Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ mạng ngôn sứ và làm chứng cho công lý, sự thật

Sứ mạng ngôn sứ và làm chứng cho công lý, sự thật

sứ mạng ngôn sứ

Sứ mạng ngôn sứ của chúng ta

Đi theo Đấng Cứu Thế bằng việc đứng về phía người nghèo, những người thấp cổ bé họng trong xã hội, trong Giáo hội để loan báo Tin mừng cứu độ của Thiên Chúa cho họ, chúng ta, những tu sĩ của DCCT phải là những ngôn sứ thực thụ của Thiên Chúa. Đã là ngôn sứ và là ngôn sứ của Thiên Chúa, của người nghèo, chúng ta hãy bắt chước Đức Giê su phải nói công khai, không được nói úp mở những gì mà chúng ta đón nhận được từ Thiên Chúa, từ Tin mừng, từ những hoàn cảnh thực tế của cuộc sống. Chúng ta phải nói những sứ điệp của Thiên Chúa chứ không phải nói những sứ điệp của con người hay của một cơ chế tội ác xã hội để làm vui lòng người đời. Chúng ta phải cản đảm lên án những bất công, bạo quyền, những gì chà đạp và tước đoạt phẩm giá làm người của những người nghèo, biến họ thành những nạn nhân, những nô lệ, và phải đọc ra được những sứ điệp của Thiên Chúa ngang qua những dấu chỉ của thời đại, ngang qua những con người nghèo khổ.

Chúng ta phải lắng nghe được tiếng nói của người nghèo bị bỏ rơi, để khám phá ra Thiên Chúa « ở nơi Ngài đang hiện diện và hoạt động theo cách huyền nhiệm của Ngài » (Hp 7). Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của cha Thánh Anfongso « khám phá lại một Thiên Chúa của Đức Ki tô, một Thiên Chúa thiết tha trong tình thương nhân loại, một Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của người nghèo khốn và không lãnh cảm trước những bất công » (Communicanda 2,33). Đây cũng là những thách đố căm go mà chúng ta phải đối mặt. Chúng ta phải nói Lời của Thiên Chúa cho những người nghèo, bất chấp mọi hoàn cảnh, vì Đức Giê su đã khởi đầu sứ vụ công khai của Người bằng việc rao giảng niềm hy vọng cho những người nghèo khổ, những người túng quẫn và bị áp bức « Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố Tin Mừng cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa » (Lc 4, 18-19).

Để dám nói công khai, nói đúng sứ điệp của Thiên Chúa và đọc ra được những dấu chỉ của Thiên Chúa ngang qua những gì đang xảy đến trong thế giới này, nhất là ngang qua những người nghèo khó, tất bạt bị bỏ rơi, chúng ta hãy bắt chước Đức Giê su dành nhiều thời gian hơn nữa cho Thiên Chúa. Hãy để cho mình có được những khoảnh khắc, những cuộc đàm đạo riêng với Ngài. Tính cách của công việc, những hiếu động của phận người, đôi khi là lòng nhiệt thành thái quá có thể làm cho chúng ta đánh mất đi nguồn sinh lực cao quý của một ngôn sứ phải có nơi Thiên Chúa.

Chúng ta phải nói công khai, nói sự thật, dù có phải thiệt thân mình. Chính Công hội của Tỉnh dòng năm 2008 đã xác định hướng đi đó cho toàn thể dòng chúng ta. Chúng ta đã có ban công lý và hòa bình, có những sinh hoạt, những buổi cầu nguyện cho công lý hòa bình. Nhiều anh em đã tích cực dấn thân cho công cuộc loan báo sự thật cho xã hội và con người thời nay và đã gây được uy tín cũng như tạo nên thiện ích cho nhiều người. Nhưng chính những anh em này có khi cũng phải trả giá cho những gì mình làm cả về mặt xã hội lẫn Giáo hội, ngay cả trong dòng tu. Chúng ta tạ ơn Chúa về tất cả và can đảm vững bước trên con đường mà Đấng Cứu Thế đã đi.

Tuy nhiên, trong nhà dòng chúng ta, không phải mọi người đều đồng thuận với lựa chọn của Công hội tỉnh. Không chỉ trong Tỉnh dòng Việt nam mà một số Tỉnh dòng khác cũng xảy ra trường hợp không đồng thuận về lập trường này. Chính vì vậy mà Tổng Công hội XXIII, số 24, đã từng nhận định rằng « Trong nhiều trường hợp, sự dấn thân cho công lý, hòa bình và phát triển con người đã giảm đi và bị bỏ qua. Khó khăn này đặc biệt là đặc tính của thế hệ mới ». Ngay trong Tỉnh dòng chúng ta cũng có một số anh em tỏ ra e ngại và không muốn, không dám dấn thân cho công lý, hòa bình và sự phát triển của con người. Có lẽ đây cũng là một sự thật mà chúng ta cần đón nhận.

Trong giây phút ngắn ngủi này, chúng ta được mời gọi đối diện với sứ mạng ngôn sứ Chúa trao cho chúng ta để thấy được chúng ta đã là ngôn sứ thật của Ngài chưa ? Nếu là ngôn sứ thật chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa. Nếu chưa phải là ngôn sứ thật thì can đảm làm một cuộc sám hối mà trở về với Thiên Chúa để trở thành những ngôn sứ thật của Giê su. Chúng ta phải đồng tâm nhất trí với nhau, vượt thắng những khác biệt, bất đồng, xung khắc trong quá khứ cũng như hiện tại để dấn thân cho sứ mạng cao cả này. Hãy vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa để vượt thắng mọi sợ hãi, nghi ngờ đang vây bủa chúng ta. Hãy bám chặt lấy Chúa Thánh Thần và để cho Ngài được tự do hoạt động trong ta và dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn là Đức Ki tô, « Vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào long chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta » ( Rm 5,5).

Nguyện xin Đức Giê su, vĩ ngôn sứ và Thầy dạy vĩ đại của chúng ta ban cho chúng ta lòng tin mạnh mẽ để làm tốt công việc duyệt xét và hoán cải này. Nhờ đó, chúng con sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho nhau để cùng chung ta gánh vác nhà dòng cùng với sứ mạng đã được Thiên Chúa ủy thác ngang qua đấng sáng lập và Hội thánh. Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Thánh Anfongso và các thánh trong Dòng chuyển cầu cho chúng con cách đặt biệt để tâm nguyện chúng con được Thiên Chúa đón nhận và chúc lành, hầu chúng con can đảm tiếp tục lên đường làm chứng cho Công lý và sự thật. Amen.

Bài đọc thêm: Khủng hoảng công lý và sự thật

Bài đọc thêm: Đức Giê-su – một ngôn sứ vĩ đại

Sứ mạng ngôn sứ và làm chứng cho công lý, sự thật
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận