Icon Collap
...
Trang chủ / Người khôn ngoan xây nhà trên đá

Người khôn ngoan xây nhà trên đá

Người khôn ngoan xây nhà trên đá

21 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?” 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

 24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

sinh viên công giáo y Dược- người khôn ngoan xây nhà trên đá

 

Sau một tuần học tập và làm việc mệt mỏi, tối thứ 5 ngày 25.06.2020, các bạn trẻ thuộc Gia đình sinh viên Công giáo Y Dược trở về với mái nhà chung tại Đền Thánh Gierado để tham dự thánh lễ, dâng lên Chúa một tuần đã qua và một tuần mới đang đến. Thánh lễ do Cha linh Hướng Gio-an chủ tế.

Bài đọc thêm: Hạnh phúc: Hôm nay tôi chọn điều gì để kiến tạo nó?

Người khôn ngoan xây nhà trên đá

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra hình ảnh người xây nhà. Nếu người xây nhà khôn ngoan, kinh nghiệm thì sẽ xây nhà mình trên nền đá, còn nếu thiếu khôn ngoan và hiểu biết thì sẽ xây nhà trên những thứ tạm bợ. Tiếp theo, Ngài đưa ra hình ảnh của những trận mưa lớn và nước dâng. Hậu quả là những ai xây nhà trên nền đá sẽ vững vàng, còn xây trên cát sẽ sụp đổ tan tành.

Qua hình ảnh người khôn xây nhà trên đá, điều mà Chúa muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta đó là phải biết đem Lời của Chúa ra mà thực hành. Đi theo Chúa không phải là cứ nói Lạy Chúa, lạy Chúa trên môi trên miệng nhưng cả cuộc đời chúng ta phải tuân hành tất cả những điều Chúa truyền dạy đối với Thiên Chúa, với bản thân và với tha nhân. Trung thành với giáo huấn của Thiên Chúa và gắn bó ngôi nhà đời mình trên nền tảng là Lời của Chúa.

  • Khi Chúa trao gửi thập giá thì phải làm như thế nào?
  • Khi gặp kẻ thù, những người làm hại mình, những người mình không ưa, mình ghét thì phải ứng xử ra sao?

Tất cả những điều đấy, Thiên Chúa đã trải qua và chính Ngài làm gương cho chúng ta, để lại và trao ban cho chúng ta – những người tin nhận Ngài những bài học kinh nghiệm cần thiết trong cuộc sống nơi dương thế.

Sau Thánh lễ, gia đình Y Dược cùng thắp nến để cầu nguyện cho tất cả các thành viên trong cộng đoàn đặc biệt là các anh chị chuẩn bị ra trường.

Người khôn ngoan xây nhà trên đá

Lạy Chúa xin tha lỗi cho chúng con vì chúng con chưa sống theo Lời Ngài dạy. Xin cho mỗi người chúng con trong từng ngày sống cố gắng lắng nghe Lời của Chúa và thực hành Lời Chúa truyền dạy để từng bước chúng con được trở nên người khôn ngoan nhờ đi theo con đường của Ngài.

Bài đọc thêm: Thập giá nở hoa

Maria Thanh Tâm 

Truyền thông Svconggiao.net

Bình luận