Icon Collap
...
Trang chủ / Triều Đại Thiên Chúa đến gần !

Triều Đại Thiên Chúa đến gần !

Hôm nay, vào ngày Lễ Thánh Luca – Thánh Sử về sự hiền lành của Chúa Kitô – Giáo hội đã công bố Tin Mừng này. Đây là đoạn Tin Mừng trình bày rõ ràng những “Đặc tính Trung tâm” của vị Tông đồ của Chúa Kitô.

Bài đọc thêm: Luca- Sứ giả loan báo Tin mừng!

trieu-dai-thien-chua-den-gan

Vị tông đồ trước hết là người được Chúa kêu gọi, được chính Người chỉ định, nhằm được sai đi nhân danh Người: Chính Chúa Giêsu đã gọi những người mà Người muốn giao phó cho họ một sứ mệnh cụ thể! “Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.” (Lc 10:1).

Người tông đồ được Thiên Chúa kêu gọi cũng phải là người hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. “Đừng mang tiền, túi, dép, và đừng chào hỏi dọc đường” (Lc 10:4). Việc cấm đoán này của Chúa Giêsu đối với các môn đệ của Người trước hết cho thấy rằng họ phải giao phó cho Người những gì thiết yếu cho cuộc sống: “Hãy nhìn hoa huệ mà suy: chúng không kéo sợi, không dệt vải, thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, … Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm. Vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm; nhưng Cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho (Lc 12:29-30).

trieu-dai-thien-chua-den-gan

Vị tông đồ cũng là người dọn đường cho Chúa, loan báo bình an của Người, chữa lành bệnh nhân và qua đó biểu lộ Nước Trời sắp đến. Do đó, nhiệm vụ của người tông đồ vừa là trọng tâm cả trong đời sống của Giáo hội và là người của Giáo hội, bởi vì việc tiếp nhận Vị Thầy trong tương lai giữa con người với nhau phải phụ thuộc vào điều đó.

Chứng từ tốt nhất mà lễ Thánh Sử, Lễ của người thuật lại việc loan báo Tin Mừng, có thể mang lại cho chúng ta là việc làm cho chúng ta Ý thức hơn về Chiều kích Tông đồ – Truyền giáo của đời sống Kitô hữu của chúng ta.

trieu-dai-thien-chua-den-gan

Bài đọc thêm: Năng quyền chữa lành mọi bệnh!

Cha Lluc TORCAL (Santa Maria de Poblet, Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận