Icon Collap
...
Trang chủ / Tiết dục vĩnh viễn là gì

Tiết dục vĩnh viễn là gì

Tiết dục vĩnh viễn là gì – “Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.” (Mt 19,12)

Như bài trước, chúng ta đang nói đến “Tự nguyện tiết dục vĩnh viễn và hoàn toàn vì Nước Trời” đó là:

  • Sự tự do, tự nguyện tiết dục của người tu sĩ. Họ hoàn toàn không bị ép buộc. Người tu sĩ muốn chủ động điều tiết tính dục của mình theo một hướng khác hay nói cách khác là thăng hoa nó lên theo những mục đích khác mà họ tin là cao quý hơn. Họ muốn dùng năng lực tính dục theo một hướng khác để phục vụ con người và phụng sự Thiên Chúa cho đến trọn đời, chứ không phải để thỏa mãn giới tính, xác thịt, để sinh con đẻ cái.
  • Họ quyết định tiết dục hoàn toàn chứ không nửa vời. Họ không muốn bắt cá hai tay. Họ muốn hiến dâng hoàn toàn năng lực tính dục tự nhiên này cho chương trình và ý định của Thiên Chúa.
  • Họ muốn tự nguyện tiết dục hoàn toàn và vĩnh viễn vô thời hạn cho đến khi về với Chúa. Họ muốn hoàn toàn chết đi cho những đòi hỏi  dục tính của bản năng thân xác để được lệ thuộc vào sự sống mới của Đấng đã, đang và sẽ tiếp tục mời gọi họ. Tất nhiên, lời khấn này có hiệu lực khi bắt đầu tuyên khấn trước mặt Chúa đến hết đời. Cho nên sẽ không truy tìm quá khứ nên những ai có quan hệ trong quá khứ cũng không phải mặc cảm tội lỗi.
  • Họ tự nguyện tiết dục vì Nước Trời chứ không phải vì sợ sinh con hay sợ mang vác trách nhiệm, vì lợi ích cá nhân hay không có khả năng sinh sản.
Tiết dục vĩnh viễn

Tiết dục vĩnh viễn

VẬY ĐÂU LÀ NHỮNG HÌNH THỨC TỰ NGUYỆN TIẾT DỤC VĨNH VIỄN VÌ NƯỚC TRỜI

Tiết dục vĩnh viễn là gì – Trong đời sống thánh hiến, người ta thường chia ra những hình thức sống tự nguyện tiết dục vĩnh viễn và hoàn toàn như sau.

Thứ nhất, đó là các linh mục triều. Những người này tuy không có lời khấn tự nguyện tiết dục vĩnh viễn và hoàn toàn nhưng họ chấp nhận đời sống độc thân vì sứ vụ mục tử của mình. Hiểu một cách đơn giản là chính sứ vụ mục tử đòi buộc các Linh mục triều phải sống độc thân để lo công việc của Chúa và dĩ nhiên họ phải sống tự nguyện tiết dục vĩnh viễn hoàn toàn. Tuy nhiên không phải ai cũng chấp nhận điều này. Vì sống đơn lẻ một mình, lại không được sự nâng đỡ của việc học học về những gì liên quan đến sự tự nguyện tiết dục cùng với lời khấn và sự nâng đỡ của đời sống chung nên việc tuân giữ đời sống tự nguyện tiết dục và hoàn toàn của các linh mục triều gặp khá nhiều khó khăn

Tiết dục vĩnh viễn

Tiết dục vĩnh viễn

Thứ hai là những người sống đời thánh hiến trong các dòng tu. Những người này tự nguyện tuyên khấn lời khấn tự nguyện tiết dục vĩnh viễn và hoàn toàn trong đời sống tu trì. Sau những năm tháng tập tu, suy nghĩ, tìm hiểu về đời tu, về nội dung của lời khấn, họ sẽ trải qua ít là một năm tập sinh để toàn tâm toàn lực cầu nguyện và suy nghĩ về đời sống tu, trong đó có lời khấn này. Mãn hạn thời gian tập viện, họ và người hướng dẫn sẽ quyết định tuyên khấn hay dừng lại trong sự suy xét của cá nhân cũng như của nhà dòng. Nếu khấn, họ sẽ được thử nghiệm trong một thời gian từ 4 đến 9 năm mới tuyên lời khấn vĩnh viễn.

Thứ ba, đó là những người sống theo hình thức tu hội. Họ sống lời khấn này một cách riêng tư. Nhưng thường thì họ sống tại gia đình hay một mình, không có đời sống chung. Đây là một trong những thách thức lớn của họ. Trong tu viện có nhà dòng, có đời sống anh chị em nâng đỡ, có thánh lễ và những sinh hoạt thiêng liêng chung với nhau. Đây chính là những nâng đỡ cần thiết cho người tu trong việc tuân giữ sự tự nguyện tiết dục vĩnh viễn và hoàn toàn của mình. Thực tế cho thấy, các linh mục triều và những anh chị em sống theo hình thức tu hội gặp khó khăn nhiều hơn trong việc cầm giữ sự tự nguyện tiết dục vĩnh viễn và hoàn toàn hơn những người tu sống trong các đan viện và tu viện.

(còn tiếp)

Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bài viết liên quan: http: https://svconggiao.net/2019/09/26/tiet-duc-hoan-toan-2/

Bình luận