Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ

Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ

Như thường lệ, thứ 6, ngày 26.6.2020 nơi  Nguyện Đường Thánh Giê-ra-do thân quen, con cái thuộc Cộng đoàn Vinh  – Hà Tĩnh cùng nhau quy tụ về đây trong niềm hân hoan để cung hiệp dâng thánh lễ, dâng lên Chúa những tâm tình đơn sơ, thương mến kín múc muôn ơn lành hồn xác từ Thiên Chúa – Đấng cứu độ và Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong thánh lễ cha linh hướng Gioan đã chia sẽ với cộng đoàn rằng:

Trong lịch sử niềm tin người ta đốt phá đền thờ rất nhiều. Vì đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự trị. Và khi dân của Chúa không còn vâng theo luật của Chúa và ỉ vào việc mình có đền thờ ở giữa để làm những chuyện khốn đốn, đồi bại thì Thiên Chúa sẽ không khoan nhượng, sẽ cho những kẻ ngoại bang thẳng tay với kẻ đốt phá đền thờ.

Chúng ta biết Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đến để cứu và Ngài cứu cả nhân loại này suốt cả dòng lịch sử. Ngài đã cứu ngang qua những con người Ngài đã tuyển chọn: qua Môse, qua Áp-ra-ham, qua các ngôn sứ,…Và liên tục trong dòng lịch sử, mỗi lần dân Chúa gặp khốn khó thì Chúa lại tuyển chọn một người và qua người đó Chúa chỉ thị cho họ và dùng sức mạnh của Chúa qua người đó để cứu dân Chúa khỏi khiếp nô lệ khốn cùng. Rồi khi dân Chúa được cứu một thời gian lại quên lãng ân nghĩa của Chúa, lại bỏ Chúa, phản bội Chúa. Thế nhưng, Chúa lại tiếp tục đến để cứu ngang qua các ngôi sứ khác.

Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa đến để cứu độ, cứu giúp và Ngài cứu dựa qua những con người được Chúa chọn. Và không phải  qua một người bình thường mà chính Chúa Giêsu, con của Thiên Chúa đến và Ngài thực hiện sự cứu giúp đó một cách trọn vẹn. Kẻ bị phong hủi Người đụng đến là sạch liền. Kẻ bị quỷ nhập Người phán một lời là khỏi. Kẻ bị mù Người thoa một cái là sáng. Kẻ bị điếc, bị ngọng Người thoa mấy cái là hết điếc hết ngọng. Kẻ bị liệt Người phán một lời là vác chõng mà về,…

Đọc lại lịch sử Thánh Kinh chúng ta thấy rõ ràng.Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu rỗi và Ngài không cứu rỗi một cách mơ hồ nhưng cứu rỗi ngang qua những con người cụ thể. Trước thời Chúa Giêsu, Thiên Chúa cứu ngang qua các tổ phụ, ngang qua các ngôn sứ những người được Chúa chọn. Đến thời đến buổi Chúa lại cứu chúng ta ngang qua chính Chúa Giêsu – con một của Ngài. Và sau khi Chúa Giêsu hoàn tất công trình đó thì Ngài tiếp tục cứu độ nhân loại chúng ta ngang qua những tông đồ, những môn đệ mà Chúa đã tuyển chọn. Chúng ta thấy, ông Phêro đã làm cho một người què ngồi ở đền thờ đi lại được chỉ cần nhân danh Đức Giêsu. Và suốt cả cuộc đời rao giảng của ông, đi đến đâu ông cũng làm phép lạ. Không phải người bình thường nhưng Chúa ở trong ông  và tiếp tục quyền năng cứu độ đó. Và không phải thời tông đồ mà đến nay và đến mãi muôn đời. Thiên Chúa vẫn tiếp tục tuyển chọn và tiếp tục dùng quyền năng để cứu độ người khác.

Nhưng tiếc thay, ngày nay người ta không tin vào quyền năng của Chúa nơi những con người Chúa chọn. Vì thế dẫn đến tình trạng cả những người được chọn và cả những người bệnh hoạn tật nguyền đều đi đến chổ bế tắc. Con người chúng ta rất lạ lùng. Chúa nói rõ ràng từng câu từng chữ thì không nghe nhưng  lại tin và nghe những ngôn sứ này nọ lung tung. Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ nhưng mà người cứu qua những con người cụ thể, qua những người Chúa chọn, qua những người Chúa sai và ban cho họ quyền. Những người được chọn ấy cứ người khác nhưng không phải do họ mà do quyền năng của Thiên Chúa. Và trong số đó, có một người có quyền năng vĩ đại thực hiện quyền năng cứu độ. Người đó chính là Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta.

Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ. Mẹ của chúng ta là Mẹ cứu độ. Nhưng vấn đề là chúng ta có tin không? Tại sao bên lương họ đến họ xin cái gì cũng được, mà chúng ta nhiều lúc đến không dám xin mẹ một điều là cho con có lòng tin, cho con được thánh thiên, cho con có được lòng trung tín với Chúa, với Mẹ. Lòng tin vào một Thiên Chúa cứu độ, lòng tin vào một người Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta đã đánh mất, không ý thức được Thiên Chúa là đấng cứu mình.

Hôm nay, chúng ta một lần nữa duyệt xét lại lòng tin của chúng ta vào một Thiên Chúa đã cứu mình, sẵn sàng cứu mình mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Cùng duyệt xét lòng tin vào một người Mẹ, một người Mẹ hằng cứu giúp mình. Để chúng ta xem lại xem mình còn có lòn tin không? Để rồi nếu còn có lòng tin chúng ta cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ. Nếu chưa tin hay yếu tin, chưa vững tin thì chúng ta xin lỗi và quyết tâm trở về hằng ngày, để đến xin Mẹ cứu giúp chúng ta, để xin Chúa cứu giúp chúng ta. Để nhờ đó, lòng tin của chúng ta không phải là công thức, không phải là một lễ nghi nhưng là lương thực sống hằng ngày của mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện

Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp tha thứ và khẩn cầu chp chúng con để chúng con có thêm lòng tin mà chạy đến với Chúa Giêsu, để Ngài tiếp tục chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền, những yếu đuối lầm lỗi của chúng con. Để nhờ đó, trong giờ sau hết  chúng con được cứu chuộc một cách trọn vẹn, để được cho gọi về hưởng hạnh phúc bên Chúa và Mẹ.

Maria Minh Hướng

Truyền thông svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!