Icon Collap
...
Trang chủ / Anh em cũng làm chứng !

Anh em cũng làm chứng !

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe Chúa Giê-su loan báo và hứa ban Chúa Thánh Thần: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy”.(Ga 15,26). Từ “Paraclite” theo nghĩa thông thường thì được dùng để gọi về một ai đó, và từ này cũng được dịch là “Đấng An Ủi“. Với cách gọi này, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta về sự tốt lành của Thiên Chúa, vì Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa, Người khơi dậy sự bình an trong tâm hồn chúng ta, sự thanh thản trong nghịch cảnh và niềm vui đối với những điều thuộc về Thiên Chúa, Người khiến chúng ta hướng về những điều thuộc về trời và hiệp nhất chúng ta với Thiên Chúa. Và đặc biệt hơn nữa là hôm nay, Chúa Giê-su còn nói với các Tông đồ – Và Người cũng nói với tất cả chúng ta: “Cả anh em, anh em cũng làm chứng” (Ga 15,27). Để làm chứng, chúng ta cần phải:

Anh em cũng làm chứng !

Bài đọc thêm: Chúng ta có thật biết lắng nghe người khác

1. Được hiệp thông và gần gũi với Chúa Giê-su. Điều này nảy sinh từ sự tiếp xúc hằng ngày với Người: đọc Tin Mừng, lắng nghe lời Người, hiểu biết giáo huấn của Người, thực hành các bí tích của Người, hiệp thông với Giáo Hội, noi gương Người, tuân giữ các giới răn, nhìn thấy Người nơi các thánh, nhận ra Người nơi anh em của chúng ta, có tinh thần của Người và nhất là phải hết lòng yêu mến Người. Đó là nói về việc có một kinh nghiệm cá nhân và sống động với Chúa Giê-su.

Anh em cũng làm chứng !

2. Lời chứng của chúng ta sẽ đáng tin cậy nếu nó được phản ánh trong các công việc của chúng ta. Nhân chứng không chỉ là người biết điều gì đó là sự thật, mà còn là người sẵn sàng nói ra và sống theo điều đó. Những gì chúng ta trải nghiệm và sống trong tâm hồn, chúng ta phải truyền nó ra bên ngoài. Chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-su không chỉ khi chúng ta biết những lời dạy của Người, nhưng – và trên hết – khi chúng ta muốn và làm cho người khác biết và yêu mến Người. Như câu nói: “Lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo”.

Anh em cũng làm chứng !

Bài đọc thêm: 5 cách Chúa Giê-su ứng sử với những người khó chịu.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta: Tôi rất biết ơn về tấm gương tuyệt vời của nhiều Ki-tô hữu đã cống hiến cuộc sống và thời gian của họ với niềm vui. Chứng tá này mang lại cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp và nâng đỡ tôi trong ước muốn vượt qua tính ích kỷ để dấn thân nhiều hơn”. Vâng, những “ Tấm Gương” luôn luôn lan toả những làn sáng thu hút ! Và Người còn khuyên bảo chúng ta tiếp: “Hãy cầu xin cùng Chúa ơn được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ nhắc nhở chúng ta về mọi điều của Chúa Giêsu, Đấng sẽ hướng dẫn chúng ta đến mọi sự thật và chuẩn bị cho chúng ta hàng ngày để làm chứng nhân, theo ý muốn của Chúa” (Phanxicô).

Cha Higinio Rafael ROSOLEN IV (Cobourg, Ontario, Canada)

Truyền thông sinh viên.

Bình luận