Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giê-su đã khóc thương! / Cuu-hay-giet-mang-nguoi !

Cuu-hay-giet-mang-nguoi !

Cứu hay giết mạng người !

Cứu hay giết mạng người !

Bình luận