Icon Collap
...
Trang chủ / Lời nguyện hiến tế

Lời nguyện hiến tế

Tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, nhiều người đã chết, số người bị nhiễm ngày càng tăng. Bên cạnh đó cũng có nhiều người tình nguyện vào những vùng dịch để giúp đỡ người khác. Hôm nay cũng có một chủ chiên cũng tình nguyện hiến tế để đoàn chiên được thoát khỏi ác thần và thế lực bóng tối chính là Chúa Giê-su.

cầu nguyện hiến tế

Lời nguyện hiến tế của Chúa Giê-su là: “Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” (Ga 17, 19) chúng ta đã hiểu được nỗi bận tâm của Chúa Giê-su là làm sao giữ gìn các môn đệ khỏi ác thần.

Thế giới đầy những ác thần, từ trước đến nay chúng ta không thể thoát được nếu không có “Đấng đã hiến tế”. Cho nên Chúa Giê-su trăn trở và Ngài cầu nguyện cho chúng ta thoát khỏi ác thần. Lời cầu nguyện của Ngài không dừng lại ở ngay lúc đó, nhưng mãi mãi cho đến tận thế, Ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta khỏi ác thần để chúng ta vững vàng cây dựa vào Ngài mà tiến bước. Đừng sợ hãi, hoảng loạn khi đối diện với thần dữ, thần ác đang hoành hành trong thế giới mà Thiên Chúa đã sáng tạo.

Chúa Giê-su cầu nguyện cho chúng ta, hướng chúng ta tới một mục đích khác đó là xin cho chúng ta được nên một với Ngài, nên một với Cha Ngài và nên một với nhau. Chúa Giê-su biết rõ khi các môn đệ được nên một với Ngài, nên một với Cha Ngài thì Ngài và Cha Ngài mới gìn giữ che chở họ khỏi ác thần. Xin cho họ được nên một với nhau, để họ cùng nhau mà khẩn cầu xin Cha giữ gìn khỏi ác thần.

Khát vọng muốn cho con người được nên một với Thiên Chúa như chính Chúa Giê-su nên một với Chúa Cha đó là cái khát vọng vô cùng cao cả và chính đáng. Chúa Giê-su đã trình khát vòng đó lên với Chúa Cha, xin Cha cho họ được nên một với Con như Con nên một với Cha để họ được nên một với Chúng Ta.

Lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giê su vô cùng sâu sắc, vô cùng giá trị để chúng ta hiểu rõ hơn về tấm lòng của Chúa Giê su dành cho chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta có thể nên một với Ba Ngôi Thiên Chúa và nên một với nhau được?

Bài đọc thêm: Quê Trời – Suy niệm về Chúa Thăng Thiên

Với thân phận con người, chúng ta không làm được, chỉ có một Đấng làm cho Chúa Cha, Chúa Con đựơc nên một với nhau là chính là Chúa Thánh Thần. Chỉ có Đấng đó mới làm chúng ta có khả năng nên một với Chúa Giê-su và nên một với Chúa Cha mà thôi. Chúa Thánh Thần là mối dây nối kết giữa Chúa Cha và Chúa Con, làm cho Cha Con được nên một với nhau, Cha ở trong Con, Con ở trong Cha. Chỉ có Ngài mới làm cho chúng ta được nên một với Chúa Giê-su và Chúa Giê-su nên một với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nên một với nhau, còn tự sức chúng ta sẽ không làm gì được cả.

Trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần này, chúng ta tha thiết xin Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Chúa Cha, Chúa Con nên một với nhau. Xin Ngài ngự đến làm cho chúng ta được nên một với Chúa Giê-su, nên một với Chúa Cha và nên một với nhau. Nhờ sức mạnh của Thần Khí, mầu nhiệm hiệp thông nên một trở thành sự sống thật. Mỗi ngày chúng ta ý thức được sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa Con, nhờ đó sống thân tình, lắng nghe lời của sự thật và thực hành lời của sự thật. Đó là lúc chúng ta nên một với Chúa Cha, Chúa Con và nên một với nhau.

Xin Thần Thí là Đấng đã làm cho các Tông Đồ xưa được nên một với nhau và nên một với Thiên Chúa, tiếp tục ngự xuống trong tâm hồn chúng con, từng tín hữu, từng con người trong nhân loại, để nhờ Ngài, mầu nhiệm nên một với Thiên Chúa và nên một với nhau mà Chúa Giê-su khấn nguyện cho chúng con trở thành hiện thực được.

Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng con!

Bài đọc thêm: Ba sự thật căn bản

Bài giảng cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Fx Đức

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!