Icon Collap
...
Trang chủ / Gia phả của Chúa Giê-su

Gia phả của Chúa Giê-su

Mỗi dịp Giáng Sinh về chúng ta lại được nghe gia phả của Chúa Giê-su. Cùng với Cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR ngày 17/12/2020 các bạn sinh viên Y Dược đã quy tụ tại ngôi đền thánh Giê-ra-đô dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và dọn tâm hồn chuẩn bị đón một nhân vật lịch sử là hài nhi Giê-su. Qua bài tin mừng cha linh hướng chia sẻ:

gia-pha

Tại sao khởi đầu tin mừng lại có bản gia phả của Đức Giê-su Kitô? Trong tin mừng theo thánh sử Mattheu và thánh Luca ghi lại.

Thiên Chúa khôn ngoan, Ngài đến ở với con người một cách rất bình thường, Ngài đến trong những con người cụ thể trong những dòng tộc, dòng họ cụ thể để cho con người thấy được Ngài là người có nguồn gốc, là một nhân vật của lịch sử. Thiên Chúa muốn cho nhân loại thấy Thiên Chúa đã đến làm người thật. Trước khi Ngài đến thì đã báo trước mình được sinh ra ở đâu, dòng họ nào. Nhiều ngôn sứ đá nói trước. Cho nên Ngài đến đúng với những lời dự báo và Ngài đến trong một dòng tộc có thật đó cho thấy Chúa Giê-su là nhân vật có thật về mặt lịch sử.

Nhưng trong những thế kỉ đầu đã nảy sinh những kẻ phản Kitô. Thời đó có hai khuynh hướng:

Khuynh hướng thứ nhất là chối bỏ nhân tính. Tức là không công nhận Chúa Giê-su là nhân vật có thật.

Khuynh hướng thứ hai là chối bỏ Thiên tính. Tức là không công nhận Chúa Giê-su là con Thiên Chúa.

Trong Giáo Hội đã bùng lên một cuộc tranh luận dữ dội. Nếu Chúa Giê-su không phải là con người thật chỉ là thân linh mặc giác người phàm thì không có gì là lịch sử cả.

Còn nếu Chúa Giê-su là một nhân vật lịch sử vĩ đại mà không phải là đấng Kitô thì Chúa Giê-su làm gì có đủ tư cách để cứu độ con người.

Cả hai khuynh hướng đá làm cho Giáo Hội phải họp cộng đồng các Giáo Phụ và đá tuyên bố Chúa Giê-su có hai bản tính:

Một là xét về mặt lịch sử.

Hai là mặt về đấng thiên sai.

Gia-pha

Niềm tin chúng ta có được hôm nay về Chúa Giê-su vất vả lắm. Những thế kỷ đầu các Giáo Phụ đá tranh luận, dùng mọi cách để bảo vệ Chúa Giê-su toàn vẹn. Một Chúa Giê-su lịch sử, một đấng thiên sai. Cho nên chúng ta mới có được ngày mừng giáng sinh ví đại như vậy. Cho nên một tuần trước lễ Giáng sinh qua gia phả Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta rằng Ngài là nhân vật có thật. Ngài còn là đấng Thiên Sai. Chúa Giê-su đến làm người, trong thân phận con người. Ngài cúng là Thiên Chúa chết cho tội lỗi con người. Với tư cách là Thiên Chúa Ngài mới đền bù được tội con người xúc phạm đến Thiên Chúa. Bởi vì con người không đủ tư cách. Cho nên để nhắc cho con người chúng ta gia phả, niêm tin chân thật của Hội Thánh về mặt lịch sử không có ai có gia phả dài và chi tiết như Chúa Giê-su.

Mừng đại lễ Giáng sinh là mừng Thiên Chúa thật đến làm người thật để ở với chúng ta và cứu độ chúng ta. Và để chúng ta trở thành con của Thiên Chúa, được trở thành nghĩa tử và được gọi Thiên Chúa là Cha.

Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa Giê-su thật nhiều. Tạ ơn Thiên Chúa đá quan phòng, linh hướng cho các tác giả khởi đầu là gia phả để thấy được Chúa Giê-su là nhân vật lịch sử vừa là đấng Chúa Cha sai đến để chúng ta vững tin vào tất cả những gì Ngài đá nói, đá thức hiện. Nhờ đó Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế mới thật sự đấng để cho chúng ta tin. Còn nếu chối bỏ thiên tính của Chúa Giê-su thì mầu nhiệm Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta không có cơ sở lòng tin chút nào.

Mời bạn đọc thêm: Chứng nhân của Chúa cứu thế giữa một thế giới tổn thương đổ vỡ

Chúng ta cúng xin Chúa Giê-su ban thêm lòng tin cho chúng ta để chúng ta vững tin vào Thiên Chúa thật. Vững tin một Thiên Chúa đang ở với chúng ta, trong chúng ta để từng ngày từng giờ cứu giúp chúng ta vượt qua yếu hèn của tội lỗi để cho chúng ta tiến lên trong lòng tin. Cậy nhờ vào quyền năng, sức mạnh của Ngài ở trong chúng ta để nhờ đó chúng ta làm cho thế giới này biết rằng Thiên Chúa ở với họ, trong họ và cứu độ họ ngang qua những người tin.

Xin Chúa Giê-su cho chúng con có được niêm tin để chúng con được đón rước Chúa cách cụ thể. Để Chúa đến ban bình an, niềm vui cho chúng con. Biến chúng con thành những chứng nhân của hài nhi Giê-su giữa một thế giới đang bị tổn thương mà Chúa muốn chúng con chiếu tỏa niềm vui, bình an của Ngài cho nhân loại.

Bài đọc thêm: Chúa đến như thế nào?

Phanxico

Truyền thông sinh viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!