Icon Collap
...
Trang chủ / Thư cảm ơn – hành trình “Gieo mầm tin yêu” nơi Pín Pé

Thư cảm ơn – hành trình “Gieo mầm tin yêu” nơi Pín Pé

Được sự đồng ý của Quý cha linh hướng, sự giúp đỡ của Quý cha, Quý ân thân nhân, Quý BHG Giáo họ Pín Pé cũng như sự đồng hành của tất cả anh chị em bằng cách này hay cách khác, chúng con đã có một chuyến thiện nguyện thực sự ý nghĩa và được gắn kết với nhau hơn trong tình hiệp nhất.

Xem bản kê khai tài chính tại đây

 

Bình luận