Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giê-su đã khóc thương! / Nguoi-khon-xay-nha-tren-đa !

Nguoi-khon-xay-nha-tren-đa !

Người khôn xây nhà trên đá !

Người khôn xây nhà trên đá !

Bình luận