Icon Collap
...
Trang chủ / Hai điều quan trọng nhất

Hai điều quan trọng nhất

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (10, 34 – 11, 1)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông.

hai điều quan trọng

Bài tin mừng mà Thánh Matthew tường thuật hôm nay đã khép lại huấn thị truyền giáo của đức Giê-su dành cho các môn đệ mà chúng ta đã được nghe liên tục trong gần một tuần qua. Và qua bài tin mừng này, Chúa Giê su muốn nhắc cho chúng ta nhớ hai điều quan trọng nhất đó là:

Thứ nhất : Mục đích tối hậu của sứ mạng loan báo tin mừng là để con người nhận biết Thiên Chúa.

Mục đích tối hậu của việc thực thi sứ mạng loan báo tin mừng, chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ cốt yếu là để con người chúng ta tin nhận Đức Giê-su ki-tô là Chúa. Khi chúng ta tin nhận điều đó thì Chúa sẽ đến thực hiện hành trình cứu độ chúng ta trong suốt cả cuộc đời.

Cuộc chiến đó đưa chúng ta đến với sự chọn lựa căn bản: Chọn Chúa Giê su hay là chọn cha mẹ, con trai, con gái hay chọn thế gian, như Chúa Giê-su đã nói“ Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà” (Mt 10,34-36). Chúa Giê su đòi buộc con người chúng ta phải có một chọn lựa dứt khoát, chọn Chúa hay chọn thế gian vì “không thể làm tôi hai chủ được”. Nếu chúng ta chọn Chúa thì phải dứt khoát đi theo Chúa, đi theo con đường thập giá, phải ưu tiên Chúa là trên hết, vứt bỏ tất cả mọi sự mà đi theo Ngài. Còn nếu chọn thế gian thì sẽ không xứng đáng là môn đệ của Ngài.

Vậy nên mục đích cuối cùng của việc rao giảng mà không đưa đến chọn lựa của niềm tin căn bản là việc đón nhận Đức Giê-su là Chúa thì việc chúng ta làm trở nên vô ích và không đưa lại hiệu quả gì. Và đây chính là sứ điệp đầu tiên: rao giảng, chữa lành, trừ quỷ hay chiến đấu với sói thì cuối cùng phải làm sao cho con người tin nhận, đón nhận Chúa Giê-su là Chúa và Ngài luôn có toàn quyền và thực hiện mọi sự trên cuộc đời chúng ta.

hai dieu quan trong

Bài đọc thêm: Trận chiến giữa sói và chiên

Thứ hai : Hi sinh cho Chúa thì Ngài sẽ không bỏ rơi mà còn trả công bội hậu.

Trong sự chọn lựa đó, nếu chúng ta chọn Chúa Giê-su, hy sinh vì Ngài thì Ngài sẽ không quên chúng ta và Ngài sẽ trả lại cho chúng ta gấp bội:“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy… Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,40.42)

Khép lại huấn thị này để chúng ta cùng suy nghĩ lại chọn lựa của mình. Tất cả mọi nỗ lực đã đi đến quyết định của chọn lựa của chúng ta là Chúa chưa? Đã dám vứt bỏ tát cả tình cảm, lo lắng để sống cho Giê-su và chết cho Ngài chưa? Tất cả mọi ngày sống trong hành trình sa mạc có phải để được đón nhận Giê-su, tin Giê-su là Chúa của mình không? Chúng ta phải suy nghĩ lại để rồi một ngày sống của chúng ta không hoang phí và vô ích. Còn nếu thật sự chúng ta chọn Chúa Giê-su thì chúng ta đã thực sự làm nhưng công việc như Chúa Giê-su đã dạy không? Mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ chắc chắn vì Chúa sẽ không bao giờ quên những hy sinh, chọn lựa của chúng ta dành cho Ngài.

Cầu nguyện

Xin Chúa Giê-su giúp tất cả chúng con ý thức được mục đích tối hậu của một ngày sống là xác tín lại lòng tin của chúng con, xem thử Chúa Giê-su có thật sự có mặt trong cuộc đời của chúng con không? Con có làm mọi việc cho Chúa Giê-su vì Chúa Giê-su không? Con đã làm sứ mạng mà Chúa Giê-su rao giảng chưa? Để rồi con biết nhìn lại mà thay đổi mà đi đúng con đường chính Chúa đang mời gọi chúng con. Amen.

Bài giảng của Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Maria Trang

Truyền thông sinh viên Công Giáo

 

Bình luận