Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Ba Ngôi – Mầu nhiệm tình yêu

Chúa Ba Ngôi – Mầu nhiệm tình yêu

Cùng với toàn thể Hội Thánh mừng lễ Chúa Ba Ngôi, cộng đoàn Vinh cùng nhau quy tụ về đền thánh Giê-ra-đô hiệp dâng thánh lễ lúc 10h sáng Chúa nhât đầu tiên trong tháng 6. Dâng thánh lễ cho cộng đoàn, trong bài giảng, Cha Giuse Trần Hữu Hoan chia sẻ về Mầu nhiệm tình yêu nơi Thiên Chúa Ba Ngôi:

“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” là câu làm dấu thuộc lòng của mọi người công giáo ngay từ tấm bé, hay khi bắt đầu tìm hiểu đạo. Có thể thấy đó là một trong những câu tập nói đầu tiên của các ông bà, bố mẹ truyền dạy cho con cháu mình. Nhưng nhiều khi lời kinh trở nên quen thuộc đến nỗi ta mất đi ý thức về một mầu nhiệm vô cùng quan trọng, mầu nhiệm trung tâm của niềm tin Ki-tô giáo – Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Một mà ba, ba mà một. Quả thưc, đó luôn là mầu nhiệm thâm sâu mà trí khôn con người không bao giờ có thể hiểu thấu. Như lời Thánh Athanasiô nói: “Một Thiên Chúa mà có thể hiểu được thì không còn là Thiên Chúa nữa”. Ta chỉ có thể biết được phần nào qua mạc khải, qua lời dạy của Chúa Giê-su và qua Thánh Truyền của Hội Thánh.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI 27/4

Kinh Thánh mạc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Môt Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương con người. Ngay từ khởi đầu sách Sáng thế, ta thấy Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu. Ngài muốn con người được sống hạnh phúc. Tuy nhiên, con người là A-đam, E-và vì muốn bằng Thiên Chúa, đã bất tuân phạm tội chống lại Thiên Chúa, nên gánh hậu quả là phải chết. Nhưng Thiên Chúa tiếp tục kế hoạch yêu thương của Ngài để cứu con người khỏi trầm luân tội lỗi, đưa con người trở về với Thiên Chúa. Trong suốt dòng lịch sử Cựu ước, Thiên Chúa đã ban các tổ phụ, ngôn sứ, tiên tri, thầy dạy cho dân Israel, cho nhân loại biết về mầu nhiệm tình yêu của Ngài.

Rồi khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa tiếp tục ban Con Một Ngài là Đức Giê-su Ki-tô đến cứu độ nhân loại. Đức Giê-su là Lời mạc khải trọn vẹn nhất về một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài đến để cho con người đụng chạm được, Ngài đến để nói với con người về một Thiên Chúa yêu thương, đến để cho nhân loại được sống. Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cho ta biết cách Thiên Chúa cứu chuộc nhân loại: “Thiên Chúa yêu thế gian đễn nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời’.

Qua con người và cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng ta cảm nhận rằng Thiên Chúa là Đấng nhân từ, giàu lòng thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan dung. Vì thế mà thánh Gioan đã tuyên xưng “Thiên Chúa là TÌNH YÊU” (1Ga 4,8). Quả thực, Thiên Chúa không chỉ trao ban Tình Yêu, nhưng Ngài là Tình Yêu. Và khi tuyên xưng Thiên Chúa là Tình Yêu, là chúng ta đang tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài có thể làm tất cả vì Ngài Toàn Năng, nhưng đúng hơn, Ngài chỉ có thể làm những gì mà tình yêu có thể làm, và Ngài không thể làm những gì trái với tình yêu, vì bản chất của Ngài là yêu thương.

Ai cũng có kinh nghiệm của tình yêu, nhất là các bạn trẻ đang yêu. Khi yêu người ta luôn muốn dành nhiều thời gian cho nhau, muốn chia sẻ với nhau mọi chuyện. Hay kinh nghiệm của những tình bạn thân thiết, tình yêu gia đình, sự hy sinh của cha mẹ cho con cái. Suốt cả cuộc đời chúng ta gắn bó trong các mối dây của tình yêu, điều đó cũng diễn tả hình ảnh tình yêu giữa Thiên Chúa với con người, tình yêu trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

The Amazing Love of God Who-Is-Love Part 2 - A peace loving faith

Mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta xác định lại niềm tin vào Thiên Chúa để qua đời sống mỗi ngày, qua từng dấu chỉ Chúa ban, qua Lời Chúa, các Bí tích, qua Hội Thánh, cộng đoàn, chúng ta nhận ra được sự hiện diện và đặt niềm tin tưởng vào một Thiên Chúa Ba Ngôi, tin Ngài hằng hoạt động trong Hội thánh và làm ta nên một trong tình yêu Chúa.

Xin cho chúng con mỗi khi làm dấu Thánh, chúng con biết ý thức mình đang ghi dấu về một mầu nhiệm tình yêu cao cả, mà nơi đó chúng con được ở lại, được mời gọi ra đi. Xin giúp chúng con biết sống xứng đáng là đền thờ của Chúa Ba Ngôi, là chứng nhân tình yêu và sự hiệp nhất trong mọi môi trường mà chúng con hiện diện.

M.Teresa Huyền

Truyền thông svconggiao

 

 

Bình luận