Icon Collap
...
Trang chủ / Giống quỷ này chỉ trừ bằng cầu nguyện

Giống quỷ này chỉ trừ bằng cầu nguyện

Giống quỷ này chỉ trừ bằng cầu nguyện – Vào lúc 19h, ngày 20.2.2017, Gia đình ơn gọi tham dự thánh lễ hàng tuần do cha giáo Gioan chủ tế, tại đền thánh Giê ra đô, giáo xứ Thái Hà.

Trong bài giảng hôm nay, qua bài Tin Mừng cha chia sẻ với cộng đoàn ba điều quan trọng.

Thứ nhất: Ma quỷ là có thật không phải ảo tưởng hay khái niệm do người ta đưa ra để dạy dỗ, dọa nạt người khác. Trong thời đại chúng ta, nhiều người không tin sự hiện diện của ma quỷ nên ma quỷ được phép hoành hành trên trần gian này.

Thứ hai: Bài Tin Mừng cho thấy quỷ có thể làm được tất cả mọi việc như xô người ta vào nước, xô người ta vào lửa, xô xuống ao chứ không chỉ đơn thuần nhập vào 1 ai đó. Cha kể những câu chuyện thực trong kinh nghiệm mục vụ của mình liên quan đến ma quỷ. Và cha nhắc nhở rằng: Ma quỷ có thể xô chúng ta vào tội. Ma quỷ có thể hành động qua những cái mà con người không thể ngờ tới như thắt cổ tự tử, phá thai, loạn luân, mại dâm, cờ bạc đại dịch xida … chúng ta đừng coi thường nó nếu không sẽ bị nó lượi dụng mà đánh bại chúng ta.

Thứ ba: Ma quỷ không chỉ có một giống như nhau, nhưng có những giống quỷ thì trừ rất dễ, có những giống quỷ phải đích thân Chúa Giêsu chữa và trong bài Tin Mừng, Chúa phải đích thân trừ và nói giống quỷ này chỉ trừ được nhờ ăn chay và cầu nguyện. Cha kể về kinh nghiệm trừ quỷ của mình: Có lúc chỉ cần đặt tay, nhân danh Chúa trừ nó ra liền, nhưng cũng có những trường không thể trừ bằng cách đó,  mà phải cầu nguyện, làm tuần cửu nhật khấn xin Đức Mẹ, truy tìm nguyên nhân gốc rễ gây ra.

Giống quỷ này chỉ trừ bằng cầu nguyện, ma quỷ trong thế giới hôm nay

Và Chúa nhắc chúng ta dù là giống quỷ nào đi nữa Chúa Giêsu cũng đánh bại, kể cả các thứ quỷ mà các môn đệ không trừ được kể cả quỷ câm, quỷ điếc. Ma quỷ ẩn mình bằng cách đưa chúng ta và sự tội, sự ác. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chữa được tất cả. Kể cả tâm bệnh hay nỗi sợ, hoặc những tật xấu đã ăn sâu trong con người chúng ta.

Điều quan trọng nhất đó chính là niềm tin. “Tất cả mọi thứ đều có thể với người tin”. Trong chúng ta có nhiều người không ngừng đọc kinh xin Chúa chữa nhưng không tin vào quyền năng của Ngài. Xin để thử thách Chúa hoặc nhờ ngời khác xin trong khi mình chẳng hề có chút niềm tin nào. Chúa nhắc cho chúng ta nhớ và ý thức sự hiện diện của Ma quỷ mà bám chặt vào Chúa Giêsu,

Xin Chúa Giêsu Đấng chữa lành cho đứa trẻ trong bài Tin Mừng hôm nay chữa lành  giải thoát thứ quỷ kiêu ngạo, quỷ thù ghét, … Và xin Ngài  ban thêm lòng tin cho chúng ta.

Sau thánh lễ, lớp có buổi học về Ma quỷ và tâm bệnh tại phòng giáo lý.

Bài đọc thêm: https://svconggiao.net/2017/10/06/tuan-cuu-nhat-kinh-duc-hang-cuu-giup/

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận
error: Content is protected !!