Icon Collap
...
Việc làm
Tiêu điểm

    Để có được một việc làm tốt và đúng chuyên ngành

    Ngày đăng: 13/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Để có được việc làm đối với sinh viên sắp ra trường là một trong những mối bận tâm hàng đầu. Những tâm sự và kinh nghiệm của Phương Uyên, thành viên cựu của Cộng Đoàn Vinh tại Hà Nội, chia sẻ đáng để chúng ta lưu tâm ...
1 2