Icon Collap
...
Trang chủ / Canh thức-trung tín-khôn ngoan !

Canh thức-trung tín-khôn ngoan !

Chúng ta biết rõ trong các tôn giáo thì canh thức và trung tín là một trong những chủ đề được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, dưới nhiều hình thức khác nhau. Lời Chúa vừa được công bố, cũng kêu mời chúng ta không chỉ sống trong canh thức mà còn phải trung tín và khôn ngoan để chu toàn bổn phận của một người quản lý đã được được chính Thiên Chúa trao phó và ủy thác cho chúng ta. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể sống trong canh thức, trung tín và khôn ngoan được ? Chúng ta hãy cùng xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ngự xuống trên toàn thế Hội thánh, trên mỗi người để soi sáng, hướng dẫn và trợ giúp cho chúng ta thi hành được sứ điệp của Thiên Chúa là phải sống trong canh thức, trung tín và khôn ngoan để có thể chu toàn được bổn phận quản lý khó khăn mà Thiên Chúa đã ủy thác cho mình.

Canh thức-trung tín-khôn ngoan !

Anh em hãy canh thức !

Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến”( Mt 24,42-44). Như vậy, mục đích của canh thức chính là để đón chờ Chúa đến. Hơn nữa, giờ Chúa đến thì không ai có thể biết được nên chúng ta phải luôn canh thức. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể sống trong sự canh thức liên lỉ được ? Thưa rằng : trước hết chúng ta phải nhận diện rõ kẻ thù của canh thức là gì đây thì mới biết mà chiến đấu với chúng. Trong tâm lý học, một trong những kẻ thù của ý thức chính là vô thức. Mà vô thức là tất cả những gì đã được chúng ta thu nhận vào trong mình qua các giác quan như : mắt, mũi, tai, miệng lưỡi, tay chân và thân xác từ nhỏ cho đến bây giờ, cho dù chúng ta không có chủ ý để thâu nhận chúng. Hơn nữa, vì thế giới vô thức chiếm một dung lượng khá lớn trong tâm trí cũng như toàn thể con người chúng ta, nên nó điều khiển phần lớn những tư tưởng, suy nghĩ, hành động của chúng ta, nhưng đa phần chúng ta không biết. Còn phía xã hội học hay môi trường học thì lại cho chúng ta thấy kẻ thù của canh thức là tất cả những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta, lôi kéo, tác động trên chúng ta mà chúng ta không sao có thể tránh được như : tiếng động, tiếng ồn, âm thanh, công việc, các mối tương quan… Còn phần địa hạt tâm linh, nói theo ngôn ngữ của thánh Phê-rô, thì kẻ thù của canh thức chính là ma quỷ như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé, anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Bởi thế, để có thể canh thức liên lỉ đón chờ Chúa đến thì chúng ta phải ý thức rõ ba kẻ thù nguy hiểm này và biết cách để chống đỡ và hoá giải được những mưu mô của chúng.
Bài đọc thêm: Cái giá phải trả cho công lý !

Canh thức-trung tín-khôn ngoan !
Canh thức-trung tín-khôn ngoan !

Trung tín và khôn ngoan !

Đức Giê-su còn căn dặn các môn đệ và mỗi người chúng ta rằng : “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc ? Phúc thay đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng : còn lâu chủ ta mới về, thế rồi hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn, và chè chén với những bọn say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại trừ hắn ra, bắt chung số phận với những tên đạo đức giả : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng”(Mt 24, 45-51). Đây cũng là một sứ điệp vô cùng quan trọng. Chúng ta có thực sự trung tín với chính bản thân mình chưa hay chưa dám đối diện ? Chúng ta đã trung tín với bè bạn, những người thân yêu chưa ? Những gì chúng ta đã cam kết thề hứa trong bí tích hôn nhân hay trong lời khấn dòng đã được tuân giữ như thế nào ? Những việc nhỏ tới những việc lớn chúng ta đã trung tín chưa ? Với Thiên Chúa, Đấng tạo thành và cứu chuộc chúng ta về làm sản nghiệp của Người, chúng ta đã trung tín được tới đâu rồi ? Chúng ta có biết vận dụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa để chu toàn bổn phận canh thức đợi chờ Chúa đến và chăm sóc những người chúng ta được ủy thác như thế nào ? Mỗi người chúng ta hãy duyệt xét lại để có được câu trả lời cho Thiên Chúa, Đấng đang hỏi từng người trong chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới nhận ra được những bất tín, bất trung, mê muội và dại dột của mình để xưng thú và quyết tâm trở về với Thiên Chúa mà lo vuông tròn bổn phận Thiên Chúa đã ủy thác trao phó cho chúng ta.
Bài đọc thêm: Gửi con yêu !

Canh thức-trung tín-khôn ngoan !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Chúng con xin tạ ơn Chúa đã nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con về sự canh thức-trung tín-khôn ngoan trong việc chu toàn bổn phận của một người đầy tớ đối với các gia nhân và luôn luôn sẵn sàng để đón chờ Chúa đến. Chúa cũng thấy rõ tất cả sự mê muội, bất trung và dại dột của chúng con trong bổn phận, trách nhiệm của một người tôi tớ của Chúa. Chúng con xin Chúa rủ lòng thương tha thứ hết tất cả những lỗi lầm, thiếu sót đó cho chúng con. Chúng con cũng xin Chúa Giê-su Ki-tô tiếp tục ở với chúng con và ban sức mạnh cho chúng con, để chúng con có khả năng canh thức và sống trung tín và khôn ngoan với Chúa trong từng ngày sống của mỗi người chúng con. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận