Icon Collap
...
Trang chủ / Yêu như Chúa yêu

Yêu như Chúa yêu

Trong Thánh lễ thường kì của gia đình Sinh viên Công giáo y dược vào tối thứ 5 ngày 28.05.2020, Cha Linh Hướng Gio-an đã hỏi các bạn sinh viên “TÌNH YÊU LÀ GÌ?”

yêu như Chúa yêu- sinh viên công giáo Y Dược

Tình yêu luôn là vấn đề muôn thuở của con người. Chúng ta nói yêu người này yêu người khác nhưng rất khó để định nghĩa được tình yêu. Mỗi người có một cảm nhận để nói về tình yêu khác nhau nên khi dạy cho chúng ta về luật yêu thương, Chúa Giê-su đã đưa ra một khuôn mẫu cho tình yêu – được thể hiện qua 3 điểm sau:

  1. Định nghĩa của tình yêu

Tình yêu là muốn ở trong nhau, muốn nên một với nhau, muốn hoàn toàn thuộc trọn và lệ thuộc vào nhau, muốn gắn chặt với nhau để nên một với nhau trong mọi sự và không thể tách rời.

Bài đọc thêm: Được Thiên Chúa yêu thương

  1. Chúa Giê-su yêu Chúa Cha như thế nào?

Chúa Giê-su yêu Chúa Cha và Ngài muốn ở với Chúa Cha “Cha ở trong Ngài và Ngài ở trong Cha”, Cha và Con gắn chặt với nhau không thể tách rời. Chúa Cha trao vương quyền cho Chúa Giê-su và Chúa Giê-su cũng trao phó và tin tưởng tất cả vào Cha. Ngài đến với thế gian trong sự vâng phục vào Thánh ý của Chúa Cha mà không phải ý mình.

yêu như Chúa yêu- gia đình sinh viên công giáo Y Dược

  1. Cách Chúa Giê-su diễn tả tình yêu cho mỗi người chúng ta.

Ngài muốn tất cả mỗi người chúng ta được nên một với nhau và được nên một với Ngài, không chỉ những người đã được trao phó cho Ngài mà cả những ai nhờ chúng ta rao giảng mà tin và đón nhận Ngài thì họ cũng được nên một Ngài, với cha và với nhau. Thiên Chúa là tình yêu và Ngài muốn yêu cho đến cùng, yêu đến muôn thuở và cả 3 ngôi quyện chặt vào nhau để làm gương cho chúng ta. Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giê-su vượt lên trên tất cả sự bình thường nhỏ nhen ích kỉ và giới hạn của con người. Không chỉ yêu người mình thương, mình thích, mình dễ yêu mà Ngài yêu hết tất cả mọi người, ngay cả khi họ vô tình phản bội và muốn chống lại Ngài. Bởi đó, Ngài đã lập ra kế hoạch cứu độ loài người là hi sinh Con Một yêu dấu của mình. Và Chúa Giê-su đã vâng phục thánh ý Chúa Cha để chứng tỏ tình yêu của Ngài.

Bài đọc thêm: Chúa Ba ngôi- Mầu nhiệm tình yêu

Chúa tạo dựng nên con người và Chúa biết chúng ta rất phức tạp. Sự phong phú của con người không chỉ là thể lí, tâm lí, tâm linh, mỗi người một sắc vẻ, một môi trường sống khác nhau, mỗi người một thái độ một quan điểm, một tư tưởng một ý thức hệ khác nhau,…  Bởi đó, sự xung đột và nổi loạn với nhau dĩ nhiên không thể tránh được. Hơn nữa, với thân phận yếu đuối và mong manh của con người, để đạt được tình yêu trao cho nhau tất cả và hợp nhất với nhau là rất khó. Chúa Giê-su biết rõ điều đó nơi con người nên Ngài cầu nguyện, cầu xin Chúa Cha trao Thánh Thần là Đấng làm con người được trở nên duy nhất và nên một với nhau xuống trên tất cả mỗi người. Chúa Thánh Thần hoạt động riêng biệt trong mỗi người, tuy nhiên chỉ có một Thần khí duy nhất nên chính Ngài sẽ làm cho sự khác biệt trong mỗi người được trở nên dung hòa và gắn bó với nhau. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta phải tha thiết nài xin Đấng làm cho chúng ta được nên một xuống trên thế giới, trên Hội Thánh và trong từng chi thể để Ngài tháo gỡ sự khác biệt và làm cho chúng ta được hiệp nhất nên một trong tình yêu Giê-su.

yêu như Chúa yêu- gia đình sinh viên công Giáo Y Dược

Nguyện xin Đấng làm cho chúng con được trở nên nghĩa tử tuôn đổ đầy tràn tình yêu của Ngài xuống trên tất cả mỗi người chúng con, cho chúng con biết yêu như Chúa yêu và hợp nhất chúng con nên một trong tình yêu của Ngài. Amen.

Bài đọc thêm: Có tự do mới có tình yêu

(Trích bài giảng Cha Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh)

Maria Thanh Tâm 

Svconggiao.net

Bình luận