Icon Collap
...
Trang chủ / Phục vụ như thầy Giêsu.

Phục vụ như thầy Giêsu.

Hôm nay chúng ta nghe một đoạn Tin Mừng mà những lời của nó – được viết bởi người môn đệ yêu dấu – chắc hẳn đã truyền đạt lòng can đảm lớn lao trên con đường đức tin trong những cuộc bách hại mà các Kitô hữu tiên khởi phải gánh chịu. Vào dịp lễ của người Do Thái, một số người Hy Lạp đến Giêrusalem để thờ phượng Thiên Chúa và họ muốn gặp Chúa Giêsu. Họ đã nhờ các môn đệ giúp đỡ.

Phục vụ như thầy Giêsu

Bài đọc thêm:Gặp Chúa như một cơ duyên.

Gặp Chúa Giêsu” không có nghĩa là chỉ nhìn vào Người, đó có lẽ là điều mà những người Hy Lạp này muốn làm. “Gặp Chúa Giêsu” là đi vào hoàn toàn lối suy nghĩ của Người; nó có nghĩa là hiểu tại sao Người phải chịu đau khổ và chết để sống lại: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.”(Ga 12, 24-25). Giống như hạt lúa mì, Chúa Giêsu Kitô phải bỏ đi tất cả, kể cả sự sống của chính Người, để có thể được lại sự sống cho chính Người và ban sự sống ấy cho nhiều người khác.

Nếu chúng ta không hiểu những điều trên đây là cốt lõi cuộc đời của Đức Kitô thì chúng ta chưa thực sự “Gặp được Người”. Theo lời của Thánh Athanasiô, chúng ta chỉ có thể Gặp được Chúa Giêsu qua cái chết của Người trên Thập Giá, cái chết mà nhờ đó Người đã ban muôn Ơn Phúc cho mọi thời đại. “ Gặp Chúa Giêsu” có nghĩa là đầu hàng trước cái chết không đáng có, chấp nhận cái chết mang lại hồng ân đức tin và ơn cứu độ cho nhân loại (x. Ga 12,25-26). Mahatma Gandhi đã phản ánh ý tưởng tương tự khi ông nói rằng “Con đường tốt nhất để tìm thấy chính mình là quên mình để phục vụ người khác”.

Phục vụ như thầy Giêsu

Bài đọc thêm:Vượt qua nỗi sợ.

Những lời của Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ rằng họ phải bước theo dấu chân của Người, thậm chí cho đến chết. Tất nhiên, “một hạt” sẽ không chết đi mà là được biến đổi thành một thứ hoàn toàn mới: rễ, lá và quả (Sự Phục Sinh). Theo cách tương tự, con sâu bướm không còn là một con sâu bướm mà biến thành một thứ gì đó khác biệt – ​​đồng thời – thường xinh đẹp hơn nhiều (một con bướm).

Và nếu chúng ta muốn “ Gặp được Chúa Giêsu”, chúng ta cũng phải bước đi trên con đường của Người. “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.”(Ga 12,26). Việc muốn gặp được Chúa Giêsu cũng bao gồm việc đồng hành với Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria suốt chặng đường tới Đồi Can-vê; và Đồi Can-vê hôm nay là bất cứ nơi nào mỗi người chúng ta tìm thấy chính mình trong sự hiến thân. Chúa Giêsu, Đấng đã để lại mọi sự cho chúng ta, mời gọi chúng ta hãy luôn ở bên Người, noi gương dấn thân của Người và luôn nhận ra và thực hiện ý muốn của Chúa Cha như Người.

Cha Vimal MSUSAI (Ranchi, Jharkhand, Ấn Độ)

Bình luận