Icon Collap
...
Trang chủ / Những nhà truyền giáo can đảm

Những nhà truyền giáo can đảm

Những nhà truyền giáo can đảm! 

những nhà truyền giáo can đảm-  gia đình sinh viên công giáo y dược

“Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Thầy sai các con như con chiên ở giữa sói rừng…” (Lc 10, 1-3)

những nhà truyền giáo can đảm-  gia đình sinh viên công giáo y dược

những nhà truyền giáo can đảm-  gia đình sinh viên công giáo y dược

Hôm nay, thánh sử Luca nói về việc Chúa sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật. Chúa Giêsu cũng đang sai mỗi người chúng ta. Nhưng phần lớn chúng ta đã lãng quên hoặc hiểu sai về lời dạy của Chúa. Rất nhiều người chỉ nghĩ rằng truyền giáo không phải là của mình mà là việc của những người tu sĩ, các Giám mục, Linh mục. Nhưng không. “Bản chất Giáo Hội là truyền giáo.” Không có truyền giáo, Giáo Hội không thể tồn tại. Bởi thế, truyền giáo là trách nhiệm của mỗi người, trách nhiệm của mỗi người trẻ chúng ta.

Trong Tông huấn Christus vivit số 175, Đức Thánh Cha nhắn gửi các bạn trẻ:

những nhà truyền giáo can đảm-  gia đình sinh viên công giáo y dược

“Được đổ đầy tình yêu của Đức Kitô, người trẻ được mời gọi làm chứng nhân Tin Mừng bất cứ nơi đâu mà họ có mặt, bằng chính cách sống của mình. Thánh Alberto Hurtado có lần nói rằng “trở thành một tông đồ không có nghĩa là đính một huy hiệu trên ve áo; nó không phải là thuyết lý về sự thật nhưng là sống nó, là hiện thân của nó, là được biến đổi trong Đức Kitô. Trở thành một tông đồ không có nghĩa là cầm một bó đuốc trên tay, không sở hữu ánh sáng, nhưng chính là ánh sáng… Tin Mừng không chỉ là một bài học, mà là một mẫu gương. Một thông điệp trở thành một đời sống được sống hết mình.”

Bài đọc thêm: Một sinh viên Y Dược cần có cho tương lai

Truyền giáo bằng chính đời sống của mình. Hãy trở thành ánh sáng. Hãy bước ra khỏi chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn đề đến với những con người đau khổ, bất hạnh để gặp gỡ và an ủi họ. Nơi đó có những con người đang đói khát không chỉ về vật chất, mà họ đang đói khát về Đức tin, về một Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta hãy can đảm, hãy mạnh dạn bước đi và ý thức rằng đó là việc của Chúa, hãy đặt để tất cả dưới sự hướng dẫn của Thần Khí, đừng làm vì quyền lợi hay ý riêng của bản thân mình. Hãy trở thành NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO CAN ĐẢM.

(Những tâm tình cha Vinhsơn muốn gửi đến các bạn sinh viên y dược trong thánh lễ thường kỳ của Cộng đoàn 03.10.2019)

Bài đọc thêm: Phanxico Xavie- Nhà truyền giáo vĩ đại

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!