Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ Teresa Calcutta – Con thuyền trong tay Chúa

Mẹ Teresa Calcutta – Con thuyền trong tay Chúa

“Đẹp thay những bước chân loan báo Tin Mừng…” – Thứ 5  hàng tuần, gia đình Sinh viên Y – dược lại quy tụ nhau nơi đền thánh Gierado quen thuộc để cùng với cha chủ tế Gio-an hiệp dâng lễ. Thánh lễ hôm nay cộng đoàn Y – dược cùng với Mẹ Thánh Teresa Calcutta – vị thánh bổn mạng của cộng đoàn và cùng với soeur Maria dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – Đấng đã tuyển chọn và gieo các ngài vào giữa lòng thế giới. Và điều đặc biệt là sau Thánh lễ cộng đoàn Y – dược sẽ có buổi cầu nguyện cùng với Mẹ Teresa Calcutta – vị thánh bổn mạng của cộng đoàn.

 

cộng đoàn sinh viên công giáo Y Dược

Trong bài giảng hôm nay, cha linh hướng đã chia sẻ cho các thành viên của cộng đoàn y dược về gương Mẹ Thánh Teresa- vị bổn mạng của cộng đoàn. Một người phụ nữ, một nữ tu tận hiến cho Thiên Chúa và Mẹ chính là mẫu gương cho “con thuyền” trong tay Chúa.

 “Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” (Lc 5, 11)

Hạnh phúc vượt ngoài mơ tưởng của những người chài lưới ở biển hồ Galile. Chúng ta thường nghe những cái tên như Galile, Ghen-nê-xa-rét, Tiberia…nhưng thực ra đây là vùng nước ngọt cung cấp cho Israel, mỗi đoạn giáp với một nơi và gần với hội đường Caphacnaum nên Chúa đã chọn những nơi này để thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng. Phạm vi hoạt động sứ vụ ấy của Người không phải loanh quanh nơi biển hồ mà có khi Người chọn ở trên thuyền, khi thì ở trong hội đường, khi thì trong hoang mạc. Người chọn những nơi khác nhau, từng cách khác nhau và Người lôi kéo họ, Người giảng dạy giúp họ nhận ra Thiên Chúa và lời của Thiên Chúa. Chính bởi vậy mà đám đông đi theo Người và lắng nghe lời Người. Trong số 4 môn đệ đầu tiên ấy, có môn đệ đuợc Chúa mượn con thuyền cuộc đời mình và đã ngồi trên con thuyền đó rao giảng. Sau khi Ngài bảo thả lưới bắt cá thì lưới đầy đến nỗi thuyền gần chìm và sau chứng kiến phép lạ kinh ngạc đó thì bỏ mọi sự theo Chúa Giê su.

Mẹ Teresa Calcutta- khí cụ của Chúa

Mẹ Teresa Calcutta- Một người phụ nữ gốc Albania đã dẫn thân trong dòng kín nhưng rồi lời Chúa thôi thúc mời gọi sau bao nhiêu day dứt chọn lựa Mẹ đã ra đi để thiết lập một dòng tu. Mẹ đã được gieo vào đời để gieo tình thương của Thiên Chúa vào đời và rồi với bước chân của Mẹ, tình thương của Chúa được tỏ hiện biết bao nhiêu người nghèo khổ. Chính vậy mà biết bao nhiêu người trên thế giới, cách riêng tại Ấn Độ đã được ơn trở về, nhận biết tình yêu vô lượng mà Mẹ Teresa calcutta đã thực hiện giữa những người dân nghèo khổ.

Bài đọc thêm: Mẹ Têresa- Gương sáng tình yêu

Mẹ Teresa Calcutta- con thuyền trong tay Chúa

Hạnh phúc của Mẹ là được Thiên Chúa chọn lấy, được Chúa mượn con thuyền của cuộc đời mình để Thiên Chúa sai Mẹ đi gieo rắc tin mừng tình thương cho muôn dân muôn nước. Không chỉ ở nơi Mẹ mà chính Chúa Giê-su trong con thuyền cuộc đời của Mẹ, đã làm nên những việc vĩ đại cao cả khiến cho người dân Ấn Độ dù không thích Mẹ thánh Teresa vì mẹ đến đã xóa bỏ đi một phần chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ đưa đến sự thăng tiến cho người nghèo nhưng không thể phủ nhận được tình thương vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho họ ngang qua Mẹ Teresa đến nỗi mà phải đặt một chuyến tàu mang tên Teresa Calcutta.

Hạnh phúc của người được Chúa chộp lấy, được Chúa sai đi giữa lòng đời đó là hạnh phúc cao cả nhất hạnh phúc vĩ đại nhất. Đến nỗi thánh Phaolo nói chẳng phải là Apolo hay Phaolo mà tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Ki-tô, mà thuộc về Đức Ki-tô là thuộc về Thiên Chúa. Người hạnh phúc nhất là người thuộc về Giê-su, thuộc quyền sở hữu của Chúa Giê-su. Được Giê-su làm thầy làm Chúa của cuộc đời, được Giê-su dùng mình như khí cụ tình thương để Ngài thực thi công việc cứu độ cho nhân loại.

cộng đoàn sinh viên công giáo Y Dược

Niềm hạnh phúc của Mẹ Teresa

Mẹ Teresa Calcutta cũng như bao vị thánh khác như những người sống đời thánh hiến, cái hạnh phúc là được trải nghiệm, được thuộc về Đức Ki-tô với lời khấn dòng từ nay mình thuộc về Đức Giê-su. Ai thuộc về Đức Giê-su Ki-tô là thuộc về Thiên Chúa. Vấn đề là người được Thiên Chúa tuyển chọn mời gọi có xác tín Thiên Chúa là hạnh phúc duy nhất, vĩnh cửu của cuộc đời mình hay không. Nếu cảm nhận và xác tín được Thiên Chúa là hạnh phúc thì người đó trở nên như Teresa Calcutta, như các vị thánh. Biến cuộc đời mình thành của lễ tạ ơn toàn thiêu. Lòng biết ơn đối với Thiên Chúa không phải nơi môi miệng nhưng là cái đáp trả hiến thân vì tình yêu như Mẹ Teresa Calcutta không ngại khó khăn, đau khổ, chết chóc, đi vào những người đau khổ, băng bó từng vết thương, chôn cất từng xác chết, bởi vì “tình yêu Đức Ki-tô thúc bách tôi”. Những người cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn là những người không giữ gì cho riêng mình, chỉ biết từng giây từng phút khao khát đáp trả lời mời gọi đó bằng cách thực thi giới luật yêu thương cao cả nhất mà Thiên Chúa đã trao ban nơi mình. Mẹ Teresa không giảng những bài giảng hùng hồn nhưng với cách sống, cách phục vụ người nghèo của Mẹ đã vượt qua hành triệu bài giảng hùng hồn khác khiến cho người ta phải tin nhận Thiên Chúa ở nơi Mẹ.

Bài đọc thêm: Mẹ Têresa: không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé nhất với tình yêu vĩ đại

Hy Lễ tạ ơn tuyệt vời

Hôm nay mừng lễ Mẹ cùng với lễ tạ ơn của sơ Maria để một lần nữa Chúa nhắc cho chúng ta nhớ hạnh phúc lớn nhất của con người là thuộc về Giê-su, thuộc về Thiên chúa không chỉ đời sau mà ngay cả đời này. Đứng trước hạnh phúc vô biên đó thì cách đáp trả tốt nhất là nên giống Teresa Calcutta hãy biến mình thành hy lễ tạ ơn muôn đời hãy hy sinh tất cả thời gian, sức lực, tiền bạc, của cải với tất cả lòng nhiệt thành qua việc phục vụ Hội Thánh, phục vụ những  con người nghèo khổ theo tinh thần của Chúa Giê-su hay nói đúng hơn tâm tình tạ ơn tốt nhất là hãy để cho Chúa Giê su mượn con thuyền cuộc đời mình để tiếp tục rao giảng, tiếp tục chữa lành, tiếp tục đưa nhân loại đến với Thiên Chúa đó là hạnh phúc và cùng đích của mỗi chúng ta.

hi lễ tạ ơn

Cầu nguyện

Xin Mẹ Teresa Calcutta chuyển cầu cho chúng con cách đặc biệt trong thánh lễ này để chúng con ý thức hạnh phúc lớn nhất của chúng con là được thuộc về Chúa Ki-tô, là được Chúa tiếp tục mượn con thuyền của chúng con để tiếp tục cứu đời, cứu người; để tiếp tục đưa mọi người đến với Thiên Chúa. Và xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Teresa mở rộng lòng mình mà trao hiến cuộc đời cho Thiên Chúa để Thiên Chúa toàn quyền sử dụng cuộc đời chúng con và tiếp tục công bố tin mừng tiếp tục chữa lành giải thoát và đưa những người sầu khổ trở về với Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu.

Bài đọc thêm: Mẹ Teresa Calcutta: Sức mạnh của lời cầu nguyện

Maria Hoàng Thảo

Truyền thông sinh viên

Bình luận