Icon Collap
...
Trang chủ / Thánh lễ khai giảng năm học mới của Gia đình SVCG Bùi Chu

Thánh lễ khai giảng năm học mới của Gia đình SVCG Bùi Chu

Sang tuần tới thánh lễ thường kỳ của Gia đình SVCG Bùi Chu sẽ bắt đầu trở lại.

Cụ thể thứ 4 ngày 30/8/2017 thánh lễ thường kỳ của nhóm sẽ được diễn ra vào lúc 19h tại đền thánh Gierado- Giáo xứ Thái Hà.
Vậy mong toàn thể ace sắp xếp thời gian tham gia để thánh lễ được diễn ra sốt sáng nhất!

Bình luận