Icon Collap
...
Trang chủ / Từ bỏ… vì Thầy và Tin Mừng !

Từ bỏ… vì Thầy và Tin Mừng !

Hôm nay, giống như ông chủ vào làng mỗi sáng để tuyển thợ vào làm việc trong vườn nho của mình, Chúa cũng đang tìm kiếm các môn đệ, tìm kiếm những ai muốn đi theo Người, hay nói cho rõ hơn, Người đang tìm kiếm những người bạn! Lời kêu gọi của Người là phổ quát, áp dụng cho tất cả mọi người. Đây quả là một đề nghị hấp dẫn! Chúa đang đặt niềm tin vào chúng ta. Nhưng Người cũng không ngại đặt ra một điều kiện để trở thành môn đệ của Người, một điều kiện có thể làm chúng ta nản lòng là: chúng ta phải từ bỏ “nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái, đất đai” “vì Thầy và ‘Tin Mừng’'( Mc 10,29).

Từ bỏ... vì Thầy và Tin Mừng !

Và như vậy chẳng lẽ chúng ta lại không được cân nhắc hay sao? Chẳng lẽ sẽ không có sự bù đắp lại, không có phần thưởng hay sao? Sự từ bỏ triệt để này sẽ đem lại cho chúng ta những lợi ích gì? Thánh Phêrô, nhân danh các Tông Đồ, đã nhắc Chúa Giêsu như thế:“Thưa Thầy, này chúng con đã bỏ mọi sự để theo Thầy”(Mc 10,28). Đó là cách thánh nhân hỏi Chúa: Vậy chúng con  sẽ được những gì từ tất cả những điều này? Lời hứa của Chúa thật vô cùng quảng đại: “Đã có ở đời này gấp trăm (…) và ở đời sau được Sự Sống vĩnh cửu”(Mc 10,30). Thật không ai có thể vượt qua sự hào phóng này! Nhưng Chúa còn nói thêm: “Cùng với sự ngược đãi”. Chúa Giêsu rất thực tế và không muốn lừa dối chúng ta. Trở thành môn đệ của Người, chúng ta cũng phải đón nhận những gì liên quan đến những khó khăn và vấn đề. Nhưng Chúa Giêsu coi những cuộc bách hại và những khó khăn như một phần thưởng, vì chúng giúp chúng ta lớn lên, nếu chúng ta biết chấp nhận chúng như một cơ hội để lớn lên trong sự trưởng thành và trách nhiệm. Tất cả những gì là cơ hội để hy sinh đều làm cho chúng ta nên giống với Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta qua cái chết của Người trên Thập giá.
Bài đọc thêm: Từ bỏ chính mình là từ bỏ cái gì?

Từ bỏ... vì Thầy và Tin Mừng !

Chúng ta luôn có thời gian để nhìn lại cuộc sống của mình và để đến gần Chúa Giêsu Kitô hơn. Thời gian này cho phép chúng ta – qua lời cầu nguyện và các bí tích – kiểm tra xem liệu chúng ta có thấy mình trong số các môn đệ mà Người đang tìm kiếm hay không? Và chúng ta cũng cần phải xem phản ứng của mình đối với lời kêu gọi này sẽ như thế nào. Trong số những câu trả lời cơ bản nhất định (như câu trả lời của các Tông đồ), còn có nhiều câu trả lời khác. Đối với nhiều người, thì việc rời bỏ “nhà cửa, anh chị em, mẹ cha…” có nghĩa là rời bỏ mọi thứ ngăn cản chúng ta sống tình bạn với Chúa Giêsu Kitô một cách mãnh liệt để dấn thân vào những công việc, những hành động của những chứng nhân của Người trong thế giới. Và điều này lại không có vẻ khẩn cấp đối với bạn hay sao?
Bài đọc thêm: Khiêm nhường thật sự

Cha Jordi SOTORRA Garriga (Sabadell, Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận