Icon Collap
...
Trang chủ / Thánh lễ với các linh hồn

Thánh lễ với các linh hồn

Thánh lễ với các linh hồn – Khi ta đã từ bỏ đời này thì không còn ao ước gì hơn là thánh lễ Misa được dâng hiến để cầu cho linh hồn ta. Thánh lễ Misa trên bàn thờ là lời bầu cử hiệu quả nhất, vì vượt trên mọi lời cầu, mọi hy sinh và mọi việc lành. Tuyệt đối không có gì sánh bằng Thánh lễ Misa, và hiệu quả cứu rỗi của Thánh lễ mang lại, có thể lan rộng và cứu rỗi cho vô số các linh hồn. Chứng thực cho điều này, là trên thế giới có rất nhiều phép lạ đã xảy ra tại nhiều nơi, nhiều lần, và tại nhiều thời điểm khác nhau.

Một lần, khi dâng lễ tại Nhà Thờ Thánh Phaolô tại Ba Suối ở Rôma, thánh Bênađô đã thấy một thang dài vô tận lên tới trời, rất nhiều Thiên thần lên xuống trên đó, đem các linh hồn từ luyện ngục lên Thiên đàng, đó là các linh hồn đã được giải thoát nhờ hy tế của Chúa Giêsu, và ngày nay được các Linh mục cử hành trên bàn thờ. Do đó, khi một người thân trong họ hàng qua đời, ta hãy cẩn trọng để xin lễ và dự lễ cho họ, hơn là để ý đến những hoa, những áo tang, và việc rước xác,…

Đã có rất nhiều linh hồn Luyện ngục được hiện về xin cha Piô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho họ, để họ chóng được ra khỏi Luyện ngục. Một lần, sau khi dâng lễ cầu cho cha của một tu sĩ cùng dòng Phanxicô với Ngài. Thánh lễ chấm dứt, cha Piô nói với thầy bạn: “Sáng nay linh hồn cha của thầy đã vào Thiên đàng rồi”. Thầy dòng rất vui mừng khi nghe Cha Piô nói như vậy, nhưng muốn hỏi lại: “Thưa cha, cha con chết đã ba mươi hai năm nay rồi mà”. Cha Piô trả lời: “Con ơi! trước mặt Chúa, mọi sự đều phải sòng phẳng”. Chính Thánh lễ cho ta giá trị lớn lao vô cùng: là chính Mình và Máu Chúa Kitô, Con Chiên vẹn sạch. Vì thế tất cả những lời cầu nguyện và việc lành dâng lên cầu nguyện cho các linh hồn là tốt, là đáng khuyến khích, nhưng khi có thể hãy dâng Thánh lễ cầu cho các linh hồn.

Trong tiểu sử Chân phước Henri Suso, người ta đọc thấy rằng, khi còn trẻ, ngài đã giao ước với thầy bạn cùng Dòng: “Nếu ai trong hai ta chết trước, người còn lại sẽ dâng cho người kia mỗi tuần một lễ Misa”. Người bạn của Chân phước Henri chết trước tại nơi truyền giáo. Chân phước Henri có lúc đã nhớ tới lời hẹn ước này, nhưng vì còn phải dâng lễ theo ý chỉ khác, nên ngài đã làm việc lành, thay vì dâng lễ cầu cho bạn như đã hứa. Người bạn đã hiện về quở mắng cha Suso: “Lời cầu và việc hãm mình của cha không đủ cho tôi, tôi cần Máu Chúa Kitô”, “Máu Chúa tha nợ cho tội nhân”.

Bài đọc thêm: Ơn lành cho những người yêu mến các linh hồn

Thánh Giêrônimô, vị đại nhân cũng viết như sau: “Tất cả các lễ được sốt sắng dâng lên sẽ cứu nhiều linh hồn ra khỏi Luyện ngục bay vào Thiên đàng”. Rồi Thánh Maria Mađalêna Pazzi, một nhà thần bí Dòng kín Carmelô, khi ở trong nhà, bà có thói quen đem tâm trí dâng Máu Thánh Chúa Giêsu xin giải thoát các linh hồn ở Luyện ngục. Trong lúc cầu nguyện xuất thần, Chúa Giêsu tỏ cho bà hay, nhờ việc dâng hiến Máu Thánh, Chúa đã cứu cho bà nhiều linh hồn, vì “Chỉ một giọt Máu Thánh Chúa cũng có giá trị đủ cứu cả thế giới vì những xúc phạm đến Chúa.” (Thánh Tôma Aquinô).

Vì thế, ta hãy cầu cho các linh hồn nơi Luyện ngục, và cứu thoát họ bằng việc xin lễ hoặc dự lễ, bởi mọi việc lành hợp lại cũng không thể sánh với Thánh lễ Misa, vì mọi việc lành là của loài người, còn lễ Misa là của Thiên Chúa.

Tổng hợp

Svconggiao.net

Bình luận