúa Giêsu, gần gũi với Người và tin chắc chắn Người là Đấng yêu thương chúng ta, Đấng luôn muốn đưa chúng ta đến với Chúa Cha?

Chúng ta hãy xác tín rằng kết quả và phần thưởng của sự thân mật với Chúa Giêsu ở đời này chính là sự sống đời đời, như chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ân cần nói với chúng ta trong Tin Mừng: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10, 28-30).

Bài đọc thêm: Đau khổ đến từ đâu? P1

Cha Miquel MASATS Roca (Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận