Icon Collap
...
Trang chủ / “CHÚA ƠI CON MỆT MỎI RỒI!”

“CHÚA ƠI CON MỆT MỎI RỒI!”

Con mệt vì con thấy lối ra nhưng con không bước tới.

Con mệt vì con thấy rằng đời con không sáng sủa lắm.

Con mệt vì con thấy rằng mình có gì đó không ổn.

Con mệt vì con thấy rằng mình cô đơn.

Con mệt vì con có quá nhiều ưu tư.

Con mệt…..con mệt lắm rồi Chúa ơi!

Chúa có biết rằng đó là lời con đã nói nói với Chúa rất nhiều lần rồi hay không?

Con phải dừng lại thôi Chúa ơi…

Con phải chấp nhận mọi thứ thôi Chúa ơi…

Con muốn dừng lại, muốn đầu hàng mọi thứ nhưng nào có được, Chúa muốn con tiếp tục phải đi. Phải bước đi vì đời con là đời lữ hành, lữ hành trên con đường hy vọng.

“Con mệt vì con thấy lối ra nhưng con không bước tới”

Chúa lại bảo con rằng: “Thầy đây đừng sợ”

“Con mệt vì con thấy rằng đời con không sáng sủa lắm”: hãy cố lên con hỡi vì “Chớ lo lắng cho ngày mai, nhưng hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa”

“Con mệt vì con thấy rằng mình có gì đó không ổn lắm”: đừng lo lắng nữa nhưng “Chính anh em nữa hãy vào nơi yên tĩnh mà nghỉ ngơi”

“Con mệt vì con thấy rằng mình cô đơn”: chớ lo chi vì con phải “yêu người thân cận như chính mình” thì chính họ sẽ đến với con mà thôi.

“Con mệt vì con có quá nhiều ưu tư”: con à chẳng phải Thầy đã từng cầu nguyện làm mẫu mực cho con phải theo sao “xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”

Vậy đó mà con phải bước đi, phải tiến lên về phía trước và không ngoái nhìn về phía sau nữa phải không Chúa ơi!

Sưu tầm

Bình luận